Figyelő repertóriuma (1993-2014)

 


ADORJÁNI ZOLTÁN: Az örökkévaló igérõl (A Biblia Kecskeméthy István fordításában); 2004 (XII) 3/134–140.
AMBRUS GÁBOR: Jelenvalólét, szubjektum, kreatúra (Tolcsvai Nagy Gábor: Pilinszky János); 2003 (XI) 1/106–110.
AMTMANN, OTHMAR: A Tóra és a Hegyi beszéd(Jakob Neusner: Ein Rabbi spricht mit Jesus) 2008 (XVI) 1/138–140.
ANDRÁSI GÁBOR: A test mint médium a modernizmus után (Sturcz János: A heroikus ego lebontása); 2006 (XIV) 1/111–113.
ASZALÓS JÁNOS: Magaslati pont (Szennay András: Visszatekintés); 2002 (X) 2/139-143.
BAKOS GERGELY: A matematikáról és megismerésünk elvi határairól (Pierre Basieux: TOP 7. Az ezredforduló legkihívóbb matematikai problémái) 2009 (XVII) 4/120–122.
BAKOS GERGELY: A legrégibb buddhista „Reguláról” (A vallomás szavai); 2006 (XIV) 4/128–131.
BAKOS GERGELY: Lector in Biblia (Ulrich H. Körtner: Az ihletett olvasó); 2005 (XIII) 4/129–135.
BALASSA PÉTER: A filológia esztétikai újraértelmezése felé (Kelevéz Ágnes: A keletkezõ szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez); 2000 (VIII) 1/124–129.
BALASSA PÉTER: Egy látó emlékei (Ingmar Bergman két könyvérõl); 1994 (II) 4/118-120.
BALI JÁNOS:A zene õstörténete (Surányi László: Megszólít vagy elvarázsol? A zene szellemérõl) 2009 (XVII) 2/130–133.
BARABÁS JUDIT: Rend a káoszban (Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk); 1993 (I) 3/111-113.
BAUMGARTNER BERNÁT: Van üdvösség az egyházon kívül? (Liptay Lothar: A keresztyénség viszonya más vallásokhoz); 2004 (XII) 1/113–116.
BAZSÁNYI SÁNDOR: Sûrû, nehéz feketeleves (Krétakör Színház: Feketeország) 2007 (XV) 1/111–114.
BEKE ZSÓFIA: Mons Sacer 996-1996; 1996 (IV) 3/132-136.
BÉKÉS GELLÉRT: Lehet-e még Istenrõl beszélni - és hogyan? (Nemzetközi kersztény-zsidó párbeszéd Budapesten); 1995 (III) 3/107-110.
BENGI LÁSZLÓ: A történelem tanúságától a történõ igazságig (Oláh Szabolcs: Hitélmény és tanközlés); 2001 (IX) 4/106-109.
BENYIK GYÖRGY: Pannónia se hallgasson (Szent Gellért püspök Deliberatio címû mûvének forrásai); 2001 (IX) 3/121-126.
BÍRÓ ÁGOTA: (M)el(lé)beszélgetõk (Závada Pál: Jadviga párnája); 1997 (V) 3/129-132.
BOKODY PÉTER: Amirõl nem szabad lemondanunk (Paul Ricoeur: Egészen a halálig) 2011 (XIX) 4/112-115
BOKODY PÉTER: A hazátlanság esztétikuma (Radnóti Sándor: Jöjj és láss!)2010 (XVIII)4/103–111.
BOKODY PÉTER: A tapasztalat fenomenológiája felé (Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés) 2008 (XVI) 3/129–135.
BOKODY PÉTER: A pluralizmus ígérete (Hans Belting: A mûvészettörténet vége) 3/86–91.
BOKODY PÉTER: Képe és teste (Hans Belting: Kép-antropológia); 2004 (XII) 3/140–145.
BOKODY PÉTER: Képek, terek, elbeszélések (Max Imdahl: Giotto – Arénafreskók; Wolfgang Kemp: A festõk terei – A képi elbeszélés Giotto óta); 2004 (XII) 4/125–131.
BOKODY PÉTER: Kövekrõl ("Paradisum plantavit" - kiállítás és katalógus); 2001 (IX) 2/125-129.
BOKODY PÉTER: Mesterek és tanítványok ("Docete" - bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában); 2002 (X) 4/145-150.
BOKODY PÉTER: Vallás és idegenség (Vita és párbeszéd: a monoteista hagyomány történeti perspektívában); 2005 (XIII) 1/118–123.
BORBÉLY SZILÁRD: A szabadsággettó (Hajas Tibor: Szövegek); 2007 (XV) 1/107–111.
BORIÁN ELRÉD: Szennay András: A kereszt titka; 1993 (I) 1/102-104.
BÕSZE ÁDÁM: Ezeréves dallamok (Gregorian Chant, Pannonhalma II.); 1996 (IV) 1/133-135.
BRAULIK, GEORG: Kánon és igeliturgia (Gondolatok a vasárnapi olvasmányok bibliai-hermeneutikai alapon történõ új beosztásáról); 1996 (IV) 4/118-123.
BUGÁR M. ISTVÁN: Józan ész (Marcus Tullius Cicero: Tusculumi eszmecserék); 2005 (XIII) 4/135–139.
BUGÁR M. ISTVÁN: Krisztusi útmutató (Aranyszájú Szent János: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsõségérõl: kilenc prédikáció az ariánusok ellen); 2003 (XI) 1/101–104.
CZEGLÉDI ANDRÁS: Honderû és különálló képek (Athenaeum, Gond, Existentia); 1993 (I) 2/108-112.
CZEGLÉDI ANDRÁS: Mélységbõl kiált (Jacob Taubes: Nyugati eszkatológia); 2005 (XIII) 2/137–141.
CZEGLÉDI ANDRÁS: Minden probléma az idõre vezethetõ vissza (Simone Weil: Jegyzetfüzet); 1994 (II) 2/121-123.
CZIGÁNY ÁKOS: Az írás anonimitása (Orbán Jolán: Derrida írás-fordulata); 1995 (III) 1/128-132.
CS. K.: Kalmár László - in memoriam; 1995 (III) 4/134-135.
CSENGERY KRISTÓF: A megszólítás képessége (Franz Schubert: Die schöne Müllerin; Winterreise; Schwanengesang; Einsamkeit); 1997 (V) 4/120-123.
CSENGERY KRISTÓF: Bölcsõ (Johann Sebastian Bach: Hat szólószvit); 1996 (IV) 4/132-136.
CSENGERY KRISTÓF: Egy misztikus keletrõl (Szofija Gubajdulina: Offertorium – versenymû hegedûre és zenekarra; Hommage a T. S. Eliot); 2000 (VIII) 2/113–117.
CSENGERY KRISTÓF: Emberi színjáték (Gluck: Orfeo ed Euridice); 1997 (V) 2/139-143.
CSENGERY KRISTÓF: Érmek, gemmák, kámeák (Fryderyk Chopin összes mazurkája); 1998 (VI) 3/163-166.
CSENGERY KRISTÓF: Hét ajtó - hét torony? (Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára); 1999 (VII) 1/115-120.
CSENGERY KRISTÓF: Ki a fontos? (Klemperer és Karajan); 1999 (VII) 3/121-123.
CSENGERY KRISTÓF: Kultuszlemez (Franz Schubert: Hat moment musical, Négy impromptu, A-dúr zongoradarab); 2003 (XI) 2/104–107.
CSENGERY KRISTÓF: Kurtág, társaságban (Dvoøák: Asz-dúr vonósnégyes, op. 105; Schulhoff: Öt darab vonósnégyesre; Kurtág: 12 mikrolúdium, op. 13 - Hagen Kvartett); 2001 (IX) 2/135-138.
CSENGERY KRISTÓF: Lassú hazatérés (Veress Sándor: Magyar évek); 2002 (X) 2/145-147.
CSENGERY KRISTÓF: Lelkek fehérben (Eötvös Péter: Három nõvér); 2000 (VIII) 1/129–133.
CSENGERY KRISTÓF: Mahler – újabb korszakhatáron (Gustav Mahler: 1., 5., 6., 7. és 9. szimfónia); 1999 (VII) 2/139-143.
CSENGERY KRISTÓF: Négy kéz (Benjamin Britten és Szvjatoszlav Richter); 2000 (VIII) 3/122–125.
CSENGERY KRISTÓF: Négy kvartett (Beethoven: Vonósnégyesek, I. - Takács Quartet); 2002 (X) 3/146-149.
CSENGERY KRISTÓF: Párhuzamosok a végtelenben (Claude Debussy és Erik Satie zongoramûveirõl); 1998 (VI) 2/123-127.
CSENGERY KRISTÓF: Rappresentazione sacra (Olivier Messiaen: Assisi Szent Ferenc); 2000 (VIII) 4/144–148.
CSENGERY KRISTÓF: Richard Wagner: Parsifal - teljes felvétel; 1996 (IV) 2/124-127.
CSENGERY KRISTÓF: Secundum Matthaeum, Secundum Lucam; 1996 (IV) 3/128-132.
CSENGERY KRISTÓF: Stílusok között, nemzetek fölött (Ferruccio Busoni: Die Brautwahl; Doktor Faust); 1999 (VII) 4/139-145.
CSENGERY KRISTÓF: Szegény zene, fény és árnyék (Szofia Gubajdulina: Naphimnusz; Zene fuvolára, vonósokra és ütõkre); 2002 (X) 1/102-105.
CSENGERY KRISTÓF: Szembesítés (Johann Sebastian Bach: Das wohltemperierte Klavier; Edwin Fischer - zongora); 2001 (IX) 1/122-126.
CSENGERY KRISTÓF: Találkozás (Mozart: öt hegedûverseny; Sinfonia concertante hegedûre és brácsára); 1997 (V) 1/110-113.
CSENGERY KRISTÓF: Újvilág-szimfóniák (Charles Ives: Négy szimfónia, két zenekari sorozat); 2001 (IX) 4/101-106.
CSENGERY KRISTÓF: Üzenetek térben és idõben (Két szerzõi est); 2002 (X) 4/158-162.
CSERTÁN KÁROLY: Mint másról a ruha a boldog szerelemben (Frenák Pál: Apokalipszis – Frisson), 2005 (XIII) 2/132–137.
CSERTÁN KÁROLY: Vadkacsavacsora a kárhozat kertjében (H.U.D.I. Társulat: Isten éltessen, Hedvig Ekdal!), 2005 (XIII)1/116–118.
CSORDÁS ZOLTÁN:A valóság szimbolizmusa, avagy egy szimbolizmus valósága (Ferdinand Hodler kiállítása) 2008 (XVI) 4/109–113.
DALOS ANNA: A modern mise titkai (Kortárs magyar egyházzenei kompozíciók); 1999 (VII) 1/120-123.
DANCS ÁGNES: A középkori exemplumok új megközelítése (Les Exempla médiévaux: Nouvelles perspectives); 2003 (XI) 4/117–121.
DÉRCZY PÉTER: "sírva az egész" (Baka István: November angyalához); 1995 (III) 3/110-113.
DOLINSZKY MIKLÓS: Feltárás valós idõben (Ezredvégi monológok); 2005 (XIII) 3/130–133.
DOLINSZKY MIKLÓS: Nagy vonalakban (III. Arcus Temporum Mûvészeti Fesztivál); 2006 (XIV) 3/128–131.
ENDREFFY ZOLTÁN: Párbeszéd és kinyilatkoztatás (Leonard Swidler: Die Zukunft der Theologie. Im Dialog der Religionen und Weltanschaungen); 1995 (III) 3/113-115. ERDEI JÁNOS: Csarnok; 1994 (II) 1/107-108.
FAZEKAS ISTVÁN: Középkori oklevelek CD-ROM-on (Collectio Diplomatica Benedictina); 2002 (X) 2/143-145.
FILA BÉLA: Párbeszéd a Bibliával (Sulyok Elemér: Találkozások a Szentírással); 1998 (VI) 3/152-155.
FILA BÉLA: Paul Tillich Rendszeres Teológiájáról; 1998 (VI) 1/107-112.
FÜLÖP ZOLTÁN: Az árnyalatok hermeneutikája (Perczel István: Isten felfoghatatlansága és leereszkedése); 2000 (VIII) 3/116–117.
GAÁL ANDRÁS: Hitoktatás felnõtt keresztényeknek (A katolikusok hite); 1994 (II) 1/109-113.
GAÁL ANDRÁS: Világethosz felé (Hans Küng: Világvallások etikája); 1995 (III) 4/125-129.
GALAVICS GÉZA: A Pannonhalmi Fõapátság állandó kiállítása elé; 1997 (V) 2/131-133.
GÁNCS TAMÁS: „Mindenki Teológiai Szótára” (Gondolatok Herbert Vorgrimler Új teológiai szótár címû könyve kapcsán) 2009 (XVII) 1/107–110.
GÉHER ISTVÁN: A 2x2 megszállottsága (Ferencz Gyõzõ: Két ív – versek és fordítások); 1994 (II)3/113-115.
GELENCSÉR GÁBOR: A negyedik dimenzió (Kovács András Bálint - Szilágyi Ákos: Tarkovszkij); 1998 (VI) 4/127-131.
GELENCSÉR GÁBOR: A tánc, a zene, a festészet, a költészet meg a film (Grunwalsky Ferenc: Táncalak); 2003 (XI) 2/96–99.
GELENCSÉR GÁBOR: A test angyala (Johanna a vásznon); 1/106–110.
GELENCSÉR GÁBOR: Emlékezés a Halálra (Jelenczki István: Haláljog); 1994 (II) 3/119-121.
GELENCSÉR GÁBOR: Harmonia terrestris (Tarr Béla: Werckmeister harmóniák); 2001 (IX) 4/115-118.
GELENCSÉR GÁBOR: Képtelen képek (A médiarealizmusról); 1995 (III) 1/118-121.
GELENCSÉR GÁBOR: Mint a rácsok... (Sopsits Árpád: Torzók); 2002 (X) 1/105-108.
GÉRECZ BALÁZS: Mit nem szabad elfelejtenünk? (Jan Assmann: A kulturális emlékezet); 2002 (X) 1/98-101.
GÉRECZ BALÁZS: Személy és történelem (Aron Gurevics: Az individuum a középkorban); 2004 (XII) 2/105–108.
GÉRECZ BALÁZS: Újratermelt fiatalok (Gazsó Ferenc – Laki László: Fiatalok az újkapitalizmusban); 2004 (XII) 4/117–121.
GÉRECZ BALÁZS: Visszavezetés a kontextusra (Pierre Bourdieu: A gyakorlati észjárás); 2002 (X) 4/150-154.
GÉRECZ IMRE: Apostoli koherencia (John J. Burkhard: Apostolicity then and now) 2011 (XIX)  4/115-119
GÉRECZ IMRE: Leírható-e az idõ? (Losonczi Ágnes: Az ember ideje) 2009 (XVII) 3/124–127.
GÉRECZ IMRE: „…övé legyen minden hatalom, gazdagság, bölcsesség…” (Gerd Theißen: A Jézus-mozgalom) 2008 (XVI) 1/132–138.
GÉRECZ IMRE:„Közös lehet: a szolidaritás” (Jürgen Habermas – Joseph Ratzinger: A szabadelvû állam morális alapjai) 2008 (XVI) 3/135–138.
GÉRECZ IMRE: Sorok között (Romano Rácz Sándor: Cigány sor) 2008 (XVI) 4/106–109.
GESZTESY ANDRÁS: Pályamódosító kérdések (Kamarás István: Júdások vagy Péterek?); 1993 (I) 2/112-114.
GORDON JÁNOS: Egység és egyensúly ("...mennyire hátra van még az ember" - Török Endre hetvenedik születésnapjára); 1995 (III) 2/128-132.
GRABÓCZ MÁRTA: A kortárs zene ünnepe Balatonbogláron (Balatonboglári Kortárs Mûvészeti Mûhely); 2001 (IX) 3/130-133.
GUNTHER ZSOLT: Több, mint minimum (John Pawson: Minimum); 2006 (XIV) 1/114–116.
GY, PIERRE-MARIE: A liturgia szelleme (Gondolatok Joseph Ratzinger új könyvérõl); 2002 (X) 3/137-141. 
GYÖKÖS ELEONÓRA:Képlékeny határok (Határtalan nõk) 2008 (XVI) 2/132–135.
GYÖNGYÖSSY MÁRTON: Benedek-kereszt, Benedek-érem és Benedek-fillér (Sólymos Szilveszter: Szent Benedek-keresztes érme); 2001 (IX) 1/120-122. 
GYÕRFFY IVÁN: Halak a hálóban (Szellemi útkeresések Maár Gyula Töredék címû filmjében) 2008 (XVI) 1/144–148.
GYÖRFFY MIKLÓS: Zongora akarunk lenni (Thomas Bernhard: A menthetetlen); 1995 (III) 1/121-128.
GYÖRGY ANDREA: A test cellája (Visky András: Julieta); 2006 (XIV) 3/139–144.
GYÖRGY ANDREA: Egy szerelem háromszöge (Visky András: Júlia); 2003 (XI) 1/115–120.
GYÖRGY ANDREA: Hit–kapuk–terek (Kárpáti Péter: A negyedik kapu); 2003 (XI) 3/123–129.
HAFENSCHER KÁROLY: Békés Gellért újabb ajándéka (Békés Gellért: Krisztusban mindnyájan egy); 1993 (I) 4/112-115.
HARDI TITUSZ: A Soa-konferenciáról; 1999 (VII) 1/123-127.
HARTMANN GERGELY: A látszat egysége, az egységesség látszata (És merre tovább?) (A Mindenség modellje) 2009 (XVII) 2/124–130.
HEGEDÛS RITA: Dialógusban az egyházakkal (Kamarás István: Kis magyar religiográfia); 2005 (XIII) 4/125–128.
HIDAS ZOLTÁN: Egy „mûvelt polgár” halálára (Miszoglád Gábor búcsúztatása) 2010 (XVIII) 3/122–125.
HIDAS ZOLTÁN: Szakrális földrajz (Egy térképtörténeti kiállítás katalógusához); 2007 (XV) 1/118–120.
HIRKA ANTAL: Nem rejtem el gazdagságát (Várnagy Antal: Liturgika. Szertartástan – Az Egyház nyilvános istentisztelete); 1994 (II) 1/113-114.
HIRSCH TIBOR: Lebegõ évtized (Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara); 2003 (XI)  4/111–117. 
HORKAY HÖRCHER FERENC: Pierre Hadot gyakorlati filozófiája (Pierre Hadot: A lélek iskolája) 2010 (XVIII) 4/111–117.
HORVÁTH ÁGNES: Nem én vagyok, akibõl a szó árad (Samuel Beckett: Not I – Nem én – Pas moi) 2009 (XVII) 2/133–134.
HUBAI PÉTER: Van-e reneszánsza a kopt festészetnek? (Egyiptom angyalai) 2008 (XVI) 3/143–146.
IGNÁCZ ÁDÁM: A halál dalai és táncai (Krausz Adrienne: The Twilight of Liszt) 2011 (XIX)  2/109-111
IGNÁCZ ÁDÁM: A hétköznapokból (Helmut Oehring az Arcus Temporumon) 2011 (XIX)  3/118-120
JÁSZAY TAMÁS: Isteni komédia (Esterházy Péter - Gothár Péter: Én vagyok a te) 2011 (XIX) 2/104-107
JUNGHEINRICH, HANS-KLAUS: Egy „megkomponált” hangverseny (Michelle Makarski: Caoine); 2006 (XIV) 4/124–128.
K.L.: Kilakoltatott lakók (Mándy Iván: Huzatban); 1993 (I) 4/111-112.
KAMARÁS ISTVÁN: A színjáték sem ég el... (A Mester és Margarita – az Arvisura Színházi Társaság Szkéné Színházbeli elõadásáról); 1994 (II) 3/117-119.
KÁRPÁTI MIKLÓSNÉ DR. HIRKA ANIKÓ: Vendég a háznál (Gyerekekrõl felnõtteknek); 1997 (V) 4/116-117.
KARSAI GYÖRGY: A tyúk meg a tojás (George Bernard Show: Szent Johanna) 2011 (XIX) 4/124-128
KIRÁLY EDIT: "Olvashatatlan ez a világ" (Néhány könyv Paul Celanról); 2001 (IX) 2/129-134.
KISS SZEMÁN RÓBERT: Szetejniétõl San Franciscóig (Czes³aw Mi³osz: Szülõhazám, Európa); 1995 (III) 1/132-134.
KLEMM LÁSZLÓ: A késve érkezõ (Gottfried Benn versei); 1994 (II) 2/123-124.
KOCZÓ PÁL: Az éjszakában reménykedem (Vályi Nagy Ervin: Minden idõk peremén); 1994 (II) 4/125-128.
KOCSI GYÖRGY: Alkotmány vagy reform? (Herbert Haag: Csak aki változik, marad hû önmagához); 2006 (XIV) 4/132–137.
KOLOZSY KISS ESZTER: Bashō haikui – közvetítõnyelvbõl (Macuo Basō: 333 haiku) 2009 (XVII) 4/116–120.
KOMÁLOVICS ZOLTÁN: A gyanú újabb hermeneutikái (John J. Collins: A Biblia Bábel után) 2009 (XVII) 1/99–107.
KOMÁLOVICS ZOLTÁN: Az idõ archiválása (Villányi László: volna a szerelem); 2007 (XV) 1/114–117.
KOMÁLOVICS ZOLTÁN: „Hová repüljenek a madarak az utolsó égbolt után?” (Julia Kristeva: Önmaga tükrében idegenként) 2011 (XIX) 1/112-120
KONDOR ÁDÁM: Hammerklavier – revisited (Csalog Gábor zongoraestje); 2006 (XIV) 2/147–151.
KONDOR ÁDÁM: Tizenhárom… (Jacob Obrecht: Missa Maria zart); 2005 (XIII) 3/133–135.
KORCSOG BALÁZS: "Gigli e Rose" (Beniamino Gigli és Puccini Bohémélete); 2001 (IX) 4/118-120.
KOVÁCS BODOR SÁNDOR: Csendidõ (Philip Gröning: A nagy csend) 2008 (XVI) 2/141–143
KÕNIG FRIGYES: Barokk idõ (Kiállítás-megnyitó) 2009 (XVII) 2/135–136.
LACZKÓ SZILVIA: Megfestve a kimondhatatlant (Csontváry kiállítása a Budai Várban); 1994 (II) 3/124-127.
LÁNYI ANDRÁS: A Monarchia mint életérzés és mint közöspiac (Polgárosodás és modernizáció a Monarchiában - A Mûhely különszáma); 1993 (I) 4/115-119.
LÁSZLÓ CSABA: Pannonhalma elsõ temploma; 1994 (II) 2/118-120.
LOSONCZI Péter: "Principia philosophiæ Benedicti de Spinoza ordine analytico explicata" (Boros Gábor: Spinoza és a filozófiai etika problémája); 1997 (V) 3/124-129.
LOSONCZI PÉTER: "Zörgessetek..." (Békés Gellért: Istenkeresés); 1993 (I) 2/104-105.
LOSONCZI PÉTER: A fenomenológiai prototeológiáról (Mezei Balázs: Zárójelbe tett Isten); 1997 (V) 4/105-111.
LOSONCZI PÉTER: A remény mint politika (Jürgen Moltmann: Minden végben kezdet rejtezik; Johann Baptist Metz: Szenvedéstörténet és megváltástörténet); 2006 (XIV) 2/151–154.
LOSONCZI PÉTER: Az idõ gyarmatosítása (Paul Virilio - Sylvére Lotringer: Tiszta háború); 1993 (I) 4/121-122.
LOSONCZI PÉTER: Karen Armstrong és Isten (Karen Armstrong: Isten története. A judaizmus, a kereszténység és az iszlám 4000 éve); 1997 (V) 1/104-107.
LUST IVÁN: Vágy és szöveg (Bókay Antal–Erõs Ferenc szerk.: Pszichoanalízis és irodalomtudomány); 1999 (VII) 3/114-121.
MADARY Orsolya. Van Gogh és József Attila – színpadon; 1994 (II) 2/125-127.
MADARY ORSOLYA: J. L. Borges: A halhatatlanság; 1993 (I) 1/106-108.
MADAS EDIT: In natale sancti patris nostri Benedicti(A Biblia scripta – Az írás a középkorban címû kiállítás megnyitójára) 2010 (XVIII)  2/99–101.
MARGHESCU MÁRIA: Csendes életek (Hollán Sándor Csendéletek, fák címû kiállítása); 2003 (XI) 2/101–104.
MARGÓCSY ISTVÁN: Önépítés - mozaikból (Váli Dezsõ: C. napló); 1993 (I) 2/105-107.
MÁRTONFFY MARCELL: (Rá)hallgatás és digresszió (Máthé Andrea: Útvesztõben); 2006 (XIV) 3/137–139.
MÁRTONFFY MARCELL: A kettõs Állandó (Northrop Frye: The Double Vision); 1994 (II) 4/116-118.
MÁRTONFFY MARCELL: Ellenünnep (A szent liturgia. Írta egy bencés szerzetes); 1993 (I) 4/123-125.
MÁRTONFFY MARCELL: A monotónia felnyílása (Paul  Schrader: A transzcendentális stílus a filmben) 2011 (XIX) 4/119-124.
MARTOS LEVENTE BALÁZS: Séta az alkonyi szélben (Kocsi György: Ha tûzben jársz is, a lángok nem perzselnek) 2011 (XIX)  3/124-127
MARTOS LEVENTE BALÁZS: „Isten kéri, hogy elmeséljék.” (Horváth Imre ­­– ­­­­­­Thomka Beáta [szerk.]: Narratívák 9. Narratív teológia) 2010 (XVIII)  3/119–122.
MARTOS L. BALÁZS: Képzelt vagy valóságos párbeszéd? (Joachim Gnilka: Biblia és Korán); 2007 (XV) 4/109–112.
MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS: Túl a szekuláris paradigmán (Grace Davie: A vallás szociológiája) 2011 (XIX) 1/107-112
MÁTHÉ ANDREA: "Összefogni, de nem összefoglalni" (Balassa Péter: Nádas Péter); 1998 (VI) 2/ 127-131.
MÁTHÉ ANDREA: „A Szentlélek átvonulása” (Andrea Grillo: A liturgia születése a 20. században); 2007 (XV) 3/91–93.
MÁTHÉ ANDREA: A huszonharmadik betû (Walter Benjamin: A szirének hallgatása); 2003 (XI) 1/110–115.
MÁTHÉ ANDREA: Akrotész – avagy az elérhetõ legtöbb (Bacsó Béla: Kiállni a zavart); 2005 (XIII) 1/123–126.
MÁTHÉ ANDREA: Auratikus erõ (A Pannonhalmi Bencés Gimnázium „Néma angyal” címû kortárs képzõmûvészeti gyûjteménye); 2004 (XII) 4/131–135.
MÁTHÉ ANDREA: Hullámok morajlása (Lovas Ilona S.O.S. címû kiállítása); 2006 (XIV) 2/155–156.
MÁTHÉ ANDREA: Lelki térben (Anthony Bloom: Az élõ ima); 2003 (XI) 2/99–101.
MESTERHÁZI MÓNIKA: "Hol az a látvány?" (Vallomás Géher István verseskötetérõl); 1998 (VI) 2/131-133.
MESTYÁN ÁDÁM: “…ne kísértsenek álmok” (Josef Nadj: After Midnight); 2003 (XI) 2/93–95.
MEZEI BALÁZS: A szent antinómiája (Rudolf Otto: A szent); 1997 (V) 3/120-124.
MIHÁLY EMÕKE: A bizonytalan apológiája (Gabriel Liiceanu: Despre limita [Hol a határ?]); 1995 (III) 4/129-132.
MIHÁLY EMÕKE: Nevetni azon, amin általában senki nem nevet (Teodor Baconsky: Râsul patriarhilor. O antropologie a deriziunii în patristica rãsãriteanã [Az egyházatyák nevetése. A gúny antropológiája a keleti patrisztikában]); 1997 (V) 1 /101-104.
MIKLÓSVÖLGYI ZSOLT: „Ad imaginem Dei” (Hans Belting: A hiteles kép)2010 (XVIII)  1/148–150.
MISZOGLÁD GÁBOR: Jostein Gaarder: Sophie világa (...és a középiskolai filozófiaoktatás világa); 1995 (III) 2/132-134.
MISZOGLÁD GÁBOR: Kierkegaard Budapesten; 1993 (I) 1/100-102.
MM: A vélekedés valódisága (Karl Herbst: A valódi Jézus); 1995 (III) 3/119-122.
MOLNÁR SÁRA: A szabadság példázatai (Visky Ferenc: Fogoly vagyok); 2002 (X) 3/141-146.
MOLNÁR SÁRA: Féllépésnyi távolság (Kertész Imre: Felszámolás); 2004 (XII) 1/103–108.
MURAI ANDRÁS: A múlt esélye - az egyén döntése? (Harald Weinrich: Léthé. A felejtés mûvészete és kritikája); 2002 (X) 4/154-158.
MURAI ANDRÁS: Párhuzamos emlékezetek (Jan Assmann: Mózes, az egyiptomi); 2003 (XI) 3/116–120.
NAGY ABONYI ÁRPÁD: A város mint fizikai tér (Leonardo Benevolo: A város Európa történetében); 1996 (IV) 2/122-123.
NAGY KÁROLY ZSOLT: Oculi regulae (Regula oculorum – Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából); 2006 (XIV) 3/131–137.
NAGY RITA - Söveges Dávid: A kalendáriumokról (A nagyszombati nyomda 1597-es kalendáriuma); 1995 (III) 2/125-128.
NEMES PÉTER: Egy zsidó hermeneutika nyomában (Susan A. Handelman: The Slayers of Moses); 2000 (VIII) 1/120–123.
NÉMETH CSABA: A szólítás joga (Szabó Flóris OSB: „Így imádkozzatok.” Egyházatyák tanítása az imádságról és az Úr imádságáról); 2000 (VIII) 2/107–109.
NÉMETH CSABA: Ezer év tradíció (Étienne Gilson: A középkori filozófia szelleme); 2002 (X) 1/92-98.
NÉMETH MARCELL: Biblia és irodalmiság (Hermeneutikai Füzetek); 1996 (IV) 4/123-132.
NÉMETH MARCELL: Csipesszel a lángot; 1994 (II) 4/120-125.
NOUZILLE, PHILIPPE: A szó exodusa (Jean Grosjean: L'ironie christique); 1998 (VI) 3/155-159.
OROSZ LÁSZLÓ ATHANÁZ: A pászka korszaka (IV. Ignátiosz antióchiai patriarcha: A feltámadás és a modern ember); 2000 (VIII) 3/117–119.
OROSZ LÁSZLÓ: A zarándok (A zarándok õszinte elbeszélése lelkiatyjának); 1993 (I) 3/113-116.
OROSZ LÁSZLÓ: Az isteni és az emberi természetrõl I-II. (Görög egyházatyák); 1995 (III) 4/123-125.
P. SZ.: Pannonia Regia - Mûvészet a Dunántúlon 1000-1541 (Egy magyar kiállítás emléke); 1995 (III) 4/132-134.
PAVLOVITS TAMÁS: Lévinas és a keresztény teológia (Fred Poché: Lévinas, chemin ou obstacle pour la théologie chrétienne?); 2007 (XV) 2/108–117.
PÁPAI ZSOLT: Gyengéd barbár (Kitano Takesi portréjához) 2009 (XVII) 4/114–116.
PETNEKI ÁRON: Facit et servat leges (A pannonhalmi Barokk idõ címû kiállításról) 2009 (XVII) 3/120–124
PETRÁS ÉVA: Kisajátított idõ, kisajátított tér (Benedict Anderson: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetérõl és elterjedésérõl) 2008 (XVI) 3/138–143.
PINTÉR CSILLA MÁRIA: A szemlélõdés iskolája (Olivier Messiaen: Vingt regards sur l'Enfant-Jésus); 1998 (VI) 4/123-125.
PÓCSIK ANDREA: Az „ellenõrzött szabadság” színei, hangjai, ízei, illatai (Német egység a Balatonon – egy európai történet) 2010 (XVIII) 4/117–123. 
POSZLER GYÖRGY: Bocsánat vagy Feledés (Magyar megfontolások a soáról); 2000 (VIII) 4/137–140.
RÁBAI LÁSZLÓ: Fogalomtisztázás napjainkban (Leszek Kolakowski: Kis elõadások nagy kérdésekrõl); 1998 (VI) 4/125-127.
RÁBAI LÁSZLÓ: Hinni a 20. század végén (Hans Küng: Credo - Hiszek); 1998 (VI) 2/133-136.
RÁBAI LÁSZLÓ: Közérthetõ fizika (John D. Barrow: A fizika világképe); 1996 (IV) 1/131-133.
RÁBAI LÁSZLÓ: Magyarázható Világegyetem (Paul Davies: Isten gondolatai); 1996 (IV) 3/139-141.
RÁBAI LÁSZLÓ: Matematika a természetben (Ian Stewart: A természet számai); 1997 (V) 2/134-135.
RANSCHBURG Á. HILDEGARD: Az önmeghaladás útvesztõiben (Jegyzet Jungról); 1994 (II) 3/121-124.
RIGÓ MÁTÉ: Struktúra vagy kaleidoszkóp? (Gyáni Gábor: Az utca és a szalon); 2004 (XII) 2/103–105.
ROCHLITZ KYRA: A boldogság keresése (Egy buddhista etika alapvonalai); 2000 (VIII) 4/130–136.
ROCHLITZ KYRA: A hallgatás igénye (Anselm Grün könyvérõl); 1996 (IV) 1/124-127.
ROCHLITZ KYRA: A jelenkori teológia válságáról (Vidrányi Katalin: Krisztológia és antropológia); 1999 (VII) 3/109-114.
ROCHLITZ KYRA: Hit és megértés (Rudolf Bultmann: Az Újszövetség teológiája); 1999 (VII) 2/126-134.
SÁRI JÓZSEF: Szõllõsy András 80 éves (Töprengések egy évforduló kapcsán); 2001 (IX) 1/127-130.
SCHEIN GÁBOR: Mozart, Karinthy, Cage és a többiek (Dolinszky Miklós: A Mozart-ûrhajó); 2000 (VIII) 2/110–113.
SCHILLER ERZSÉBET: Beszédes szótlanság (Nyikolaj Gogol: Válogatás barátaimmal folytatott levelezésembõl); 1997 (V) 4/111-116.
SCHILLER MARIANN: Mit ér a könyv, ha tan? (Tanári töprengések); 1997 (V) 2/135-139.
SCHMAL ALEXANDRA: A Pannonhalmi Fõkönyvtár és középkori kódextöredékei; 1997 (V) 1 /96-101.
SCHMAL DÁNIEL: Forma és történelem (Ghislain Lafont könyvérõl); 1999 (VII) 1/106-115.
SCHMAL DÁNIEL: Személy és igazság (Rochlitz Kyra: Válaszúton) 2007 (XV) 3/93–99.
SCHMAL RÓZA: Festett határ (Michaël Borremans kiállítása a Mûcsarnokban) 2011 (XIX)  3/120-124
SCHMAL RÓZA: Minden erdõ minden fája (Az élõk és a holtak archívuma) 2008 (XVI) 2/137–141.
SCHMAL RÓZA: Befejezhetetlen képek (Gondolatok a bécsi Cézanne-kiállításról); 2000 (VIII) 3/119–121.
SCHMAL RÓZA: Épülõ kép (Türk Péter kiállítása a Kiscelli Múzeumban); 2007 (XV) 4/139–142.
SCHMAL RÓZA: Otthontalanul (A Honvágy / Homesickness címû kiállítás a Budapest Galériában); 2007 (XV) 4/119–123.
SCHRAMKÓ PÉTER: A hagyomány képei (Bánhegyi Miksa - Hapák József: A közösség asztala); 1993 (I) 4/119-121.
SCHRAMKÓ PÉTER: Életem képe ez (Egy fényképezõ szerzetes: Palatin Gergely); 1994 (II) 2/120-121.
SELYEM ZSUZSA: "A szó terének elkészülte" (Bacsó Béla: Határpontok); 1995 (III) 3/115-119.
SELYEM ZSUZSA: Az örök vissza nem térés mítosza (László Noémi: Az ébredés elõterében); 1998 (VI) 1/120-123.
SIMON T. LÁSZLÓ: A szóvátétel öröme (Jelenits István: Kinyilatkoztatás és emberi szó); 2000 (VIII) 4/136–137.
SIMON TAMÁS LÁSZLÓ: A labirintus kapujában (Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete; Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az Újszövetségi Szentírás könyveihez); 1996 (IV)  3/137-139.
SOMOS RÓBERT: Alexandriai teremtésmagyarázat (Órigenész: A betû öl, a szellem éltet. Tizenhat homília a teremtés könyvéhez); 2000 (VIII) 4/140–143.
SULYOK MIKLÓS: Mithras legyen a te koszorúd! (Schmal Károly kiállítása); 2007 (XV) 2/119–120.
SZABÓ MARCELL: A földrajz, a fauna, a kerülõút hazáig (Dragomán György: A fehér király) 2009 (XVII) 1/94–97.
SZABÓ MARCELL: A könnyûség súlyos következményei (Szüts Miklós: 20 év – 16 kép) 2010 (XVIII) 2/105–107.
SZABÓ MARCELL: Az üres fej boldogsága (Krasznahorkai László: Seiobo járt odalent) 2009 (XVII) 4/122–126.
SZABÓ MARCELL:Fajon túl, történelmen innen (Célestin Monga: Nihilisme et négritude) 2009 (XVII) 2/118–124.
SZABÓ MARCELL: „Soha nem vagy sehol, Endre!” (Kárpáti Péter: Búvárszínház); 4/116–119.
SZABÓ MARCELL: Mert annyi mindentõl függ az ismert (Varga Mátyás: A leghosszabb út); 2006 (XIV) 4/137–139.
SZENNAY ANDRÁS: Krisztusban visszanyert szabadságunk (Bernhard Häring: Meine Erfahrung mit der Kirche); 1995 (III) 3/122-125.
SZERENCSÉS RÓBERT: Találkozások (Két kiállítás Tihanyban); 2005 (XIII) 3/135–138.
SZÛCS TERÉZIA: Merre van a Báthory utca? (Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve); 1997 (V) 4/117-119.
TAMÁS FERENC: Legfõbb lírikus, felkent gazda, felelõs literátor (Bécsy Ágnes: Berzsenyi Dániel); 2001 (IX) 3/126-130.
TAMÁS FERENC: Módszeresen és méltányosan – mesterfokon (Dávidházi Péter: Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára); 2000 (VIII) 2/101–107.
TARNAY BRUNÓ: KARL RAHNER: Az Ige hallgatója. (Vallásfilozófiai alapvetés); 1993 (I) 1/104-106.
TERDIK SZILVESZTER: Bronzikonok reneszánsza (Ruzsa György: Bronzba zárt áhítat) 2010 (XVIII)  2/101–103. 
TILLMANN J.A.:A test tekintetbe vétele (Vermes Katalin: A test éthosza) 2008 (XVI) 4/113–116.
TOLNAY IMRE: Bensõ tájakon (Marc Chagall-tárlat a Magyar Zsidó Múzeumban); 2001 (IX) 3/133-135.
TOLNAY IMRE: Ecsetbe fénylõ évszázadok (A francia festészet négy évszázada a Mûcsarnokban), 2005 (XIII) 1/126–130.
TOLNAY IMRE: Fényt kapott kezek (Baranyay András pannonhalmi kiállításához); 2000 (VIII) 1/123–124.
TOMKA MIKLÓS: Évezredes alapokról (Európáról, Magyarországról és a kereszténységrõl); 1998 (VI) 1/112-120.
TÓTH JÓZSEF: Érintés, csóka, fuvola, cold song (Farkas Péter: Johanna) 2011 (XIX) 2/107-109
TÓTH PÉTER: Ortodox lelkiség (Ioanichie Bãlan: A moldvai szerzetesek élete); 2003 (XI) 1/104–106.
TURÁNYI GÁBOR: Múltra építõ elõrelátás (Kortárs építészet Pannonhalmán) 2011 (XIX) 1/120-121
TVERDOTA GÁBOR: Kifeszülõ idõ (Jean-Louis Chrétien: A felejthetetlen és a nem-remélt) 2011 (XIX)  2/96-104
UTASI CSILLA: A zen kertje (Krasznahorkai László: Északról hegy, Délrõl tó, Nyugatról utak, Keletrõl folyó); 2004 (XII) 1/109–113.
V. GILBERT EDIT:A Nagy Projekt (Kamarás István: Jézus-projektum) 2008 (XVI) 1/140–144.
V. GILBERT EDIT: Az élet elkerülhetetlen fájdalma és gyönyörûsége (Ljudmila Ulickaja három könyvérõl); 2005 (XIII)2/141–146.
VAJDA ANDRÁS: Egy barlangrajz margójára (Varga Mátyás: Barlangrajz); 1996 (IV) 2/127-129.
VAJDA KÁROLY: Játék vagy játszma (Heidegger: Bevezetés a metafizikába - észrevételek a magyar fordításhoz); 1996 (IV) 1/127-131.
VALLIN, PHILIPPE: Teológiai megfontolások Mel Gibson A Passió címû filmjérõl; 2004 (XII) 2/100–102.
VÁRAY LÁSZLÓ: Dresch hûsége (Dresch Dudás Mihály: Hûs-ég - esti muzsikák); 1998 (VI) 1/123-125.
VARGA MÁTYÁS: Hányféle boldogság? (Takács Zsuzsa: A test imádása - India) 2011 (XIX) 1/101-107
VARGA MÁTYÁS: Kereszt-tér (Néma Júlia: Keresztút) 2009 (XVII) 1/97–99.
VARGA MÁTYÁS:Lorand Gaspar fényképei (Lorand Gaspar: Közelítés a fényhez) 2009 (XVII) 3/127–128.
VARGA MÁTYÁS: “És akkor most mi van?…” (Frenák Pál: Káosz); 2004 (XII) 3/146–148.
VARGA MÁTYÁS: A tánc sivataga (Sarah Clair: Jean Babilée ou la danse buisonnière); 1998 (VI) 3/159-163.
VARGA MÁTYÁS: Át-térések (Schmal Károly újabb képeirõl); 2002 (X) 3/107-109.
VARGA MÁTYÁS: Az idõ tere (A vezeklés millenniumi emlék-mûve); 2007 (XV) 3/100–102.
VARGA MÁTYÁS: Balthus – a magányosság dicsérete (Mémoires de Balthus); 2003 (XI) 3/113–116.
VARGA MÁTYÁS: Kert a pusztában (Székely Magda: Éden); 1994 (II) 3/115-117.
VARGA MÁTYÁS: Tudás, vágy (Villányi László: Mondja édesanyám) 2010 (XVIII)  1/150–151.
VÁRI GYÖRGY: S/Paulus útja (Schein Gábor: Üveghal); 2001 (IX) 4/109-115.
VASÁK BENEDEK BALÁZS: Transzcendencia és valóság (Andrej Tarkovszkij: A megörökített idõ); 1999 (VII) 2/135-139. 
VERBA ANDREA: Érezni és/vagy látni (Krajcsovics Éva, Várhelyi Tímea és Kohán Ferenc kiállítása) 2008 (XVI) 2/135–137.
VERBA ANDREA: "Alig látható mûterem" (Váli Dezsõ kiállítása az Eve Art Galériában); 1995 (III) 2/134-135.
VERBA ANDREA: Bibliai jelképek kézikönyve (Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma); 2003 (XI) 3/121–123.
VERBA ANDREA: Dobozok a Spirituszban, avagy a dobozlét anatómiája; 1996 (IV) 2/129-130.
VERES BÁLINT – Bujdosó Márton: Labirintus(kritika) (Labirintusok és fúgák – Csalog Gábor és Varga István koncertje); 2007 (XV) 4/112–116.
VERES BÁLINT: “Hiszen tûzrõl van szó…” (Szofia Gubajdulina: János-passió); 2004 (XII) 1/116–119.
VERES BÁLINT: Egy születésnap foszlányai (Eötvös Péterrõl és hazai recepciójáról); 2004 (XII) 4/121–125.
VERES BÁLINT: Meditáció-töredék Eötvös Péter új lemezéhez (Eötvös Péter: IMA); 2003 (XI) 4/108–111.
VERES MÁTÉ: Az égi és a földi hatalomról (Geréby György: Isten és Birodalom) 2010 (XVIII) 2/94–98. 
VIHAR JUDIT: A japán színház bölcsõjénél (Kárpáti János: Tánc a mennyei barlang elõtt); 1999 (VII) 4/135-139.
VILLÁNYI LÁSZLÓ: Életszomj (Takács Zsuzsa: Utószó - Új és válogatott versek); 1997 (V) 3/132-136.
VILLÁNYI LÁSZLÓ: Fény-források (Krajcsovics Éva festményeihez); 2007 (XV) 2/120–121.
VIOLA SZANDRA: Az eredendõ város (Bloom! Társulat: City) 2010 (XVIII) 4/123–124.
VIOLA SZANDRA: Valóságteremtõ illúziók (A Cresendo Társulat Yeats Triptichon címû elõadásáról) 2010 (XVIII)  2/103–105. 
VISKY ANDRÁS: Ha ketten vagy hárman (Lengyel László-Várszegi Asztrik: Beszélgetõ könyvecske); 2001 (IX) 1/116-120.
VISKY ANDRÁS: Lejönni az anyagról (Dér András: Kanyaron túl); 2002 (X) 3/149-152.
VIZKELETY ANDRÁS: A tökéletesség iskolája (Puskely Mária: A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára); 2007 (XV) 2/117–119.
VIZKELETY ANDRÁS: Mentalitás – spiritualitás – lelkiség (Glosszák Söveges Dávid: Fejezetek a lelkiség történetébõl címû könyvéhez); 1994 (II) 2/116-118.
VLADÁR GÁBOR: Újabb perspektíva (Simon T. László: Nem csak Isten evangéliumát)2010 (XVIII) 1/145–147.
WILHEIM ANDRÁS: Kurtág György akadémiai székfoglaló hangversenye (Budapest, MTA Kongresszusi Terem, 1999. október 28.); 1999 (VII) 4/132-135.
WIRTH IMRE: "Haldokló hattyúm, szép emlékezet'' (Schein Gábor: Elhangolás); 1997 (V) 1/107-110.
ZWICKL ANDRÁS: Moore és Picasso Budapesten; 1994 (II)1/114-117.

The parts marked with ’*’ are obligatory!

2021. phszemle.hu All rights reserved!