A Regula ösvényén repertóriuma (1993-2012)

BAÁN IZSÁK: Bencés proprium (Tulajdon-[v]iszony a Regulában) 2008 (XVI) 4/117–128.
BAÁN IZSÁK: Hagyományokból fakadó szabadság (Közelítés a szerzetesi hagyományhoz a Regula tükrében) 2011 (XIX) 3/128-136
BAÁN IZSÁK: „Lelki érzékiség” 2010 (XVIII)  1/152–155.
BALASSA PÉTER: Allélon (Vendégszövegek); 1996 (IV) 4/137-142.
BAMBERG, CORONA: „Könnyû tollpihe Isten erõs szelében” 2008 (XVI) 2/144–148.
BÁNHEGYI B. MIKSA: Olvasom a Regulát...; 1999 (VII) 2/144-148.
Bárki vagy, aki a mennyei hazába igyekszel… (Másfél évezredes életforma Pannonhalma monostorában); 2004 (XII) 3/149–163.
BIANCHI, ENZO: Krisztus követése; 2007 (XV) 3/103–113.
BINZBERGER ÁKOS: Állhatatosan megmaradni 2009 (XVII) 2/137–141.
BINZBERGER ÁKOS: Megpróbálni a lehetetlent; 2001 (IX) 4/121-128.
BORIÁN ELRÉD: A Paradicsom fái; 2006 (XIV)  4/143–147.
BORIÁN ELRÉD: Nagy Szent Gergely és Szent Benedek találkozása; 1998 (VI) 1/126-132.
DEJCSICS KONRÁD – SZENNAY ANDRÁS: „A fiatalabbak az öregeket tiszteljék, az öregebbek a fiatalokat szeressék” (Reg. S.B. 63); 2004 (XII) 4/136–142.
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: A Regula: eleven(ítõ) emlékezet, 2005 (XIII)  2/147–152.
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: Remedium poenitentiae (Néhány gondolat az ókori latin szerzetesek bûnbánati gyakorlatai nyomán); 2000 (VIII) 3/126–145.
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: Nyissuk meg szemünket a megistenítõ fénynek! (A keresztség mint a Regula BenedictiPrológusának forrása) 2010 (XVIII)  2/108–117. 
GÁBOR BÁLINT JÓZSEF O. Praem.: „Pánim el pánim” Csöndlogionok (Az ikonfestõ naplójából – részletek); 2000 (VIII) 1/134–141.
GRÜN, ANSELM: Az angyalok Benedek Regulájában; 1995 (III) 4/136-142.
Gyermekek a monostorban, 2005 (XIII)  4/140–148.
HALMOS ÁBEL:Lábmosás és Eucharisztia (A felebaráti szeretet misztériumai Szent Benedeknél) 2008 (XVI) 1/149–154.
HALMOS ÁBEL: Vacare Deo (A gyógyító szabadság); 2007 (XV)2/122–128.
HIRKA ANTAL: A beszéd félbeszakítása 2009 (XVII) 3/129–133.
HIRKA ANTAL: A titokra nyitott csend; 1999 (VII) 1/128-133.
HIRKA ANTAL: Benedek a Regulában; 2006 (XIV)  3/145–150.
HIRKA ANTAL: Életed tetteire minden órában ügyelj!; 1994 (II) 4/129-132.
HIRKA ANTAL: Szó és szív; 1996 (IV) 3/142-145.
HIRKA ANTAL: Válaszút elõtt; 2000 (VIII) 4/149–154.
HORTOBÁGYI CIRILL: Hogy mindenben dicsõíttessék az Isten; 2006 (XIV)  2/157–163.
HORVÁTH DORI TAMÁS: "Hogy erõsödjék benne a szeretet" (Bûn - büntetés - kiengesztelõdés Szent Benedek Regulájában); 2001 (IX) 3/136-142.
HORVÁTH DORI TAMÁS: Szeretetben, közösségben; 1994 (II) 3/128-133.
KARÁTSON GÁBOR: Az Úr Isten, hûvös alkonyatkor a kertben; 1998 (VI) 4/132-144.
KORZENSZKY RICHÁRD: „Keresd a békét és járj utána!”; 2002 (X) 3/153-158.
KORZENSZKY RICHÁRD: Aki egyet is befogad; 1997 (V) 4/124-126.
LAFONT, GHISLAIN: Monasztikus szerzetesség a harmadik évezred mezsgyéjén; 1999 (VII) 3/124-143.
LAFONT, GHISLAIN: Szabadság és engedelmesség; 1993 (I) 4/126-136.
LECLERCQ, JEAN: A társadalmi osztályok problémája és Szent Benedek krisztológiája; 2002 (X) 1/109-121.
LONGEAT, JEAN PIERRE: A bencés apát és a nyelvek adománya; 1997 (V) 2/144-153.
LONGEAT, JEAN-PIERRE: Az „én” és az engedelmesség 2011 (XIX)  2/112-117
LOUF, ANDRÉ: A halál naponként ott álljon szemed elõtt!; 2003 (XI) 1/121–126.
LOUF, ANDRÉ: Imádkozni: a kegyelem szerint lélegezni; 2004 (XII) 1/120–137.
MARIN, BRUNO: Hogyan értékeli a személyt Szent Benedek Regulája?; 2002 (X) 4/163-169.
MÁRTONFFY MARCELL: A találkozás ideje; 1993 (I) 1/109-112.
NOUZILLE, PHILIPPE: "A halál naponként ott álljon szemed elõtt"; 1997 (V) 3/137-151.
NOUZILLE, PHILIPPE: Szent Benedek arca; 2003 (XI) 3/130–136.
PANIKKAR, RAIMON: Az Új Szerzetes 2009 (XVII) 4/127–131.
PARYS, MICHEL VAN: A rövid és tiszta imádság Szent Benedek szerint; 1999 (VII) 4/146-152.
PINTÉR AMBRUS:Megmaradva útra kelni, úton járva megmaradni 2008 (XVI) 3/147–153.
PINTÉR AMBRUS: Egy táj, amelynek része a házunk; 2001 (IX) 2/139-143.
PINTÉR AMBRUS: Isten a jókedvû adakozót szereti; 1998 (VI) 2/137-141.
SAMAY, SEBASTIAN: Spiritalis desiderii gaudium; 1995 (III) 1/135-139.
SÖVEGES DÁVID: A Biblia és a regulák; 1995 (III) 3/126-136.
STANDAERT, BENOîT: In memoriam Dom André Louf OCSO (1929–2010) 2010 (XVIII) 3/126–130.
SULYOK ELEMÉR: Kommunió és exkommunikáció; 1994 (II) 1/118-122.
SZENNAY ANDRÁS – DEJCSICS KONRÁD: „A fiatalabbak az öregeket tiszteljék, az öregebbek a fiatalokat szeressék” (Reg. S.B. 63); 2004 (XII) 4/136–142.
SZENNAY ANDRÁS: Útitársunk, a Regula; 1994 (II) 2/128-133.
TIMÁR ÁGNES: Tanúság; 1998 (VI) 3/167-173.
VARGA MÁTYÁS: A máig tartó ünnep; 1995 (III) 2/136-141.
VARGA MÁTYÁS: A monostor (poly)ritmikus élete; 2003 (XI) 2/108–111.
VARGA MÁTYÁS: Bölcsesség és öregkor; 2005 (XIII)  3/139–144.
VARGA MÁTYÁS: Cor(pus); 2006 (XIV)  1/117–123.
VARGA MÁTYÁS: Ha azt feleled: "én" (Terek, térélmények Szent Benedek életében, monostorában és Regulájában); 2002 (X) 2/148-156.
VARGA MÁTYÁS: Ideje van-e a nevetésnek? (Avagy a felnõttkori nyelvtanulás gyötrelmei); 2007 (XV) 4/124–133.
VARGA MÁTYÁS: Imádság, olvasás és meditáció a Regulában; 2003 (XI) 4/122–128.
VARGA MÁTYÁS: Isten sátrában; 2000 (VIII) 2/118–122.
VARGA MÁTYÁS: Kettõrõl az egyre (A sivatag mint hely és létforma); 2004 (XII) 2/109–114.
VARGA MÁTYÁS: Sivatagban a Várost - városban a sivatagot...; 1996 (IV) 2/131-139.
VÁRSZEGI ASZTRIK: Béketûréssel 2009 (XVII) 1/111–117.
VÁRSZEGI ASZTRIK: „Íme, így mutatja meg jóságosan az Úr az élet útját” (A bencés Regula látomása az életrõl); 2007 (XV) 1/121–127.
VÁRSZEGI ASZTRIK: A mester és a tanítvány; 1993 (I) 3/117-121.
VÁRSZEGI ASZTRIK: Hegyre épült város; 1996 (IV) 1/136-139.
VÁRSZEGI ASZTRIK: Jézus Krisztus egyháza a bencés Regulában; 2001 (IX) 1/131-139.
VÁRSZEGI ASZTRIK: „Jöjjetek, fiaim, hallgassatok reám, az Úr félelmére tanítlak titeket!” (Zsolt 33,12) 2011 (XIX)  1/122-126
VÁRSZEGI ASZTRIK: „Küldjön hozzá szenpektákat, vagyis idõsebb, bölcs testvéreket” (RB 27,5-6) 2011 (XIX)  4/129-136
VÁSÁRHELYI ANZELM: Az erõszak és az erõ határterületén; 1997 (V) 1/114-119.
VÁSÁRHELYI ANZELM: Megtérés közben 2010 (XVIII) 4/125–133.
VÁSÁRHELYI ANZELM: Ünnep: az elmozdulás misztériuma (Hétköznapok és ünnepek a monasztikus hagyományban); 2005 (XIII) 1/131–143.
WINZEN, DAMASUS: "Befogadtuk, Istenünk, irgalmadat..."; 1993 (I) 2/115-121.

The parts marked with ’*’ are obligatory!

2021. phszemle.hu All rights reserved!