A Regula ösvényén repertóriuma (1993–2023)

BAÁN IZSÁK: A mérték értéke; 2020 (XXVIII) 4/154–162.
BAÁN IZSÁK: A realitásvesztés (z)űrje („Qui vacat otio...”); 2013 (XXI) 2/137-144. pdf
BAÁN IZSÁK: Bencés proprium (Tulajdon-[v]iszony a Regulában) 2008 (XVI) 4/117–128. pdf
BAÁN IZSÁK: Hagyományokból fakadó szabadság (Közelítés a szerzetesi hagyományhoz a Regula tükrében); 2011 (XIX) 3/128-136. pdf
BAÁN IZSÁK: „Lelki érzékiség”; 2010 (XVIII) 1/152–155. pdf
BAÁN IZSÁK: „Nisi…”, avagy a felfelé nyíló kiskapuk; 2015 (XXIII) 3/122–131.
BALASSA PÉTER: Allélon (Vendégszövegek); 1996 (IV) 4/137-142.
BAMBERG, CORONA: „Könnyű tollpihe Isten erős szelében”; 2008 (XVI) 2/144–148. pdf
BÁNHEGYI B. MIKSA: Olvasom a Regulát...; 1999 (VII) 2/144-148.
Bárki vagy, aki a mennyei hazába igyekszel… (Másfél évezredes életforma Pannonhalma monostorában); 2004 (XII) 3/149–163.
BIANCHI, ENZO: Krisztus követése; 2007 (XV) 3/103–113. pdf
BINZBERGER ÁKOS: Állhatatosan megmaradni; 2009 (XVII) 2/137–141. pdf
BINZBERGER ÁKOS: Megpróbálni a lehetetlent; 2001 (IX) 4/121-128.
BIRISZLÓ LŐRINC: Titok a Regulában (A békességre vezető vallomás); 2018 (XXVI) 4/128–138.
BORIÁN ELRÉD: A Paradicsom fái; 2006 (XIV)  4/143–147.
BORIÁN ELRÉD: Nagy Szent Gergely és Szent Benedek találkozása; 1998 (VI) 1/126-132.
CASEY, MICHAEL: Az örök életre vezető út (…siessünk és csak azt tegyük, ami örökre a javunkra válik); 2020 (XXVIII) 3/130–133.
DEJCSICS KONRÁD: „A halál naponként ott álljon a szemed előtt” (Kis szerzetesi eszkatológia); 2014 (XXII) 3/112-119. pdf
DEJCSICS KONRÁD – SZENNAY ANDRÁS: „A fiatalabbak az öregeket tiszteljék, az öregebbek a fiatalokat szeressék”; (Reg. S.B. 63); 2004 (XII) 4/136–142.
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: Átmenet és rítusok; 2012 (XX) 4/141–143. pdf
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: A Regula: eleven(ítő) emlékezet, 2005 (XIII)  2/147–152.
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: A Tibhirine-i Kereszt; 2022 (XXX) 3/136–142.
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: A türelemről; 2015 (XXIII) 4/131–135.
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: Hallgass és…; 2019 (XXVII) 1/131-135.
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: Késük ne legyen az oldalukon... (Avagy tűnődés a Regula betűjéről és szelleméről egy bőrövön fityegő vágószerszám ürügyén); 2014 (XXII) 2/132-135. pdf
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: Nyissuk meg szemünket a megistenítő fénynek! (A keresztség mint a Regula Benedicti Prológusának forrása); 2010 (XVIII)  2/108–117. pdf
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: Remedium poenitentiae (Néhány gondolat az ókori latin szerzetesek bűnbánati gyakorlatai nyomán); 2000 (VIII) 3/126–145.
GÁBOR BÁLINT JÓZSEF O. Praem.: „Pánim el pánim” Csöndlogionok (Az ikonfestő naplójából – részletek); 2000 (VIII) 1/134–141.
GÉRECZ IMRE: A befogadás rítusai; 2019 (XXVII) 3/135–145.
GÉRECZ IMRE: A kibékülés építőkövei (A monasztikus hagyományban és gyakorlatban); 2018 (XXVI) 1/127–136.
GÉRECZ IMRE: Legyen a derekatok felövezve! 2014 (XXII) 1/132-139. pdf
GÉRECZ IMRE: Mintha mise történt volna; 2021 (XXIX) 1/134–140.
GIOIA, LUIGI: A szerzetesség: bölcsesség vagy balgaság (Csalfa ígéret); 2016 (XXIV) 3/124–134.
GRÜN, ANSELM: Az angyalok Benedek Regulájában; 1995 (III) 4/136-142.
Gyermekek a monostorban; 2005 (XIII)  4/140–148.
HALMOS ÁBEL: Lábmosás és Eucharisztia (A felebaráti szeretet misztériumai Szent Benedeknél); 2008 (XVI) 1/149–154. pdf
HALMOS ÁBEL: Szinódus a Regula ösvényén; 2022 (XXX) 1/118–124.
HALMOS ÁBEL: Vacare Deo (A gyógyító szabadság); 2007 (XV) 2/122–128.
HIRKA ANTAL: A belső építkezés ritmusa; 2013 (XX) 1/128-132. pdf
HIRKA ANTAL: A beszéd félbeszakítása; 2009 (XVII) 3/129–133.
HIRKA ANTAL: A titokra nyitott csend; 1999 (VII) 1/128-133.
HIRKA ANTAL: Benedek a Regulában; 2006 (XIV)  3/145–150.
HIRKA ANTAL: Egymásnak szeretettel szolgáljanak; 2012 (XX) 1/116–120. pdf
HIRKA ANTAL: Életed tetteire minden órában ügyelj!; 1994 (II) 4/129-132.
HIRKA ANTAL: Szó és szív; 1996 (IV) 3/142-145.
HIRKA ANTAL: Válaszút előtt; 2000 (VIII) 4/149–154.
HORTOBÁGYI CIRILL: Hogy mindenben dicsőíttessék az Isten; 2006 (XIV)  2/157–163.
HORVÁTH DORI TAMÁS: "Hogy erősödjék benne a szeretet" (Bűn - büntetés - kiengesztelődés Szent Benedek Regulájában); 2001 (IX) 3/136-142.
HORVÁTH DORI TAMÁS: Szeretetben, közösségben; 1994 (II) 3/128-133.
JUHÁSZ-LACZIK ALBIN: „És Isten irgalma felől soha kétségbe ne essél” (RB 4,74); 2016 (XXIV) 1/116–120.
JUHÁSZ-LACZIK ALBIN: Ha „szem nem látta, fül nem hallotta” – akkor hogyan tanítsuk?; 2022 (XXX) 2/121–127.
JUHÁSZ-LACZIK ALBIN: „hanc minimam […] regulam” (RB 73,8); 2018 (XXVI) 3/131–136.
JUHÁSZ-LACZIK ALBIN: „Tedd le, fiam, amit viselsz, mert nem a tiéd!” (Szent Benedek és a háború); 2023 (XXXI) 3/108–112.
JUHÁSZ-LACZIK ALBIN: Vendége lehettem; 2020 (XXVIII) 1/122-126.
KARÁTSON GÁBOR: Az Úr Isten, hűvös alkonyatkor a kertben; 1998 (VI) 4/132-144.
KORZENSZKY RICHÁRD: Aki egyet is befogad; 1997 (V) 4/124-126.
KORZENSZKY RICHÁRD: „Ha egyszer az ördög rábeszélésével egyetértene, amitől Isten mentsen…” (RB 58,28); 2018 (XXVI) 2/128–132.
KORZENSZKY RICHÁRD: „Keresd a békét és járj utána!”; 2002 (X) 3/153-158.
Közösségi tapasztalat (Dejcsics Konrád atyával Mélyi József beszélget); 2021 (XXIX) 2/142–147.
LAFONT, GHISLAIN: Monasztikus szerzetesség a harmadik évezred mezsgyéjén; 1999 (VII) 3/124-143. pdf
LAFONT, GHISLAIN: Szabadság és engedelmesség; 1993 (I) 4/126-136.
LEAVY MÁTÉ: „Feltámadunk!”; 2015 (XXIII) 1/124-128.
LECLERCQ, JEAN: A társadalmi osztályok problémája és Szent Benedek krisztológiája; 2002 (X) 1/109-121.
LONGEAT, JEAN PIERRE: A bencés apát és a nyelvek adománya; 1997 (V) 2/144-153.
LONGEAT, JEAN-PIERRE: Az „én” és az engedelmesség; 2011 (XIX)  2/112-117. pdf
LOUF, ANDRÉ: A halál naponként ott álljon szemed előtt!; 2003 (XI) 1/121–126.
LOUF, ANDRÉ: Imádkozni: a kegyelem szerint lélegezni; 2004 (XII) 1/120–137.
MARIN, BRUNO: Hogyan értékeli a személyt Szent Benedek Regulája?; 2002 (X) 4/163-169.
MÁRTONFFY MARCELL: A találkozás ideje; 1993 (I) 1/109-112.
NOUZILLE, PHILIPPE: "A halál naponként ott álljon szemed előtt"; 1997 (V) 3/137-151.
NOUZILLE, PHILIPPE: Szent Benedek arca; 2003 (XI) 3/130–136.
ONTKO HENRIK: Látásgyakorlatok; 2016 (XXIV) 2/102–107.
ONTKO HENRIK: Tér-kép; 2023 (XXXI) 1/128–131.
PANIKKAR, RAIMON: Az Új Szerzetes; 2009 (XVII) 4/127–131. pdf
PARYS, MICHEL VAN: A rövid és tiszta imádság Szent Benedek szerint; 1999 (VII) 4/146-152.
PINTÉR AMBRUS: De ki veszi észre a tévedést?; 2021 (XXIX) 3/126–130.
PINTÉR AMBRUS: Egy táj, amelynek része a házunk; 2001 (IX) 2/139-143.
PINTÉR AMBRUS: Gyermekből gyermekké növekedni; 2017 (XXV) 2/124–128.
PINTÉR AMBRUS: Isten a jókedvű adakozót szereti; 1998 (VI) 2/137-141.
PINTÉR AMBRUS: Megmaradva útra kelni, úton járva megmaradni; 2008 (XVI) 3/147–153. pdf
PUZICHA, MICHAELA: Miért vagyok bencésként európai?; 2019 (XXVII) 2/129–132.
SAMAY, SEBASTIAN: Spiritalis desiderii gaudium; 1995 (III) 1/135-139.
SÖVEGES DÁVID: A Biblia és a regulák; 1995 (III) 3/126-136.
SÖVEGES DÁVID: Szent Benedek Regulája és a Regula Magistri; 2013 (XXI) 3/135-141. pdf
STANDAERT, BENOîT: In memoriam Dom André Louf OCSO (1929-2010); 2010 (XVIII) 3/126-130. pdf 
SULYOK ELEMÉR: Kommunió és exkommunikáció; 1994 (II) 1/118-122.
SZENNAY ANDRÁS – DEJCSICS KONRÁD: „A fiatalabbak az öregeket tiszteljék, az öregebbek a fiatalokat szeressék” (Reg. S.B. 63); 2004 (XII) 4/136–142.
SZENNAY ANDRÁS: Útitársunk, a Regula; 1994 (II) 2/128-133.
SZENNAY ANDRÁS: Vándorúton a cél felé…; 2012 (XX) 3/91–101. pdf
TIMÁR ÁGNES: Tanúság; 1998 (VI) 3/167-173.
TOÓKOS PÉTER JÁNOS: Beteg lelkek gondozását vállalta magára (RB 27,6); 2022 (XXX) 4/129–134.
TOÓKOS PÉTER JÁNOS: Úgyis mindenhol egy Úrnak szolgálunk; 2017 (XXV) 1/116–122.
TOÓKOS PÉTER JÁNOS: Zsoltározzatok bölcsességgel! (Az eucharisztikus egységről, Szent Benedek Regulája nyomán)2020 (XXVIII) 2/127-135.
TÓTA PÉTER BENEDEK: „észrevették a csillagot” (Szent Benedek, a monostor és a migráció); 2016 (XXIV) 4/118–127.
VARGA MÁTYÁS: A máig tartó ünnep; 1995 (III) 2/136-141.
VARGA MÁTYÁS: A monostor (poly)ritmikus élete; 2003 (XI) 2/108–111.
VARGA MÁTYÁS: Bölcsesség és öregkor; 2005 (XIII) 3/139–144.
VARGA MÁTYÁS: Cor(pus); 2006 (XIV)  1/117–123.
VARGA MÁTYÁS: Ha azt feleled: "én" (Terek, térélmények Szent Benedek életében, monostorában és Regulájában); 2002 (X) 2/148-156.
VARGA MÁTYÁS: Ideje van-e a nevetésnek? (Avagy a felnőttkori nyelvtanulás gyötrelmei); 2007 (XV) 4/124–133.
VARGA MÁTYÁS: Imádság, olvasás és meditáció a Regulában; 2003 (XI) 4/122–128.
VARGA MÁTYÁS: Isten sátrában; 2000 (VIII) 2/118–122.
VARGA MÁTYÁS: Kettőről az egyre (A sivatag mint hely és létforma); 2004 (XII) 2/109–114.
VARGA MÁTYÁS: Ki nevet? (Szerzetesség és nevetés); 2012 (XX) 2/115–122. pdf
VARGA MÁTYÁS: Sivatagban a Várost - városban a sivatagot...; 1996 (IV) 2/131-139.
VARGA MÁTYÁS: Spiritualitás - és határok; 2013 (XXI) 4/108-115. pdf
VÁRSZEGI ASZTRIK: Béketűrésse;l 2009 (XVII) 1/111–117. pdf
VÁRSZEGI ASZTRIK: „Íme, így mutatja meg jóságosan az Úr az élet útját” (A bencés Regula látomása az életről); 2007 (XV) 1/121–127.
VÁRSZEGI ASZTRIK: A hatalom kérdése Szent Benedek Regulájában; 2017 (XXV) 3/126–131.
VÁRSZEGI ASZTRIK: A mester és a tanítvány; 1993 (I) 3/117-121.
VÁRSZEGI ASZTRIK: Hegyre épült város; 1996 (IV) 1/136-139.
VÁRSZEGI ASZTRIK: Jézus Krisztus egyháza a bencés Regulában; 2001 (IX) 1/131-139.
VÁRSZEGI ASZTRIK: „Jöjjetek, fiaim, hallgassatok reám, az Úr félelmére tanítlak titeket!” (Zsolt 33,12) 2011 (XIX) 1/122-126 pdf
VÁRSZEGI ASZTRIK: „Küldjön hozzá szenpektákat, vagyis idősebb, bölcs testvéreket” (RB 27,5-6) 2011 (XIX)  4/129-136. pdf

VÁSÁRHELYI ANZELM: A monostor perifériája; 2019 (XXVII) 4/160–166.
VÁSÁRHELYI ANZELM: Ami természetes és ami természet feletti; 2023 (XXXI) 2/131–136.
VÁSÁRHELYI ANZELM: „Arcodat keresem, Uram”; 2015 (XXIII)
2/122–131.

VÁSÁRHELYI ANZELM: Az erőszak és az erő határterületén; 1997 (V) 1/114-119.
VÁSÁRHELYI ANZELM: Megtérés közben 2010 (XVIII) 4/125–133. pdf
VÁSÁRHELYI ANZELM: Ünnep: az elmozdulás misztériuma (Hétköznapok és ünnepek a monasztikus hagyományban); 2005 (XIII) 1/131–143.
VÁSÁRHELYI ANZELM: Vagyonközösségben; 2021 (XXIX) 4/114–119.
VOGÜÉ, ADALBERT DE: Kozmikus víziók; 2017 (XXV) 4/137–139.
WINZEN, DAMASUS: "Befogadtuk, Istenünk, irgalmadat..."; 1993 (I) 2/115-121.