Bevezetők repertóriuma (1993–2024)

A kísértés műhelytitkai (Két részlet az apoftegmák tematikus gyűjteményéből); 2018 (XXVI) 2/3-6.
A PANNONHALMI SZEMLE JELENLEGI ÉS KORÁBBI SZERKESZTŐI: Istenhozzád Elemér atyának!; 2015 (XXIII) 2/5-6.
ÁGOSTON – SZENT ÁGOSTON püspök homíliája Róma városának pusztulásáról; 2004 (XII) 2/3–11.
ATHENAGORÁSZ – CLÉMENT, OLIVIER beszélgetése ATHENAGORÁSZ pátriárkával; 2002 (X) 4/4-9.
AURELIUS AUGUSTINUS: Hogyan tanítsuk hitre a kezdőket? 2011 (XIX) 2/3-5. pdf
BAGLYAS ERIKA: „Majd óvlak odaátról”; 2014 (XXII) 3/3.
BALLA ZSÓFIA: Angyalnak lenni; 1995 (III) 4/3-5.
BALTHUS, 2007 (XV) 3/3–4. pdf
BARTHOMOLAIOSZ PÁTRIÁRKA Pátriárkai homília az isteni liturgián (chorostasia), Szent Lukács első vasárnapján; 2023 (XXXI) 4/4–6.
BAZSÁNYI SÁNDOR: Egy vers kupolásodása (Megjegyzések Tolnai Ottó Santa Scalájához); 2020 (XXVIII) 4/15−18.
BEKE DOROTTYA: „Ha jövevény lakik földeteken…” (Menekültsorsok); 2004 (XII) 3/3–16. 

BENEY ZSUZSA: Túl a várakozáson; 1994 (II) 4/3-5.
BENEY ZSUZSA: Az emlékezés lelke; 2005 (XIII) 3/3–5.
BINGENI SZENT HILDEGÁRD: Látomás a nyári hónapokról; 2001 (IX) 2/3-6.
BOGDÁN MELINDA: A preceptor (Stengl Polikárp Szentábrahámban); 2013 (XXI) 3/3−11. pdf
BOLDIZSÁR ILDIKÓ: A mesemondó és a gyermek, avagy kik lakhatnak a Meselényi utcában; 1997 (V) 4/3-8.
BORBÉLY SZILÁRD: Kafka és a színek; 2013 (XXI) 4/3−5. pdf
BORBÉLY SZILÁRD: Míg alszik szívünk Jézuskája (Betlehemi misztériumjáték); 2004 (XII) 4/3–27.
BÖHRINGER, HANNES: Szokás szerint; 2011 (XIX) 3/3-6. pdf
BÖHRINGER, HANNES: Véletlenül; 2010 (XVIII) 3/3-6. pdf
BRIGITTA – [SVÉDORSZÁGI SZENT] BRIGITTA látomása Jézus születéséről; 1998 (VI) 4/3-6.
BUBER, MARTIN: Hasszid történetek; 1995 (III) 3/3-7.
CLÉMENT, OLIVIER beszélgetése Athenagorász pátriárkával; 2002 (X) 4/4-9.
CZIGÁNY ÁKOS: Drágakő a lótuszban; 2014 (XXII) 2/3-10. pdf
DAMIANI, PETRUS: Levél Cluny bencés szerzeteseinek (1063); 2001 (IX) 1/3-11.
DARVASI LÁSZLÓ: Tündérdomb; 2010 (XVIII) 4/3-11. pdf
DEBUYST, FRÉDÉRIC: A séta filozófiája; 2007 (XV) 2/3–7.
DERRIDA, JACQUES: A megbocsátásról; 2002 (X) 1/3-4.
DESCHAMPS, LÉGER-MARIE: Fél-világosság; 2017 (XXV) 4/3–4.
Döntés a szegények mellett (Részlet a latin-amerikai püspökök által összeállított Aparecidai dokumentumból); 2019 (XXVII) 4/3–5.
DIMITRI: Száraz szavak a humorról; 2007 (XV) 4/3–4.

EADMER CANTERBURYI SZERZETES: Szent Anzelm élete és beszélgetései (I. 22.); 2017 (XXV) 2/3–5.
EGY 4. SZÁZADI SZENT PÁL-KOMMENTÁRBÓL: Megváltónk irántunk való szeretete; 2015 (XXIII) 1/3-5.

ELRÉD – RIEVAULX-I BOLDOG ELRÉD: A lelki barátságról (részletek); 1994 (II) 3/3-6.
ESTERHÁZY PÉTER: A teve följegyzéseiből; 1993 (I) 2/3-7.

ESTERHÁZY PÉTER: Van, nincs; 1997 (V) 1/3-5.
ESTERHÁZY PÉTER: Esti (A végtelen tomato); 2010 (XVIII) 2/3-5. pdf
FABINYI TAMÁS: Töri és adja (Homília hamvazószerdán, a pannonhalmi ökumenikus vesperáson); 2020 (XXVIII) 2/3-5.
FERENC PÁPA beszéde a kolumbiai püspökökhöz; 2017 (XXV) 3/3–11.
FERENC PÁPA levele a pannonhalmi ökumenikus konferencia résztvevőihez; 2023 (XXXI) 3/3−5.
FERENC PÁPA levele Isten Zarándok Népéhez Chilében; 2018 (XXVI) 3/3-10.
FERENCZ GYŐZŐ: Ecloga karácsonyra; 2023 (XXXI) 4/3.
FORGÁCH ANDRÁS: Ennui (Futamok az unalomról); 2013 (XXI) 2/3−9. pdf
G. ISTVÁN LÁSZLÓ: Édes oltár; 2010 (XVIII) 1/3-4. pdf
GARRIGUES, JEAN-MIGUEL: A szeretet megújító tekintete; 1994 (II) 1/4-5.
GASPAR, LORNAD 2009 (XVII) 3/3–6.
GASPAR, LORAND: Útban egy élő sivataghoz; 1999 (VII) 3/3-7. pdf
GASPAR, LORAND: Ő; 2003 (XI) 4/3.
GASPAR, LORAND, 2006 (XIV) 1/3–4.
GASPAR, LORAND, 2006 (XIV) 4/3–4.
GRECH, MARIO bíboros homíliája; 2022 (XXX) 4/9–11.
HADOT, PIERRE: Szelídség; 2012 (XX) 3/3-10. pdf
HALBWACHS, MAURICE: Kollektív emlékezet; 2005 (XIII) 2/3–5.
HAYDN, JOSEPH: A Megváltó hét szava a keresztfán; 2016 (XXIV) 3/3–6.
HESSE, HERMANN: Az üveggyöngyjáték (részlet); 1996 (IV) 1/3-4.
HÉLOÏS második levele Abélard-nak; 2008 (XVI) 2/3-11. pdf
HILDEGÁRD – [BINGENI SZENT] HILDEGÁRD: Látomás a nyári hónapokról; 2001 (IX) 2/3-6.
Himnusz a csendességhez (Részlet a szisztematikus apoftegma-gyűjteményből); 2019 (XXVII) 1/6-7.
JABÈS, EDMOND: Olvasás; 1999 (VII) 2/3-5.
JACOTTET, PHILIPPE: Beszélni; 1997 (V) 2/3-7.
JACOTTET, PHILIPPE: Az üres loggia; 2001 (IX) 4/3-5.
JANKÉLÉVITCH, VLADIMIR: Először és utoljára; 2000 (VIII) 2/3–6.
JANNARASZ, KHRISZTOSZ: Egyedül én meg az Isten; 2022 (XXX) 2/5–7.
JÁNOS PÁL (II.) PÁPA – Megbocsátás és bocsánatkérés (Bűnvallomás és bocsánatkérés egyetemes könyörgések keretében 2000 nagyböjtjének első vasárnapján a Szent Péter bazilikában II. JÁNOS PÁL PÁPA vezetésével); 2000 (VIII) 1/3–9.
JELES ANDRÁS: Büntető század (noteszlapok); 1999 (VII)  1/3-9.
JELES ANDRÁS: Füzetek; 2007 (XV) 1/3–7.
KARÁCSONYI KÁNON – Az Ortodox Egyház karácsonyi kánonja; 2000 (VIII) 4/3–17.
KERTÉSZ IMRE: Kaddis a meg nem született gyermekért (részlet); 2002 (X) 4/3.
KIERKEGAARD, SØREN: Imák; 2008 (XVI)  1/3-6. pdf
Kivétel; 2015 (XXIII) 3/3.
KLEE, PAUL: Gyerekkori emlékek (Részletek a Naplóból); 2005 (XIII) 4/3–4.
KOMÁLOVICS ZOLTÁN: A tudatlanságról; 2022 (XXX) 2/3–4.
KOMÁLOVICS ZOLTÁN: Firka (Keserü Ilona Nagy zománc firka 2 című képéről); 2019 (XXVII) 2/3.
KONDOR ÁDÁM: Lassan összeolvad bennem a két világ (Thaiföldi jegyzetek); 2014 (XXII) 1/11-22. pdf
KORNIS MIHÁLY: Mire jó nevetni; 2007 (XV) 4/5–8.
KOVÁCS ANDRÁS FERENC: Szöveg. Test; 2012 (XX) 1/3-4. pdf
KRSTIĆ, BOŠKO: “Mirna” Rovinj; 2000 (VIII) 1/10–12.
KURTÁG GYÖRGY: Esterházy Péternek; 2016 (XXIV) 4/3.
KURTÁG GYÖRGY: Hérakleitosz-töredék, Bozay Attila emlékére; 1999 (VII) 4/3-5.
LAAN, HANS VAN DER: A formák játéka (A formák kifejező-ereje); 2013 (XXI)1/3–9. pdf
Lényünk legmélyére; 2011 (XIX) 1/3-7. pdf
LÉVINAS, EMMANUEL: Jegyzetek az értelemről; 2001 (IX) 3/3-5.
LORAND GASPAR; 2009 (XVII) 3/3-6. pdf
MALEBRANCHE, NICOLAS: Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról (részlet); 2006 (XIV) 2/3–13.
MANDIĆ, MIROSLAV: A művészet 144 definíciója, avagy a teremtő szeretet neveivel végzett zarándoklat tizenkét napja (A Miroslav Mandić negyedik könyvéből); 2008 (XVI) 3/3-11. pdf
MÁNDY IVÁN: Isten; 1993 (I) 4/3-4.
MÁRTON LÁSZLÓ: Például...; 1998 (VI) 1/3-8.
MÁRTON LÁSZLÓ: Az út és a rózsabimbó; 2002 (X) 2/3-5.
MÁRTONFFY MARCELL: Kitelepített kontextusok (Esterházy Péter Márk-változata); 2016 (XXIV) 4/8–21.
MÉHES KÁROLY: Hegymenet; 2011 (XIX) 2/6-9. pdf
METZ, JOHANN BAPTIST: Mások szenvedésének emlékezete; 2021 (XXIX) 1/3–6.
MILTON, JOHN: Elveszett Paradicsom (részlet a IV. énekből); 2021 (XXIX) 2/3–9.
NACSINÁK GERGELY ANDRÁS: Áthoszi beszélgetés; 2020 (XXVIII) 3/3–7.
NACSINÁK GERGELY ANDRÁS: Pammakarisztosz, avagy az emlékezet; 2021 (XXIX) 1/7–15.­
NÁDAS PÉTER: Egyetlen embert egyetlen emberig; 1996 (IV) 3/3-5.
NÁDAS PÉTER: Titkon, bizony; 2018 (XXVI) 4/3-7.
NAZIANZOSZI (TEOLÓGUS) SZENT GERGELY anaforájából (Részlet); 2019 (XXVII) 3/3–5.
NÉMETH GÁBOR: A türelemről, avagy az új kertész társasága; 2015 (XXIII) 4/3–6.
NÉMETH G. BÉLA: Az új Szemle indulásakor az egykori Szemléről; 1993 (I) 1/3-4.

NOUZILLE, PHILIPPE: Az értelem világossága és a felvilágosodás értelme; 2017 (XXV) 4/5–9.
Nyolcvanhat-nyolcvanhét (Várszegi Asztrik és Hortobágyi T. Cirill főapát beszélgetése); 2018 (XXVI) 1/8-22.
Orosz vallásos népénekek; 2003 (XI) 1/3–8.
Ortodox – [Az] Ortodox Egyház karácsonyi kánonja; 2000 (VIII) 4/3–17.
Pannonhalma – Egyeztetés (Marno János és Takács Nándor beszélgetése); 2024 (XXXII) 1/3–20.
PASCAL: Gondolatok (B 206); 2019 (XXVII) 1/3-5.
PAWSON, JOHN: Az egyszerűség manifesztuma; 2008 (XVI) 4/3-5. pdf
PIOVANO, ADALBERTO: Alázatban járni az Istennel (Vendégség - idegenség [xeniteia]; 2020 (XVIII) 1/3-5.
POPOVIÆ, JUSTIN: Őz az elveszett Paradicsomban (Vallomás); 1998 (VI) 2/3-9.
PSZEUDO-MAKÁRIOSZ: 7. homília; 2016 (XXIV) 2/3–6.
RADICS VIKTÓRIA: A 139. zsoltár; 2022 (XXX) 3/3–17.
RADICS VIKTÓRIA: „Magyarország”; 2014 (XXII) 1/3-11. pdf
RADICS VIKTÓRIA: Raron rózsája; 2023 (XXXI) 1/3–11.
RIEVAULX-I BOLDOG ELRÉD: A lelki barátságról (részletek); 1994 (II) 3/3-6.
SHAW, BERNARD: Szent Johanna (Részletek); 2011 (XIX) 4/3-17. pdf
SCHEIN GÁBOR: Hovámennek?; 2022 (XXX) 1/3.
SCHEIN GÁBOR: Wolandra várva; 2022 (XXX) 4/3–8.
SÍKHEGYI FERENC: Az okszerűségről; 2023 (XXXI) 2/3–9.
SIMON BALÁZS: Saul papagája; 1998 (VI) 3/3-10.
SISKIND, AARON: A tárgyak drámája; 2003 (XI) 3/3–5.
SOLNIT, REBECCA: Kagylót a fülhöz; 2010 (XVIII) 2/6-9. pdf
STEINHARDT, NICOLAE: Napló a boldogságról (1962. február); 2006 (XIV) 3/3–8.
SULYOK ELEMÉR: Marana tha; 2004 (XII) 1/3–4.
SZOLOVJOV, VLAGYIMIR SZERGEJEVICS: A középkori világszemlélet hanyatlásáról; 2002 (X) 3/3-12.
TAKÁCS GYULA: A jelenlévő odaát (A túlvilág a Jelenések könyvében); 2014 (XXII) 3/5-8. pdf
TAKÁCS ZSUZSA: Ámos Imre emlékezete; 2012 (XX) 4/3-5. pdf
TAKÁCS ZSUZSA: Karácsony; Betűid vagyunk; 2009 (XVII) 4/3-4 pdf

TAKÁCS ZSUZSA: Szegényszag; 2021 (XXIX) 4/3.
TAKÁCS ZSUZSA: Téged választottalak; 2016 (XXIV)
1/3–9.

TANAKA MIN versei; 2003 (XI) 2/3–5.
TARKOVSZKIJ, ANDREJ: Alexander imája (Az Áldozathozatal című filmből); 1994 (II) 1/3.
TOLNAI OTTÓ: Jonathán avagy az azúr bazedov; 1997 (V) 3/3-9.
TOLNAI OTTÓ: Öreg alkimista; 1996 (IV) 2/3-5.
TOLNAI OTTÓ: Santa Scala; 2020 (XXVIII) 4/3–15.
TOMPA ANDREA: Felsért; 2021 (XXIX) 3/3–5.
TOMPA ANDREA: Szóra bírható-e a háború? (E-mail beszélgetés Vonnák Diánával); 2023 (XXXI) 3/6–14.
TORINÓI SZENT MAXIMUS püspök 50. homíliája (PL 57, 341); 2009 (XVII)1/3–4.  pdf
TÖRÖK ENDRE: A bűnbánat ideje; 2000 (VIII) 3/3–5.
VARGA GYÖNGYI: Mind elférünk; 2017 (XXV) 1/3–4.
VÁRSZEGI ASZTRIK: Búcsú Esterházy Pétertől; 2016 (XXIV) 4/4–7.
VÁRSZEGI ASZTRIK: Sulyok Ákos Elemér OSB (1941-2015); 2015 (XXIII) 2/3-4.
VÁRSZEGI ASZTRIK: Pannonhalma millenniuma - a találkozások éve; 1996 (IV) 4/3-6.
VENERABILIS, Petrus: A csodákról (Gerardusról, a tiszta és egyszerű életű szerzetesről); 2005 (XIII) 1/3–10.
VERNANT, JEAN-PIERRE: Peremvidékektől a szörnyalakig; 2012 (XX) 2/3-6. pdf
VILLÁNYI LÁSZLÓ: A kertben; 1995 (III) 2/3-4.
VISKY ANDRÁS: A krízis éjszakája; 1993 (I) 3/3-7.
VISKY ANDRÁS: Bocsánat!; 2018 (XXVI) 1/3-7.
VISKY ANDRÁS: Prófétai dramaturgia; 1995 (III) 1/3-8.
WEIL, SIMONE: Szeretet (A Jegyzetlapokból); 1994 (II) 2/3-5.