Aktuális tartalom

A Pannonhalmi Szemle 2023/4. születés, szülés számának tartalomjegyzéke
T A R T A L O M

Ferencz Győző: Ecloga karácsonyra
Őszentsége Barthomolaiosz egyetemes pátriárka (Pátriárkai homília az isteni liturgián, Szent Lukács első vasárnapján)

 

TANULMÁNYOK

Visky András: „nem úgy adom"
Kőszeghy Miklós: Nők Dávid körül
Kapitány Balázs: Gyermekvállalási kedv és termékenység Magyarországon – európai kitekintéssel
Kisdi Barbara: A szülés rehumanizációja [ PDF ]
Bátki Anna: A változatos állandó (A családfogalom és annak alakulása a technológiai fejlődés tükrében)
Berend Zsuzsa: Béranyaság vagy dajkaanyaság? (Másoknak szülő nők az Egyesült Államokban)
Birthe Mühlhoff: Az előadás (A padsorok perspektívájából)

 

TÖRÖK ENDRE 100

Havasi Ágnes: A szeretet fokozása (Török Endre, 1923–2005)

 

VERSEK

Tatár Sándor: Számvet
G. István László: Röntgen
     Gyertya
Vasas Tamás: majd a keresztelőm felfüggeszt
     szörny-ómen
     papírhajó az iowa vizén
William Wordsworth: Óda: A halhatatlanság sejtelme a korai gyermekkor emlékeiből

 

MŰVEKRŐL

Rainer-Micsinyei Nóra: Anyaseb (Mundruczó Kornél és Wéber Kata két filmjéről)
Kruzslicz Tamás: Irodalmi zarándoklat (Radnóti Miklós Piranban)
Schneller János: Molnár Sándor művészeti és szellemi kapcsolatrendszeréről – egy kiállítás apropóján
Ruzsa György: Pannonhalmityel (Matvej Fedorov Tyelogrejev Nyizsnyij Novgorod-i ötvösmester Szűz Máriát ábrázoló, ismeretlen ikonja)

 

FIGYELŐ

Csordás Zoltán: A pillanat birtoklása (Reigl Judit festészetéről)
Géczi János: Értékfestés (Segédkérdések Tolnay Imre tihanyi kiállítása kapcsán)
Csengery Kristóf: Könnyű komolyság, komoly könnyűség (Passacalle de la Follie)
Nacsinák Gergely András: Könnyedén a kárhozatról (A „barbifilm" kapcsán)

 

A REGULA ÖSVÉNYÉN

Biriszló Lőrinc: „Megtérjen és éljen" (Fejlődjön és megszülessen)

 

NAPLÓ