Tanulmányok repertóriuma (1993–2023)

A szolidáris Isten (Kerekasztal-beszélgetés a bajor Katolikus Akadémián); 2015 (XXIII) 1/6–23.
A történetet maga az Út meséli (Baráti beszélgetés Miroslav Mandić világművésszel); 2023 (XXXI) 1/49–56.
A vendégség mint kultúra és ellenkultúra (Komálovics Zoltán, Mártonffy Marcell, Schmal Dániel és Tillmann József beszélgetése)2020 (XXVIII) 1/16-29.
ABAELARDUS, PETRUS: Sic et non (Prológus); 2000 (VIII) 4/40–51.
ABBÉ PIERRE: Legyen a föld az embereké; 2008 (XVI) 4/53-56. pdf
Ablakok egy másik valóságra (BUGÁR M. ISTVÁN vallástörténésszel FERENCZI ANDREA beszélget); 2007 (XV) 3/31–40. pdf
ACSILGYIJEV, IGOR: Bálvány (Templomok leomlása vagy istenek alkonya?); 2004 (XII) 4/55–62.
ÁDÁM ISTVÁN PÁL: Hentesek, hatalom, holokauszt; 2017 (XXV) 3/39–59.
ADONIS – GHALLALE, NADZSIB: Költészet és szúfizmus (Beszélgetés Adonisszal); 1996 (IV) 4/49-57.
ADORJÁNI ZOLTÁN: Az unalomról – biblikusan; 2013 (XXI) 2/10−17. pdf
ADORJÁNI ZOLTÁN: Isten emlékezése és felejtése a zsoltárok alapján, 2005 (XIII) 2/22–33.
ADRIGÁN ERZSÉBET: Hőseink és önmagunk; 2006 (XIV) 3/38–49.
"Ahol a végtelen belép a nyelvbe" (Beszélgetés Emmanuel Lévinasszal); 1995 (III) 1/75-82.
ALEKSZANDROWICZ, DARIUSZ: A katolikus vallás és a közép-kelet-európai nacionalizmusok; 2004 (XII) 2/24–38.
ALIGHIERI, DANTE: Paradicsom (II. ének: A Hold anyaga és foltjai); 2009 (XVII) 4/63–69. pdf
ANDORKA ESZTER – XERAVITS GÉZA: Qumrân messianisztikus elképzelései és a korai kereszténység; 2000 (VIII) 2/20–42.
APHRAHAT: Előadás az imádságról; 2003 (XI) 4/43–55.
ARISZTOTELÉSZ: "A véletlenről és a spontaneitásról" (Phys II.46. fej.); 2010 (XVIII) 3/20-27. pdf
ÁRKOVITS AMARYL: „Esti fényben le kell írnom nevemet”; 2009 (XVII)  2/63–70. pdf
ÁRKOVITS AMARYL: Ételünk és életünk; 2012 (XX) 1/2-61. pdf
ASAF, URI: Hang vagy kép? (Képtilalom a zsidó művészetben); 2007 (XV) 3/41–45. pdf
ASAF, URI: Rasi, az exegéta szabadsága; 2020 (XXVIII) 3/23–27.
ASSMANN, JAN: Ehnaton, Mózes és a monoteizmus (Elfojtott emlékek visszatérése); 2015 (XXIII) 4/19–35.
ASSMANN, JAN: Exodus – az Óvilág forradalma; 2017 (XXV) 4/54–61.
ASSMANN, JAN: Mósze, az ember és az isteni törvény; 2022 (XXX) 4/32–46.
ASSMANN, JAN: Narratív inverzió (Az elbeszélt ellenidentitás bibliai és biblián kívüli exodustörténetek példáján); 2005 (XIII) 2/6–21.
ASZALÓS JÁNOS: A megidézett Éden; 1995 (III) 2/35-41.
ASZALÓS JÁNOS: A szellemi térélmény; 1993 (I) 4/31-38.
ASZALÓS JÁNOS: Idegenlétünk gyökerei; 1993 (I) 3/41-46.
AUGUSTINUS, AURELIUS: Az imádságról (130. levél); 1998 (VI) 3/11-30.
„Az egyház a művészet magaslatain szembesül kihívásaival” (Andreas Mertinnel Horst Schwebel beszélget); 2021 (XXIX) 2/32–42.
Az eucharisztia és az egyház online teréről (Fabiny Katalin, Csiszár Klára, Görföl Tibor és Dejcsics Konrád beszélgetése)2020 (XXVIII) 2/53-66.
B. GÁSPÁR JUDIT: A félreértéstől a megértés küszöbéig; 1994 (II) 1/37-42.
BAÁN IZSÁK: A démonok és sugallataik Evagriosznál (Egy népszerű szerzetesi tanítás és forrásvidéke); 2018 (XXVI) 2/7–25.
BÁCSKAI KÁROLY: „…rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára…” (Lk 1,48) (Az alázatos Mária); 2016 (XXIV) 2/7–15.
BACSÓ BÉLA: Az igaz beszédről mint a békesség megteremtéséről; 2018 (XXVI) 1/81–87.
BACSÓ BÉLA: Romantikus mű és fragmentum; 1999 (VII) 1/41-46.
BAGDY EMŐKE: „Múlttá lett jövőm” (Az öregedéshez vezető lelki folyamat néhány jellemzőjéről); 2005 (XIII) 3/58–73.
BAGDY EMŐKE: Lélekderűnk tükre: a nevetés; 2007 (XV)  4/46–59.
BALASSA PÉTER: Kierkegaard és Bergman; 1993 (I) 1/46-53.
BALASSA PÉTER: Szabadság, kommunikáció, katolicitás; 1994 (II) 2/60-69.
BALÁZS GÁBOR: Az „arc elrejtése” (Eliezer Berkovits soá értelmezéséről); 2015 (XXIII) 2/21–34. 
BALÁZS GÁBOR: Az értelmezés szabadsága a zsidó hagyományban; 2020 (XXVIII) 3/8–22.
BALÁZS GÁBOR: Gyakorlat, ész, kritika a zsidó vallásfilozófiában;  2011 (XIX) 3/17–32. pdf
BALÁZS GÁBOR: Harag és szerénység (Szélsőségek Maimoidész etikai tanításában); 2012 (XX) 2/7-24. pdf
BALÁZS LAJOS: Mitikus emlékek Márton Áron életrajzához; 2013 (XXI) 3/75−87. pdf
BALÁZS LAJOS: Rituális terek, térhatárok, emberi sorsfordulatok a népi kultúrában; 2012 (XX) 4/54-70. pdf
BALI JÁNOS: A megismerésről; 2022 (XXX) 2/35–43.
BALI JÁNOS: Természetes hang – a hang természete; 2023 (XXXI) 2/27–37.
BÁLINT BÁLINT LÁSZLÓ: A tiltás gyümölcse; 2018 (XXVI) 1/88–96.
BALLA IBOLYA: Exodus és migráció;  2014 (XXII) 1/22-30. pdf
BALOGH KLÁRA: Elektronikus kommunikáció és a család (Változó család, változó kommunikációs eszközök és módok); 2006 (XIV) 2/76–83.
BALOGH KLÁRA: Titok a családban és a családterápiában; 2018 (XXVI) 4/46–54.
BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE: A politikai polarizáltság hasznáról és káráról; 2022 (XXX) 3/61–71.
BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE: Katolicizmus és liberalizmus (Ernst-Wolfgang Böckenförde és a Böckenförde-diktum); 2019 (XXVII) 4/93–102.
BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE: Lövészárok és új világrend; 2023 (XXXI) 3/26–35.
BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE: „Magyar az, akinek fáj…” (Egy évforduló margójára); 2020 (XXVIII) 3/70–76.
BÁRÁNY ISTVÁN: „Mikor ökrök vére nem áztatta szüntelen az oltárt” (Mítosz, áldozat, vegetarianizmus Empedoklész tankölteményében); 2012 (XX) 1/37-51. pdf 
BARÁT J. KATALIN: Erőszak a családban; 2007 (XV)  1/58–65.
BARRETT, C. K.: Krisztus vagy Isten áll a középppontban? (Észrevételek a negyedik evangélium teológiájáról); 1993 (I) 4/11-21.
BARTHOLOMAIOSZ (I.) – Őszentsége Konstantinápoly egyetemes pátriárkája I. Bartholomaiosz beszéde a pannonhalmi monostorban tett látogatása alkalmából (2000. augusztus 21.); 2000 (VIII) 3/62–63.
BÁTKI ANNA: A változatos állandó (A családfogalom és annak alakulása a technológiai fejlődés tükrében); 2023 (XXXI) 4/54–62.
BAZSÁNYI SÁNDOR: „Hajjaj (…) mérnök úr!” (A romantikus iróniáról); 2007 (XV)  4/37–45.
BAZSÁNYI SÁNDOR: A legvalóságosabban valóságos valóságról; 2006 (XIV)  3/66–68.
BAZSÁNYI SÁNDOR: Alkibiadész szereti Szókratészt, Szókratész szereti Alkibiadészt (Egy lemaradt félmondat kapcsán); 2006 (XIV) 3/50–49.
BAZSÁNYI SÁNDOR: Nyomorúság, szomorúság, szépség (Mészöly Miklós Megbocsátás [1983] című kisregényének térideje); 2021 (XXIX) 2/57–67.
BEAUCHAMP, PAUL: A zsoltárok és mi; 1996 (IV) 3/6-19.
BEINERT, WOLFGANG: Isten a kereszténységben; 2001 (IX) 3/30-50.
BÉKÉS GELLÉRT: A szukcesszió kérdése az apostoli hagyományban; 1995 (III) 1/65-74.
BÉKÉSI BEÁTA: "Családot kell születni" (Várandósság és szülés a lélektani változások tükrében) 2010 (VIII) 4/39-49. pdf
BENCZE LÓRÁNT: Cotidie clamans (Ökoszemiotikus képiség a pannonhalmi Bencés Főapátság barokk ebédlőjében); 1996 (IV) 4/29-42.
BÉNDEK PÉTER: Lehetséges-e kiegyezés, majd engesztelődés?; 2018 (XXVI) 1/74–80.
BENEDEK MIHÁLY: Egy citoyen a szocializmus díszletei közt (Illés Endre); 2018 (XXVI) 4/55–69.
BENEY ZSUZSA: Az ember és az Isten szenvedése; 2003 (XI) 1/42–47.
BENYIK GYÖRGY: A Biblia elterjedésének története (A papírgyártástól az internetig); 2006 (XIV) 2/45–55.
BENYIK GYÖRGY: Tánc a Bibliában; 2003 (XI) 2/7–13.
BEREND ZSUZSA: Béranyaság vagy dajkaanyaság? (Másoknak szülő nők az Egyesült Államokban); 2023 (XXXI) 4/63–71.
BÉRES JUDIT: „Azért olvasok, hogy éljek” (Szöveg, olvasás és lélektani munka a biblioterápiában); 2014 (XXII) 2/59-69. pdf
BÉRES TAMÁS: Közös házunk gondozása; 2017 (XXV) 1/34–39.
BERGER, PETER L.: A bősz teológusokról; 2007 (XV)  4/29–36.
BERGYAJEV, NYIKOLAJ: A gonoszság; 1993 (I) 3/31-43.
BERHIDAI PIUSZ: Szent mobilitás (Az evangéliumi út kettős iránya); 2019 (XXVII) 4/26–43.
BERNÁTH LÁSZLÓ: A nyitott teizmus elmélete, a morális rossz és az isteni gondviselés; 2020 (XXVIII) 3/60–69.
BÉTHUNE, PIERRE-FRANÇOIS DE: A vallások közötti párbeszéd spirituális tapasztalata; 2003 (XI) 4/25–35.
BEUGNOT, BERNARD: Távol a világ zajától (A magányba vonulás diskurzusa a 17. században); 2007 (XV) 2/29–39.
BIANCHI, ENZO: A trienti misétől a II. vatikáni zsinat liturgikus reformjáig; 2012 (XX) 2/3-62. pdf
BIERITZ, CARL-HEINRICH: Eucharisztia és életstílus; 1994 (II) 2/47-59.
BIRKEDAL BRUUN, METTE: Az üdvösség térképe (Clairvaux-i Szent Bernát és a peregrinus útja); 2023 (XXXI) 1/29–38.
BIRO ESZTER: „Belső tenger” (Az élet utolsó szakaszának ellentmondásai és lehetőségei a hospice pszichológus szemével); 2010 (XVIII) 2/21-31. pdf
BÍRÓ BÉLA: Dráma és játéktér; 2005 (XIII) 1/59–79.
BLAUMANN EDIT: Extázis (A technoünnep); 2005 (XIII) 1/80–89.
BLAZOVICH JÁKÓ: Krisztus hegyein; 1996 (IV) 1/73-78.
BOJÁR IVÁN ANDRÁS: Apám szalvétája (Mérték és mértéktelenség az építészetben); 2020 (XXVIII) 4/87–93.
BOLDIZSÁR ILDIKÓ: A mese mint beavatás; 2005 (XIII)  4/60–68.
BOLYKI JÁNOS: János evangéliumának iróniája; 2007 (XV)  4/9–20.
BOROS GÁBOR: A bűn hermeneutikai stuktúrája a Lét és időben; 1994 (II) 4/58-72.
BOSELLI, GOFFREDO: A koncelebrációról szóló viták a II. vatikáni zsinat után; 2003 (XI) 2/47–64.
BOYLE, MARJORIE O'ROURKE: Sermo; 1996 (IV) 1/64-72.
BÖHRINGER, HANNES: Állványzat vagy építmény? (Wittgenstein és Heidegger a nyelvet gondolja); 2009 (XVII) 3/46–52. pdf
BÖHRINGER, HANNES: És mindig szépen, alázatosan!; 2022 (XXX) 3/94–99.
BÖHRINGER, HANNES: Felmentő ítélet; 2013 (XXI) 3/40−50. pdf
BÖHRINGER, HANNES: I like simplicity; 2015 (XXIII) 4/36–41.
BÖHRINGER, HANNES: Hiba hiba hátán; 2021 (XXIX) 3/20–25.
BÖHRINGER, HANNES: Kiszólíttatás; 2007 (XV)  1/75–76.
BÖHRINGER, HANNES: Minden egyes mechané észrevétlenül egy új amechaniába veti (Gépekről és a szokások gépiességéről); 2006 (XIV) 2/27–33.
BÖHRINGER, HANNES: Ó,  a filozófia! 2012 (XX) 4/49-53. pdf
BÖHRINGER, HANNES: Oroszok a Rajnánál (Polgári világképem templomtoronnyal és némi filozófiával); 2018 (XXVI) 2/55–67.
BÖHRINGER, HANNES: Szinte semmi (Az egyszerűség keresése); 2000 (VIII) 4/86–91.
BÖRÖCZ JÓZSEF: Határok, India és a globális középosztály; 2014 (XXII) 1/79-83. pdf
BÖTTIGHEIMER, CHRISTOPH: Második eljövetel – ma (A keresztény hit elveszett centruma); 2022 (XXX) 2/16–22.
BRAME, PHILIPPE: Művészi munka és spiritualitás; 2003 (XI) 3/36–39.
BRAULIK, GEORG: A Második Törvénykönyv "konzervatív reformja" tudásszociológiai szempontból; 1998 (VI) 4/28-43.
BRAULIK, GEORG: Az Isten és Izrael közötti szeretet (A Deuteronómium központi teológiájáról); 2013 (XXI) 3/12−29. pdf
BRAULIK, GEORG: Az ünnep politikai ereje (A Biblia tanítása); 1993 (I) 2/ 8-19.
BRAULIK, GEORG: Befogadásesztétika, kánoni intertextualitás és zsoltármeditáció; 2003 (XI) 4/4–24.
BRAULIK, GEORG: Gondolatok az Ószövetség húsvéti tipológiájához; 1995 (III) 1/9-20.
BRAULIK, GEORG: Izrael öröme az Úr színe előtt (Miért élteti az egyházat az ünnep?); 2001 (IX) 1/32-47.
BRAULIK, GEORG: Krisztológiai zsoltárértelmzés az Ószövetségben?; 1996 (IV) 3/20-40.
BRAULIK, GEORG: Nép, ünnep, szeretet (Ószövetségi lelkiség); 2005 (XIII) 1/11–26.
BRAULIK, GEORG: Szegények nélküli társadalom (Szegénység-éthosz az ókori Keleten és a Biblia víziója); 2017 (XXV) 4/31–42.
BRYS ZOLTÁN: Megérteni, kik vagyunk; 2022 (XXX) 1/33–40.
BRYS ZOLTÁN – KRÉSZ MIKLÓS – PLUHÁR ANDRÁS: Él, csomópont, reflexió (Egy most induló tudományterületről); 2019 (XXVII) 2/43–52.
BROOKS, DAVID: Fiatal hőseink; 2006 (XIV)  3/28–37.
BROWN, RAYMOND E.: A Messiás születése (A pásztoroknak szóló híradás [Lk 2,8-14]); 1997 (V) 4/9-15.
BUCH, ALOIS J.: Isten - az ember kérdése; 1995 (III) 4/22-32.
BUERGEOIS, HENRI: Keresztényként élni egy szekularizálódott világban; 1994 (II) 2/32-46.
BUNGE, GABRIEL: A „dél démona” (A kedvetlenség, lelki szárazság [akédia] értelmezése Evagriosz Pontikosz szerint); 2007 (XV) 2/19–28.
BUZÁSI GÁBOR: Dániel és a vének (A Zsuzsanna-történet ókori hányattatásai); 2005 (XIII) 3/16–36.
CAFFIN, GILBERT: Pedagógia és megtestesülés (A keresztény tanító- és nevelőmunka lelkiségéhez); 1993 (I) 3/23-30.
CAMPOS JIMÉNEZ ANNA: Az utánzás, mintakövetés, azonosulás kisgyermekkori gyökerei; 2007 (XV)  3/46–54. pdf
CARETTE, RAYMOND - OELLETTE, PIERRE: Krisztus ma is kopog a monostor kapuján, de vajon milyen álarcot visel? (A vendégek profilja Saint-Benoît-du-Lac apátságában); 2008 (XVI) 3/59–77. pdf
CASETTI, PIERRE: A zene szerepe a Bibliában; 1999 (VII) 4/6-25.
CSERNAI BALÁZS: Kivonulás – honnan hová? 2014 (XXII) 1/31-43.
CHAGALL, MARC – De megmaradt a félelem (Marc Chagall-lal beszélget Jean Clay); 1993 (I) 2/67-74.
CHAUVET, LOUIS-MARIE: Jézus kiáltása a kereszten: a krisztológia csúcspontja; 2000 (VIII) 1/13–16.
CHENNATTU, REKHA: Nők az egyház küldetésében (A Jn 4 értelmezése); 2008 (XVI) 2/12–23. pdf
Chevetogne-i Csoport [A]; 2002 (X) 2/48-49.
CHOURAQUI, ANDRÉ: Levél egy keresztény barátomhoz; 1995 (III) 3/8-15.
CHRISTIANES, JEAN-MARIE: A személy tisztelete a nevelésben; 2002 (X) 4/70-73.
CLERCK, PAUL DE: Liturgia és test; 2006 (XIV) 1/44–49.
COHEN, HERMANN: ,,Szeresd felebarátodat, mint magadat'' (3 Móz 19,18); 1997 (V) 1/6-12.
COLLINS, JOHN J.: A feminizmus és a nemek szerinti kutatás [gender studies] hatása a bibliatudományra; 2008 (XVI) 2/40–62. pdf
CORNELISON, ROBERT: Tér, teológia és az amerikai politika; 2004 (XII) 2/39–47.
CRAIG, WILLIAM LANE: Hová tegyük a Teremtőt? (Stephen Hawking Istenről és a Teremtésről); 2006 (XIV) 4/35–45.
CZAKÓ ISTVÁN: Søren Kierkegaard hitkoncepciója a fundamentálteológia tükrében; 2000 (VIII) 1/17–26.
CZEGLÉDI ANDRÁS: A találkozás lehetősége és lehetetlensége (Buber és Kafka); 2016 (XXIV) 3/66–72.
CSÁNYI VILMOS: Az agresszió szerepe az élővilágban; 2012 (XX) 2/2-29. pdf
CSÁNYI VILMOS: Szokások, szabályok, rítusok; 2011 (XIX) 3/69–77. pdf
CSEKE ÁKOS: Én magam (Jegyzetek Ágoston Vallomásaihoz); 2011 (XIX) 1/20–41. pdf
CSEKE ÁKOS: Kísérlet a messzeségről (Kant és a megismerés határai); 2009 (XVII) 1/28–45. pdf
CSERNAI BALÁZS: Kivonulás - honnan hová? 2014 (XXII) 1/31-43. pdf
CSIDER ISTVÁN ZOLTÁN – PION ISTVÁN: Az emlékezet szabadsága, a szabadság emlékezete (Csion bölcseinek jegyzőkönyveiből); 2014 (XXII) 2/90-97. pdf
CSIGÓ KATALIN:  Döntéshozási folyamatok (A tudatos stratégiáktól a véletlenre hagyatkozás képességéig); 2010 (XVIII) 3/70-76. pdf
CSUHAI KLÁRA: Határ esetek (Egy kórkép fogalmához); 2012 (XX) 4/71-84. pdf
DALAI LÁMA (XIV.) köszöntése a pannonhalmi bazilikában, a látogatás alkalmával elmondott ima és beszéd (2000. október 14.); 2000 (VIII) 4/95–98.
DALFERT, INGOLF U.: Vallás és megvallás (A hit és a teológia nyilvánosságáról); 2001 (IX) 4/37-52.
DANI ESZTER: Találkozásom a cigányokkal; 2017 (XXV) 1/45–50.
DÁNIEL ABBÁ történeteiből; 1998 (VI) 2/29-49.
DEÁK DÁNIEL: Felszabadítás, szövetség és szabadság; 2020 (XXVIII) 3/28–41.
DEJCSICS KONRÁD: „Virtutis iter agere volentibus…” (A szereplők, az elbeszélő és a befogadó útjai Historia monachorumban); 2009 (XVII) 2/16–35. pdf
DELFOSSE, ANNICK: Szűz Mária alakja a nők és a feminizmus történetében; 2008 (XVI) 2/63–68. pdf
DELGADO, MARIANO: Elhúzódó búcsú a kereszténység középkori formájától, avagy a katolicizmus nehézségei a modernséggel; 2004 (XII) 1/36–51.
DERRIDA, JACQUES: Grammatológia (Második rész: Természet, kultúra, írás); 2014 (XXII) 2/36-42. pdf
DESMOND, WILLIAM: A szép ajándéka és a lét szenvedélye; 2019 (XXVII) 1/67-87.
DÉVÉNY ISTVÁN: Egy humanista két front között; 1998 (VI) 4/13-27.
DÉVÉNY ISTVÁN: Petrus Abaelardus és a vitatkozás művészete; 2000 (VIII) 4/34–39.
DIÓSI ÁGNES: Hontalan állampolgárok; 2004 (XII) 3/71–85.
DOLINSZKY MIKLÓS: Amphion hárfája; 1999 (VII) 4/77-84.
DOLINSZKY MIKLÓS: Régi zene – új zene; 2005 (XIII) 1/53–58.
DONNELLY, MICHAEL: A gyerekek testi fenyítésének történeti perspektívái; 2005 (XIII) 4/24–38.
DUPONT, JACQUES: Hogyan keletkezett a Jézus pusztai megkísértéséről szóló elbeszélés?; 1999 (VII) 3/8-22. pdf
DURST JUDIT: „Ha nincs pénzed, úgyis belemész valamibe” (Informális hitelezés, „kamatosok” és a „bankképtelen” szegények bankügyei); 2019 (XXVII) 4/59–81.
DURST JUDIT: Legdrágább kincsünk...? 1997 (V) 4/23-29.
EGRY GÁBOR: Határ, ami ott sem volt? (Magyar–magyar, román–román határtermelés és etnicitás a két világháború közti Erdélyben); 2013 (XXI) 4/46−55. pdf
ECO, UMBERTO: Növényi és ásványi emlékezet: a könyvek jövője; 2005 (XIII) 2/34–46.
ELLUL, JACQUES: A dhimmi helyzete a muzulmán társadalomban; 2007 (XV) 1/49–57.
ENDREFFY ZOLTÁN: ...és helyezte az embert Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze (Gondolatok az ökológiáról és a spiritualitás politikai vonatkozásairól); 1994 (II) 1/43-49.
ENGBERG-PEDERSEN, T.: Evangélium a társadalomban a Korintusiakhoz írt első levél alapján; 1996 (IV) 1/36-63.
ENOMIYA-LASALLE, HUGO M.: Keresztény misztika; 2003 (XI) 4/36–39.
EÖRSI ANNA: Deus in figura pueri (A gyermek Jézus a középkori és a reneszánsz művészetben); 1997 (V) 4/35-45.
ERASMUS, ROTTERDAMI: A keresztény katona kézikönyve (részlet); 4/7-12.
ÉRDI PÉTER: Az agy dinamikája; 2000 (VIII) 2/60–68.
ERŐ ZOLTÁN: Dóm és motetta (Zene és építészet viszonyáról); 2013 (XXI) 1/38−47. pdf
ERŐS FERENC: Az erőszak szociálpszichológiájáról; 2012 (XX) 2/30-38. pdf
És aztán igent mondani arra, ami éppen adódik… (Beszélgetés Enzo Bianchival a szerzetességről); 4/36–46. pdf
EVDOKIMOV, PAUL: A halálból az életre; 2003 (XI) 1/32–41.
FABINYI TIBOR: A szem és a fül; 1995 (III) 1/39-51.
FALUS ANDRÁS: Genetika: génetika? (Gondolatok genetikáról, fizikai és mentális epigenetikáról és bioetikáról); 2016 (XXIV) 3/55–65.
FARKASFALVY DÉNES: János evangéliumának világa; 1994 (II) 2/6-14.
FARKASFALVY DÉNES: Jézus szelídsége a Máté-evangéliumban; 1997 (V) 1/13-20.
FEBVRE, MICHÈLE: A modern tánc: másként táncoló test; 2006 (XIV) 1/50–54.
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: Néhány gondolat a Pannonhalmi Bazilikáról mint a liturgia teréről; 2003 (XI) 3/40–51.
FELCSUTI PÉTER: Tekintettel a szegénységre; 2016 (XXIV) 2/16–23.
FERENCZI ANDREA: A mediáció mint ama bizonyos második mérföld; 2018 (XXVI) 1/60–73.
FERKAI ANDRÁS: Űr vagy megélt tér? (Gondolatok az építészeti térről); 2002 (X) 2/19-27.
FICHOU, JEAN-CHRISTOPHE: Hogyan lesz egy elfoglaltságból szakma? (A világítótorony-őrök képzése Franciaországban, 1839-1960); 2010 (XVIII) 2/32-47. pdf
FINÁLI-MAGYAR JUDIT: Asperger szindróma, a láthatatlan kórkép; 2018 (XXVI) 3/32–45.
FLECK ZOLTÁN: Szeretni az ellenséget?; 2022 (XXX) 3/72–76.
FLIEGAUF GERGELY: Lelki béke a börtönben; 2018 (XXVI) 1/49–59.
FLUSSER, VILÉM: A város: hullámvölgy a képözönben; 2004 (XII) 2/19–23.
FORGÁCS ÉVA: Lágy, fényes és megfoghatatlan; 1996 (IV) 2/21-27.
FORTE, BRUNO: Dia-logosz (Exodus és Ádvent találkozása); 1993 (I) 4/22-30.
FRENKL SYLVIA-HARDY JÚLIA: Önismeret és pszichodráma; 2011 (XIX) 2/45–50. pdf
FRYE, NORTHROP: A nagy kód (Részletek a könyv zárófejezetéből); 1994 (II) 4/6-23.
FRYE, NORTHROP: A nyelv kettős látomása (A kettős látomás I.); 1995 (III) 1/27-38.
FRYE, NORTHROP: A természet kettős látomása (A kettős látomás II.); 1995 (III) 2/56-70.
FRYE, NORTHROP: Az idő kettős látomása (A kettős látomás III.); 1995 (III) 3/48-62.
FRYE, NORTHROP: Isten kettős látomása (A kettős látomás IV.); 1995 (III) 4/33-53.
FÜGLISTER, NOTKER: Kell-e félnünk a teljes Szentírástól? (Az úgynevezett átokzsoltárok tervezett eltávolítása a Római Breviáriumból); 2022 (XXX) 3/18–35.
FÜZI PÉTER: Hogyan keresek, amikor keresek?; 2022 (XXX) 2/44–52.
GÁJER LÁSZLÓ: Az ellenségszeretetről a szív perspektívájából; 2022 (XXX) 3/41–49.
GÁNÓCZY SÁNDOR: A másik beszédes arca (Lévinas és a Biblia szerint); 2015 (XXIII) 2/35–47.
GÁNÓCZY SÁNDOR: A Szentháromság teremtő szinergiája; 2002 (X) 4/51-69.
GÁNÓCZY SÁNDOR: Agy, ön-tudat, meditáció, boldogság; 2004 (XII) 1/52–63.
GÁNÓCZY SÁNDOR: Káoszelmélet - kihívás a teológia számára; 2001 (IX) 2/22-38.
GÁNÓCZY SÁNDOR: Mi az ember? (Határkérdések az agykutatás, a teológia és a filozófia között); 2005 (XIII) 2/74–87.
GÁNÓCZY SÁNDOR: Spinoza filozófiai istenfogalma és bibliai istenképe; 2015 (XXIII) 1/54–69.
GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ: Hit és világ; 1994 (II) 4/42-47. 
GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ: Isten – ember – személy (Gondolatok az elgondolhatatlan Istenről); 2008 (XVI) 1/56–65. pdf
GASTON, LLOYD: Pál és a Tóra a 2. Korintusi levél 3. fejezetében; 2000 (VIII) 4/18–33.
GEFFRÉ, CLAUDE: A szekularizáció – filozófiai és teológiai dimenzióban; 1994 (II) 2/15-31.
GÉGÉNY ISTVÁN: Ország, hatalom, dicsőség; 2017 (XXV) 3/65–73.
GENUYT, FRANÇOIS: Az ajtó és a pásztor (Jn 10,1-21) (Szemiotikai tanulmány); 1998 (VI) 1/57-66.
GEORGI, DIETER: A mennyei Jeruzsálem látomásai a Jelenések könyvének 21. és 22. fejezetében; 2002 (X) 2/6-18.
GERÉBY GYÖRGY: A Szentháromságról; 2006 (XIV) 1/34–43. 
GERÉBY GYÖRGY: A népek angyalai, avagy lehetséges-e nemzeti kereszténység? 2008 (XVI) 1/35–55. pdf
GERÉBY GYÖRGY: „Megmentette őket nevéért”; 2015 (XXIII) 1/24–32.
GHALLALE, NADZSIB: Költészet és szúfizmus (Beszélgetés Adonisszal); 1996 (IV) 4/49-57.
GÖRFÖL TIBOR: A háború és a béke ára (Daniel Berrigan és a katolikus erőszakmentesség); 2023 (XXXI) 3/62–69.
GÖRFÖL TIBOR: A múlt lezáratlansága (Johann Baptist Metz és a szenvedők emlékezete); 2021 (XXIX) 1/26–31.
GÖRFÖL TIBOR: A szavak és a hallgatás (A beszéd határai és a csend végtelen terei); 2019 (XXVII) 1/14-23.
GRESHAKE, GISBERT: Merre tart az egyház?; 2022 (XXX) 1/16–23.
GRILLO, ANDREA: A keresztény liturgia beavatás-dimenziója (A liturgikus mozgalom harmadik szakasza?); 2006 (XIV) 2/84–106.
GRILLO, ANDREA: A liturgikus-szentségi teológia születése és a „rituális cselekmény” kategóriája; 2019 (XXVII) 3/40–50.
GROSJEAN, JEAN: A krisztusi irónia; 1998 (VI) 2/10-16.
GY, PIERRE-MARIE: A liturgia és könyvei (Történeti, teológiai és liturgikus reflexiók); 1999 (VII) 2/45-53.
GYÁNI GÁBOR: A közösségi és egyéni emlékezet fogalmáról; 2021 (XXIX) 1/41–49.
GYÁNI GÁBOR: A látható és a láthatatlan erőszak; 2007 (XV) 1/39–48.
GYÖRGY PÉTER: A csillagok háborúja; 2016 (XXIV) 4/56–67.
GYÖRGY PÉTER: Leírás (Elbeszélés); 2021 (XXIX) 1/68–73.
GYURKÓ SZILVIA – JUHÁSZ-LACZIK ALBIN: Fiatalok, szexualitás. Egyház? (Párbeszéd a szexuális nevelésről); 2017 (XXV) 2/29–37.
GYURKÓ SZILVIA: Miről beszélünk, amikor iskolai szexuális zaklatásról beszélünk; 2015 (XXIII) 3/69–77.
HADEWIJCH: Első látomás; 2003 (XI) 4/56–64.
HADHÁZI ÉVA: Babára hangolódni (Szemelvények a várandósságról); 2017 (XXV) 2/15–28.
HADOT, PIERRE: Az antik lelkigyakorlatok és a „keresztény filozófia”; 2009 (XVII) 4/21–35. pdf
HAERS, JACQUES: Érthető-e ma a keresztény nyelvezet? (A meghívottak megfelelő nyelvet keresnek); 2004 (XII) 4/72–79.
HAFENSCHER KÁROLY teológus, evangélikus lelkész búcsúztató beszéde Békés Gellért temetésén; 1999 (VII) 4/100-102.
HAJDÚ JUDIT: Igazságszolgáltatás, ami helyreállít; 2018 (XXVI) 1/41–48.
HAJNÓCZY CSABA: Csend – zaj; 2019 (XXVII) 1/37-45.
HALÁSZ ANNA: Az ember lelki születése; 2005 (XIII) 4/39–53.
HALÁSZ RITA: A bocsánatkérés nyelve, avagy a hamis bocsánatkérés; 2022 (XXX) 1/61–70.
HALÍK, TOMÁŠ: Az idők jeleinek megkülönböztetése; 2018 (XXVI) 4/30–35.
HALÍK, TOMÁŠ: Spiritualitás - a vallás mélydimenziója; 2018 (XXVI) 2/41–49.
HALMOS ÁBEL: Búcsú Balassa Pétertől; 2003 (XI) 3/52–53.
HANKOVSZKY TAMÁS: „A csillagos ég fölöttem és a morális törvény bennem” (Kant antropológiai dualizmusáról); 2016 (XXIV) 4/44–55.
HÁRDI LILLA: Menekülés az idegenbe; 2014 (XXII) 1/61-68. pdf
HARDI RICHÁRD: Közel Afrikához (Egy szemészorvos leveleiből); 2016 (XXIV) 2/37–41.
HARDY JÚLIA: „Egy másik világmindenségben e ház helyén gejzírek törnek fel” (Szokások és lelki egészség); 2011 (XIX) 3/78–89. pdf
HARDY JÚLIA: Egymásra vetülő képek (Meg tudják-e érteni egymást teljesen eltérő élethelyzetű emberek?); 2022 (XXX) 4/68–73.
HARDY JÚLIA: Erőszak és árulás (Egy pszichodrámajáték Ukrajnában); 2007 (XV) 1/66–74.
HARDY JÚLIA: Ősökről, magunkról – instant módon (A Hellinger-féle családállítás ellentmondásai); 2013 (XXI) 3/51−59. pdf
HÄRING, HERMANN: Az erőszak öröksége az iszlámban és a kereszténységben; 2000 (VIII) 3/69–80.
HARSÁNYI PÁL OTTÓ: Gondos sáfárok vagy rövidlátó haszonélvezők? (Tájékozódás az ökoteológiai és ökofilozófiai irányzatok sokaságában); 2001 (IX) 2/39-54.
HARTMAN, GEOFFREY H.: Küzdelem a szövegért ; 1995 (III) 4/6-21.
HARTMANN GERGELY: Az imádság közös terei; 2017 (XXV) 1/51–61.
HARTYÁNDI MÁTYÁS: Engedelmes utódok és magányos taktikusok (A kínai gyermekkép változásának főbb pillanatai); 2017 (XXV) 2/38–51.
HAVASI ÁGNES: A szeretet fokozása (Török Endre, 1923–2005); 2023 (XXXI) 4/80–82.
HAVELKA JUDIT: Szörnyűségek túlélője (Egy traumafeldolgozási technikáról); 2009 (XVII) 1/15–21. pdf
HAUSMANN JUTTA: „Keressétek a város javát!” (Gondolatok Jeremiás 29-hez); 2004 (XII) 2/12–18.
HEIDEGGER, MARTIN: Állomások (Görögországi útinapló I.); 1993 (I) 2/47-52.
HEIDEGGER, MARTIN: Állomások (Görögországi útinapló II.); 1993 (I) 3/81-85.
HEIDEGGER, MARTIN: Állomások (Görögországi útinapló III.); 1993 (I) 4/59-64.
HEIDEGGER, MARTIN: Állomások (Görögországi útinapló IV.); 1994 (II) 1/68-74.
HEISENBERG, WERNER: Goethe természetképe és a tudományos-technikai világ; 1993 (I) 3/61-74.
HENRY, MICHEL: Kereszténység és fenomenológia; 2013 (XXI) 1/22−37. pdf
HETÉNYI ZSUZSA: A 20. század második felének szovjet háborús tabuiról a kultúrában; 2023 (XXXI) 3/36–45.
HÉVIZI OTTÓ: Bárhonnan valaki; 2022 (XXX) 4/74–85.
HIDAS ZOLTÁN: A közös nevező vágya (Szociológiai dilemmák a kultúra- és vallásközi párbeszédhez); 2015 (XXIII) 4/59–75.
HIDAS ZOLTÁN: A múltközösség nyomában (Kollektív, társas és kulturális emlékezet); 2021 (XXIX) 1/32–40.
HIDAS ZOLTÁN: A tér szociológiai felfedezése; 2013 (XXI) 4/35−45. pdf
HIDAS ZOLTÁN: Az egyes és az őhozzá intézett kérdés; 1996 (IV) 3/41-47. 
HIDAS ZOLTÁN: Eredendő felejtés (Változatok az elidegenedésre); 2017 (XXV) 1/70–85.
HIDAS ZOLTÁN: Kötetlenség és kötöttség, elkötelezettség és kötelék (Hatalom és személy közös fogalomtörténetéből); 2017 (XXV) 3/24–38.
HIDAS ZOLTÁN: Megváltó identitás (Fogalomszociológiai vázlat); 2008 (XVI) 1/73–85. pdf
HIRKA ANTAL: Valóban áldott éj (Húsvét vigiliájának ünnepléséről); 1993 (I) 1/32-34.
HOHNJEC, NIKOLA: Az ítélkezés tilalma és felszólítás a megjavulásra; (Mt 7,1-5), 2007 (XV) 1/22–38.
HORKAY HÖRCHER FERENC: Arány, harmónia, megfelelés (Roger Scruton az építészeti és a politikai rend kapcsolatáról); 2020 (XXVIII) 4/74–86.
HORVÁTH KRISTÓF: Hajléktalantörvény (Mi történt, miért, hogyan?); 2019 (XXVII) 4/44–58.
HÖFFE, OTFRIED: Lemondás: (nem) utópia; 2022 (XXX) 4/47–57.
HURTADO, LARRY W.: A sztaurogram a korai keresztény kéziratokban (A keresztre feszített Jézus legkorábbi képi megjelenítése?); 2016 (XXIV) 3/26–43.
HURTADO, LARRY W.: Vallási tapasztalat és újítás az Újszövetségben; 2008 (XVI) 1/20–34. pdf
JANNARASZ, KHRISZTOSZ: A Krisztusért eszelősök; 2021 (XXIX) 3/11–19.
JÁNOS PÁL (II.) PÁPA – A Szentatya üdvözlő beszéde a bencés apátok, perjelek, apátnők és Szent Benedek Rendjének képviselői római találkozóján (2000. szeptember 8.); 2000 (VIII) 4/92–94.
JÁNOS PÁL (II.) PÁPA beszéde 1992. október 31-én a Pápai Tudományos Akadémián; 2006 (XIV)  4/5–12.
JÁNOS PÁL (II.) PÁPA beszéde az American Psychiatric Association tagjaihoz; 1994 (II) 1/35-36.
JÁNOS PÁL (II.) PÁPA pannonhalmi beszéde; 1996 (IV) 4/67-72.
JELENITS ISTVÁN: Jézus és a szegények; 1993 (I) 2/20-25.
JELKI ÁGNES – HOSSZU ERZSÉBET: Open Doors (Menekültügy design szemlélettel); 2014 (XXII) 1/68-78. pdf
Jézus, a bűnbak (Amit a kereszténység az emberi erőszakról tanít - René Girard vallásfilozófussal beszélget Thomas Assheuer); 2018 (XXVI) 2/50–54.
JITIANU, LIVIU: Egyház a mai világban (Kihívások és feladatok); 2017 (XXV) 1/15–33.
JITIANU, LIVIU: Túlvilági korrektúra a remény küszöbén; 2014 (XXII) 3/32-48. pdf
JONAS, HANS: Halhatatlanság és mai exisztencia; 2006 (XIV) 4/46–62.
JUHÁSZ-LACZIK ALBIN: A Fatimai Magyar Kálvária a hatalom szorításában; 2017 (XXV) 3/60–64.
JULLIEN, FRANÇOIS: A meztelen test ábrázolása az európai és a kínai hagyományban; 2006 (XIV) 1/55–59.
JULLIEN, FRANÇOIS: Jelentésváltozás; 2002 (X) 3/64-68.
JÜNGEL, EBERHARD: Az evangélium: analóg beszéd Istenről; 1998 (VI) 1/9-20.
KAPITÁNY BALÁZS: Gyermekvállalási kedv és termékenység Magyarországon – európai kitekintéssel; 2023 (XXXI) 4/32–45.
KARASSZON ISTVÁN: Az ószövetségi zarándoklat teológiájához; 2023 (XXXI) 1/12–20.
KARDOS GÁBOR: Az írásmagyarázat paradoxona (A történeti-kritikai interpretáció és az evangéliumi igemagyarázat ellentétességének okairól I.); 1997 (V) 2/37-46.
KARDOS GÁBOR: Az írásmagyarázat paradoxona (A történeti-kritikai interpretáció és az evangéliumi igemagyarázat ellentétességének okairól II.); 1997 (V) 3/52-77.
KÁRPÁTI TAMÁS: A távoli bolygó; 2022 (XXX) 1/46–55.
KERESZTES SZENT JÁNOS: A Kármel hegyére vezető út; 1999 (VII) 1/49-50.
KERESZTES SZENT JÁNOS: A lélek sötét éjszakája (Részlet a Második Könyvből); 1999 (VII) 1/51-67.
KERÉNYI KÁROLY: A labirünthosztól a szirtoszig (Gondolatok a görög táncról); 2009 (XVII) 2/36–46. pdf
KERÉNYI KÁROLY: A tánc;  2009 (XVII) 2/47–51. pdf
KIERKEGAARD, SØREN: A kereszténység elsajátítása; 1993 (I) 1/35-42.
KIERKEGAARD, SØREN: Két beszéd pénteki úrvacsorára; 1996 (IV) 3/48-62.
KIERKEGAARD, SØREN: Szerzői tevékenységemről; 1998 (VI) 2/50-60.
KISDI BARBARA: A szülés rehumanizációja; 2023 (XXXI) 4/46–53. pdf
KISNÉMET FÜLÖP: Az egyház az eucharisztia által él (Az eucharisztikus egyháztan irányába mutató mozzanatok a II. Vatikáni Zsinaton)2020 (XXVIII) 2/22-34.
Kitérni a gondolkodás feladata elől? (Beszélgetés a tudatlanságról és következményeiről); 2022 (XXX) 2/63–75.
KITTLER, FRIEDRICH: Egyetemek az információs korszakban; 2005 (XIII) 2/52–58.
KITTSTEINER, HEINZ-DIETER: Emlékezés – felejtés – tájékozódás (A „elrejtő őrület” nietzschei fogalma mint történelemfilozófiai kategória); 2000 (VIII) 2/43–59.
KLESTENITZ TIBOR: Lelki érték és politikai propaganda (Az Eucharisztikus Világkongresszusok megítélése a magyar katolikus közvéleményben, 1912-1938)2020 (XXVIII) 2/35-44.
KOCH, KURT: Legyünk a megtérés és a kiengesztelődés ökumenikus követeivé!; 2021 (XXIX) 3/6–11.
KOCSI GYÖRGY: A pusztai vándorlás mint az Ószövetség labirintusa; 2009 (XVII) 2/5–15. pdf
KOCSI GYÖRGY: A szombat ünneplése az Ószövetségben, az Újszövetségben és a zsidóságban; 2007 (XV) 2/8–18.
KOCSI GYÖRGY: Az eltűnt csend nyomában; 2019 (XXVII) 1/8-13.
KOCSI GYÖRGY: „És asszonnyá építette…”; 2013 (XXI) 1/10−21. pdf
KOCSI GYÖRGY: Hogyan lett a szombatból ünnep? (A szokás, a törvény és az ünnep kapcsolata az Ószövetségben); 2011 (XIX) 3/7–16.
KOCSI GYÖRGY: Ideje van a vált(oz)ásnak (Paradigmaváltások az Ószövetségben); 2010 (XVIII) 4/12-24. pdf
KOCSI GYÖRGY: „Irgalmas Isten az Úr…, nem ejt téged” (MTörv 4,31); 2016 (XXIV) 1/10–26.
KOCSI GYÖRGY: Láthatja-e az ember Isten arcát? (Isten arcvonásai a Bibliában); 2015 (XXIII) 2/9–20.
KOCSI GYÖRGY: Miként lett Jahvéból, Izrael Istenéből a népek Istene; 2008 (XVI) 1/7–19. pdf
KOCSIS IMRE: Én-mondások (Jézus küldetése és küldetéstudata a szinoptikus evangéliumok néhány jellegzetes mondata tükrében); 2011 (XIX) 2/10–19. pdf
KOCZISZKY ÉVA: A barátság, a tűz és a másik érintése (Három poszttheológiai diskurzus); 2021 (XXIX) 2/43–55.
KOCZISZKY ÉVA: Egy monstruózus élőhalott? (Esszé a reformáció 500. évfordulója alkalmából); 2017 (XXV) 4/43–53.
KOCZISZKY ÉVA: „Egy sztátért találsz benne” (Mt 17,27) (Jézus pénzügyei); 2023 (XXXI) 2/61–69.
KOCZISZKY ÉVA: Mi a fundamentalizmus? – avagy a „nyugati lélegzet elfogyása”; 2019 (XXVII) 4/103–112.
KOLLER ÉVA: Leválás és hiány (Üresség és ingeréhség a serdülőknél); 2013 (XXI) 2/45−52. pdf
KOLTAI KORNÉLIA: Női tudatlanság a Héber Bibliában (Nemi egyenlőtlenségek a tudás és tudásszerzés terén); 2022 (XXX) 2/8–15.
KOLTAI KORNÉLIA: Szubverzív anti-nő vagy új nő? (Az Énekek énekese és a természet rendje); 2023 (XXXI) 2/10–20.
KOMÁLOVICS ZOLTÁN: Metafora és mimésis; 2015 (XXIII) 4/42–58.
KOMORJAI LÁSZLÓ: Az ego dialektikája; 2011 (XIX) 2/30–44. pdf
KOÓS ORSOLYA: A gondolkodás itt-és-mostja (A mentalizáció alapú terápiás megközelítés); 2017 (XXV) 4/85–93.
KORCSOG BALÁZS: Tizenkét szent éj (Karácsonytól Vízkeresztig); 2003 (XI) 4/69–75.
KOVÁCS ANDRÁS BÁLINT: A kiszámíthatatlanság nevei; 2010 (XVIII) 3/42-54. pdf
KOVÁCS BODOR SÁNDOR: Oláh Jolán-portrék; 2003 (XI) 4/65–68.
KOVÁCS ESZTER: Európa – értékek, vélekedések, viták (Interjú Pierre Manent-nal); 2020 (XXVIII) 3/77–88.
KOVÁTS ANDRÁS: Bevándorlás és letelepedés az Európai Unióban; 2004 (XII) 3/42–52.
KOZMA ZSOLT: A megkísértett; 1996 (IV) 1/5-13.
KOZMA ZSOLT: Az erőszaktól a megbocsátásig (Testvértörténetek a Teremtés könyvében); 2007 (XV) 1/8–21.
KOZMA ZSOLT: Az út bennünk van (Zarándokútjaink Jézus Krisztussal); 2008 (XVI) 3/23–31. pdf
KOZMA ZSOLT: Gratia praevenius a szívtelen szolgáról szóló példabeszédében (Mt 18,21-35); 1994 (II) 1/6-15.
KOZMA ZSOLT: Sorsfordító véletlenek (Exegetikai töredékek a véletlenről és az ösztönről a Kivonulás könyve első részeiben); 2010 (XVIII) 3/7-19. pdf
KÖHLER, THOMAS: Fiatal nemzedékek összehasonlítása ([Non-]konformizmusok konjunktúrája); 2004 (XII) 4/63–71.
KŐSZEGHY MIKLÓS: Góliát a legenda és a történelem határán; 2006 (XIV)  3/9–27.
KŐSZEGHY MIKLÓS: Hányan éltek az Ószövetség világában?; 2018 (XXVI) 2/31–40.
KŐSZEGHY MIKLÓS: Jezábel halála (Izrael, Főnícia és Móáb a Kr. e. 9. században); 2014 (XXII) 3/9-26. pdf
KŐSZEGHY MIKLÓS: Nők Dávid körül; 2023 (XXXI) 4/15–31.
KŐSZEGHY MIKLÓS: "Te vagy az az ember!" (Dávid és a morál határai - megjegyzések a 2Sám 11-12 szövegéhez); 2010 (XVIII) 1/5-24. pdf
KÖVESDI VERONIKA: És mondá az Úr: kövess engem – az Instagramon (A poszt-szekuláris világ istenei); 2019 (XXVII) 2/64–72.
KURITÁRNÉ SZABÓ ILDIKÓ: A gyermekbántalmazás és következményei; 2015 (XXIII) 3/52–68.
KURITÁRNÉ SZABÓ ILDIKÓ: Határtalan fájdalom (A határeseti [borderline] személyiségzavar); 2013 (XXI) 4/56−64. pdf
KÜHÁR FLÓRIS írásaiból; 1993 (I) 4/56-58.
LA POTTERIE, IGNACE DE: A "maradni" ige szerepe a jánosi misztikában; 1996 (IV) 4/15-28.
LADÁNYI JÁNOS: A magyar jóléti állam szükségességéről; 2009 (XVII) 1/22–27. pdf
LAFONT, GHISLAIN: Az egy halála a többiek halála; 2009 (XVII) 1/5–14. pdf
LAFONT, GHISLAIN: A bűnbánó egyház (Tűnődés egy esemény és annak jelentése kapcsán); 2000 (VIII) 3/23–34.
LAFONT, GHISLAIN: A krisztológia útjai; 1993 (I) 1/15-22.
LAFONT, GHISLAIN: A vágy és az Isten; 1994 (II) 4/24-41.
LAFONT, GHISLAIN: Az igazság helye a teológiai gondolkodásban; 1995 (III) 4/54-73.
LAFONT, GHISLAIN: Csúcsra állított piramis (Meddig mehet el a szinódusi megújulás?); 2022 (XXX) 1/4–15.
LÁNYI ANDRÁS: A fejlődéstől a fenntarthatóságig (Julian Huxley és az Unesco filozófiája – hetven év múltán); 2017 (XXV) 4/69–77.
LÁNYI ANDRÁS: Kinek mondanak engem?; 2020 (XXVIII) 4/94–100.
LÁNYI ANDRÁS: Önkorlátozás vagy önmegvalósítás? (A szelídség értelme az ökológiai eszmerendszerben); 1997 (V) 1/21-25.
LAPOINTE, ROGER: Hagyomány és nyelv: a szóbeliség jelentése; 1997 (V) 2/8-21.
LE GOFF, JACQUES: Pokol, purgatórium, paradicsom; 2014 (XXII) 3/27-31. pdf
LEHMANN, HANS-THIES: Tér és idő a posztdramatikus színházban 2009 (XVII) 3/20–35. pdf
LEHMANN, HANS-THIES: Posztdramatikus testképek; 2003 (XI) 2/14–33.
LENGYEL ANDRÁS: Marginalitás és ellenkultúra (Közelítő jegyzetek egy érzékeny kérdéskörről)2020 (XXVIII) 1/39-49.
LENSSEN, GILBERT: Menedzsment, tanulás és csodák; 2002 (X) 2/59-71.
LÉON-DUFOUR, XAVIER: Eukarisztikus emlékezés; 2021 (XXIX) 1/16–25.
LÉVINAS, EMMANUEL: Mit tudunk a halálról?; 1997 (V) 3 /29-34.
LÉVINAS, EMMANUEL: Nevelés és imádság; 1997 (V) 4/30-34.
LINKE, DETLEF B.: Az öregek ifjonti lelke; 2005 (XIII)  3/37–42.
LINKE, DETLEF: A személyen túli, a transzcendentális, az érzékfölötti, az átszellemült agy; 2002 (X) 3/55-63.
LOHFINK, GERHARD: A szentírás-magyarázat problémája Isten országának jézusi meghirdetésével; 2019 (XXVII) 2/4–20.
LOHFINK, GERHARD: Amiről felismerszik Izrael; 2001 (IX) 4/6-26.
LOHFINK, GERHARD: Emberölés Isten nevében? (Tények és gondolatok a Szent Háború ideológiájához); 2002 (X) 1/20-32.
LOHFINK, GERHARD: Fiút szülsz; 2017 (XXV) 2/6–14.
LOHFINK, GERHARD: Jézus utolsó napja; 2016 (XXIV) 3/7–25.
LOHFINK, GERHARD: Miért van szüksége Istennek egy népre? 2001 (IX) 1/12-31.
LOHFINK, GERHARD: „Sokakért” vagy „mindenkiért” halt-e meg Jézus?; 2019 (XXVII) 3/26–29.
LOHFINK, NORBERT: A jog és az irgalmasság az ókori Kelet törvénykönyveiben és a Bibliában; 2018 (XXVI) 3/19–31.
LOHFINK, NORBERT: Megőriz és megszabadít (A Miatyánk utolsó kéréseinek jelentésdimenziói a bibliai nyelvhasználat fényében); 2018 (XXVI) 2/26–30.
LONGEAT, JEAN-PIERRE: Szerzetesség a periférián; 2019 (XXVII) 4/18–25.
LOSONCZI ÁGNES: Az öregségről; 2005 (XIII) 3/43–57.
LOUF, ANDRÉ: Közösségben élni; 1996 (IV) 1/14-29.
LOVAS ZSUZSA: Egyszer szólok, kétszer szólok, harmadszorra kiküldelek a teremből (Kortárs mediátor program az iskolákban); 2011 (XIX) 4/71–79. pdf
LUDASSY MÁRIA: A filozófia mint hatalomkritika; 2017 (XXV) 4/62–68.
LUKÁCSI MÁRK: Árkon kívül hegymesterkedem (Vajda Sámuel-breviárium I.); 1996 (IV) 2/57-70.
LUKÁCSI MÁRK: Árkon kívül hegymesterkedem (Vajda Sámuel-breviárium II.); 1996 (IV) 3/68-83.
MARKL, DOMINIK: A menekültek könyvtára: a Biblia; 2018 (XXVI) 1/34–40.
MAROSÁN BENCE PÉTER: Egy katolikus Marx-interpretáció (Megjegyzések Michel Henry politikai filozófiájához); 2016 (XXIV) 1/62–78.
MARÓTH MIKLÓS: Angyalok az iszlám tanításában; 1996 (IV) 4/43-48.
MARQUARD, ODO: A művészet mint antifikció; 1998 (VI) 3/83-100.
MARSAI VIKTOR: Európa félelme az iszlámtól – szekurizáció, tévhitek és valós kihívások; 2011(XIX) 3/42–68. pdf
MARSAI VIKTOR: Gyerekkatonák a szomáliai konfliktusban; 2017 (XXV) 2/52–65.
MARTINOV, VLAGYIMIR: Opus posth. zóna és az új szakrális tér I.; 2002 (X) 2/28-39.
MARTINOV, VLAGYIMIR: Opus posth. zóna és az új szakrális tér II.; 2002 (X) 3/69-81.
MÁRTONFFY MARCELL: Megbocsátás, elengedés (Az irgalom beszédaktusai; Mt 6,12 és Lk 15); 2016 (XXIV) 1/27–39.
MARTOS LEVENTE BALÁS: Gyertek, egyetek! (Jn 21,12) (Jézus mint vendéglátó Lukács és János evangéliumában); 2020 (XXVIII) 1/6-15.
MARTOS LEVENTE BALÁZS: Isten vonzásában (A szenvedélyes Pál apostolról); 2010 (XVIII) 1/25-31. pdf
MARTOS LEVENTE BALÁZS: Három példabeszéd Isten türelméről; 2015 (XXIII) 4/7–18.
MARTOS LEVENTE BALÁZS: Mint kígyók és mint galambok (A Mt 10,16 hasonlatairól); 2012 (XX) 3/19-29. pdf
MARSÓ PAULA: Derrida rousseau-i testamentuma; 2014 (XXII) 2/43-46. pdf
MÁRK MÓNIKA – MIHALDINECZ CSABA: Tizenkét lépés előre („Én iszom, Mi józanodunk”); 2015 (XXIII) 1/42–53.
MÁTHÉ ANDREA: Befogadni; 1999 (VII) 1/25-40.
MÁTHÉ ANDREA: Csendes befogadás; 2000 (VIII) 4/61–69.
MÁTHÉ ANDREA: Hallani, hallgatni; 2001 (IX) 4/53-61.
MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS: Hallgatás-árnyalatok (Szempontok a katolikus egyház nyilvánosságviszonyainak értékeléséhez); 2019 (XXVII) 1/24-36.
MAYER FARKAS: Jedlik Ányos és a gépek; 2006 (XIV) 2/34–44.
MÉLYI JÓZSEF: Szimbolikus térkapcsolás (Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten, 1938-ban)2020 (XXVIII) 2/45-52.
MERÉNYI MÁRTA: Mozgásművészet-terápia; 2003 (XI) 2/34–39.
MESTYÁN ÁDÁM: Muszlim zarándoklat; 2008 (XVI) 3/32–44. pdf
METZ, JOHANN BAPTIST: Megváltás és emancipáció; 1995 (III) 2/42-55.
MEYENDORFF, JEAN: Krisztus alakja a bizánci teológiában (Krisztológiai kérdések az 5. században); 1999 (VII) 4/91-99.
MEYER, DAVID: Európa jelene és jövője zsidó szempontból; 2000 (VIII) 3/64–68.
MEZEI BALÁZS: A hang metamorfózisa (Filozófia, költészet, vallás); 2000 (VIII) 4/70–85.
MEZEI BALÁZS: Filozófia és teológia (Filozófiai problémavázlat); 1999 (VII) 3/42-62. pdf
MIKOLA GYÖNGYI: A láthatatlan művészet; 2014 (XXII) 2/77-89. pdf
„…mindent a legmagasabb szinten kell csinálnunk…” (Szilágyi Ágnes történész, Perecz László filozófus, Timár Katalin, művészettörténész és Vörös István író, irodalomtörténész beszélgetése a tudományos nyelvről); 2014 (XXII) 2/47-58. pdf
MISZOGLÁD GÁBOR: Rendszer – refrén – aforizmák; 1996 (IV) 3/63-67.
MITCHELL, VICTORIA: Textília, textus és tekhné; 2014 (XXII) 2/89. pdf
MOHAY TAMÁS: Gyermekségtől emberségig (Töredékek a falusi nevelődésről); 1997 (V) 4/16-22.
MOHAY TAMÁS: Megszenteltessék áldott szent neved... (Magyar imádságok Moldvából); 1993 (I) 2/53-66.
MOISSET, JEAN-PIERRE: A II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) újraértékelése ötven év után; 2013 (XXI) 3/30−39. pdf
MOISSET, JEAN-PIERRE: A zsinat utáni egyház helyzete a nyugati világban; 2012 (XX) 3/30-37. pdf
MOLTMANN, JÜRGEN: Minden kezdetben varázslat rejtezik; 2005 (XIII) 4/5–23.
MONTANARI, MASSIMO: Az étel, mint kultúra; 2012 (XX) 1/5-11. pdf
MORETTI MAGDOLNA: Változó világunk – változó női szerepeink (Szerepproblémákról a családterapeuta szemével); 2008 (XVI) 2/69–88. pdf
MÓSER ZOLTÁN: Az emlékek templomába térve (Aranyról, Petőfiről, Czuczor Gergelyről és két népballadáról); 1994 (II) 3/49-54.
MOUBARAC, YVES: A hallgatás; A magány; 2003 (XI) 1/62–67.
MÜHLHOFF, BIRTHE: Az előadás (A padsorok perspektívájából); 2023 (XXXI) 4/72–79.
MÜLLNER ANDRÁS: Új törzsiség (Marshall McLuhan az Oedipus-mítoszról); 2011 (XIX) 4/48–60. pdf
NACSINÁK GERGELY: A lélek távolléte (A partra vetett Ravenna); 2015 (XXIII) 2/48–56.
NACSINÁK GERGELY ANDRÁS: A sokarcú semmi (A sivatag mint tapasztalat és metafora a korai szerzetességben); 2017 (XXV) 1/62–69.
NACSINÁK GERGELY ANDRÁS: Csillagok, karnyújtásra; 2016 (XXIV) 4/22–27.
NÁDAS PÉTER: Két önjáró misztikus; 2021 (XXIX) 2/56.
NÁDAS PÉTER: Mikor mi lenne; 2006 (XIV) 3/60–65.
NÁDASDY ÁDÁM: A szavakon innen és túl; 2009 (XVII) 3/36–45. pdf
NÁDASDY ÁDÁM: Te is, fiam, Baltazár?; 2020 (XXVIII) 4/40–47.
NÁDORI GERGELY: A jó tanár; 2015 (XXIII) 3/46–51.
NÁDORI GERGELY: Oktatás a pandémia után; 2022 (XXX) 1/56–60.
NÁDORI LÍDIA: Kisgyermek a nagyvárosban (Fenomenológiai kísérlet); 2005 (XIII) 4/69–74.
NAGY ENDRE: A dialógus mint várakozás (Értelmezés Polányi Mihály tudáselmélete alapján); 1994 (II) 3/40-48.
NAGY ESZTER: Érzékelés és szépség a Visiones Georgii-ben; 2016 (XXIV) 3/44–54.
NEMES LÁSZLÓ: A vadon szava: egy farkas (M237) halálára; 2023 (XXXI) 2/50–60.
NÉMETH ATTILA: Az ünnep pszichológiai jelentősége; 2005 (XIII) 1/37–52.
NÉMETH CSABA: Per visibilia (Az érzékelhető világ elméletei Hugo de Sancto Victore teológiájában); 1998 (VI) 3/65-82.
NÉMETH CSABA: Liber a liberando; 1999 (VII) 2/20-33.
NÉMETH, THOMAS MARK: Oroszország háborúja Ukrajna ellen és Ferenc pápa; 2023 (XXXI) 3/15–25.
NOCKE, FRANZ-JOSEF: Elbocsátás szeretetben (A haldoklás és a halál kérdése a mai teológiában); 1997 (V) 3/35-42.
NOSOW, ROBERT: Az ének és az ars moriendi; 1999 (VII) 4/51-63.
NOUZILLE, PHILIPPE: Megenni a könyvet; 1999 (VII) 2/6-19.
NOUZILLE, PHILIPPE: Traditio és consuetudo; 2011(XIX) 3/33–41. pdf
NYILAS MIHÁLY: Válaszok a nyugdíjproblémára: fenntarthatóság vagy méltányosság?; 2019 (XXVII) 4/82–92.
NYIREDY MAURUS: Miért lett Isten emberré? 1993 (I) 4/5-10.
NYÍRI TAMÁS: Bűn és vétek; 1994 (II) 1/23-34.
OROSZ ATHANÁZ: Az első szerzetesek viszonya a helyi egyházakhoz; 2001 (IX) 1/48-61.
PAÁR TAMÁS: A felforgatás finom egyensúlya (MacIntyre mértékletességről és bomlasztásról); 2020 (XXVIII) 4/60–73.
PALOTAI GABRIELLA: Csendkurzusok Pannonhalmán; 2019 (XXVII) 1/58-66.
PANCSENKO, A. M.: A nevetés mint színjáték (Szent félkegyelműség [jurodsztvo] a középkori Oroszországban I.); 1997 (V) 1/26-44.
PANCSENKO, A. M.: A nevetés mint színjáték (Szent félkegyelműség [jurodsztvo] a középkori Oroszországban II.); 1997 (V) 2/47-65.
PAPP RICHÁRD: Ősök és utódok egy zsinagógai közösség rituális életének tükrében; 2013 (XXI) 3/60−74. pdf
PASCAL, BLAISE: Gondolatok (Isten keresésére indító levél); 2018 (XXVI) 3/74–79.
PASCAL, BLAISE: Szórakozás, unalom(A Gondolatok 168/139. töredéke); 2013 (XXI) 2/18−21. pdf
PAVLOVITS TAMÁS: Az emberlét unalma; 2013 (XXI) 2/22−28. pdf
PELLETIER, ANNE MARIE: A hermeneutika hatása a bibliai egzegézisre; 1995 (III) 3/34-47.
PERCZEL ISTVÁN: Merrefelé tekintett a bizánci teológia a 11. században?; 2000 (VIII) 3/45–59.
PERCZEL ISTVÁN: Új Theológus Szent Simeon és az isteni lényeg filozófiája; 1998 (VI) 3/49-64.
PESOVÁR ERNŐ: A tavasz-böjti karikázó; 2003 (XI) 2/40–46.
PETNEKI ÁRON: In vestitu peregrini (A középkori zarándokokról); 2023 (XXXI) 1/39–48.
PETNEKI ÁRON: „…itt aztán tényleg nem unatkozik senki sem” (A séta 19. századi terei); 2013 (XXI) 2/29−44. pdf
PETNEKI ÁRON: „Okkal festünk tehát neki szamárfület” (A tudatlanság és ostobaság képei); 2022 (XXX) 2/52–62.
PETRÁS ÉVA: Egyház, szabadkőművesek, kommunisták és tovább (Nagy Töhötöm játszmái az állambiztonsággal); 2019 (XXVII) 2/21–42.
PFITZNER RUDOLF: Az idegen önmagunkban (Pszichoanalitikus megfontolások); 2008 (XVI) 1/86–94. pdf
PIERRE ABBÉ: Legyen a Föld az embereké 2008 (XVI) 4/53–56. 
PINTÉR AMBRUS: ...ebben a rossz időben is elengedték; 1994 (II) 3/28-39.
PINTÉR JUDIT: Az irgalmasság napszámosai (Az olasz utcapapokról); 2016 (XXIV) 1/49–61.
PINTÉR JUDIT: Elfeledett közvetítők (Francia és olasz munkáspapok) 2011 (XIX) 4/61–70. pdf
PLEŞU, ANDREI: Jegyzetek, állapotok, napok (1968–2009) (részletek); 2022 (XXX) 3/50–60.
PÓCS ÉVA: Látás és érintés (Szakrális kommunikáció egy alakuló kegyhelyen); 2008 (XVI) 3/45–58. pdf
POPKIN, RICHARD H.: Szkepticizmus, teológia és tudományos forradalom a 17. században; 1998 (VI) 4/44-68.
POVEDÁK ISTVÁN: Keresztes újpogányok és életfás keresztények? (Kísérlet a kortárs pogányság rítusainak elemzésére); 2019 (XXVII) 3/51–65.
PRZYBYLSKI, RYSZARD: Mandelstam Rómája; 1996 (IV) 2/28-56.
PUCHARD ZOLTÁN: Találkozás, kapcsolat, közösség (Jegyzetek a Háló mozgalomról); 2019 (XXVII) 2/73–82.
PUSZTOUTOV, JOSZIF: A világi és a lelki tekintély kapcsolata Oroszországban; 2002 (X) 2/72-74.
RADICS VIKTÓRIA: A klastrom, ahol lakom; 2015 (XXIII) 4/76–85.
RADNÓTI SÁNDOR: A könyvember; 1999 (VII) 2/54-73.
RADNÓTI SÁNDOR: Múzeum – emlékezet és felejtés; 2005 (XIII) 2/47–51.
RAHNER, HUGO: Deus ludens – a játszó Isten; 2007 (XV) 4/21–28.
RAHNER, KARL: Miért hagy minket Isten szenvedni?; 2013 (XXI) 2/53−65. pdf
RAKUSA ILMA: Ráérő idő (Mesék); 2008 (XVI) 4/57–61. pdf
REGNAULT, LUCIEN: A vendégek befogadása; 1996 (IV) 4/7-14.
REMENYI, MATTHIAS – SCHÄRTL, THOMAS: Kettős könyvelés (A nők felszentelésének kérdéséről); 2023 (XXXI) 2/21–26.
RICHTER, KLEMENS: Térforma és hittartalom; 1993 (I) 4/39-47.
RICOEUR, PAUL – Olvasás, hagyomány, fordítás (Beszélgetés Paul Ricoeurrel); 1994 (II) 2/70-76.
RICOEUR, PAUL: A rossz: kihívás a filozófia és a teológia számára; 1994 (II) 1/50-67.
RISKÓ ÁGNES: Szavakkal és szavak nélkül (Onkológiai napló); 2009 (XVII) 3/53–62.
RITOÓK ZSIGMOND: Így látták görögök; 1995 (III) 1/21-26.
ROCHLITZ KYRA: A test méltósága (Szent Pál és a gnózis); 1994 (II) 4/48-57.
ROCHLITZ KYRA: Szimbólum, metafora és interpretáció Paul Ricoeur hermeneutikájában; 1997 (V) 2/22-36.
ROTTERDAMI ERASMUS: A keresztény katona kézikönyve (részlet); 1997 (V) 4/7-12.
SALAMON JÁNOS: Szenvedélyeink; 2010 (XVIII) 1/38-52. pdf
SALY NOÉMI: A pogácsa meg ami mögötte van; 2020 (XXVIII) 1/30-38.
SÁRKÁNY PÉTER: A boldogító szemlélődés értelme (Pierre hadot lelkigyakorlatai); 2012 (XX) 3/11-18. pdf
SÁRKÖZY RÉKA: Forradalmi médiarítusok (Az 1956-os forradalom megemlékezési rítusai a rendszerváltás után); 2019 (XXVII) 3/66–75.
SARUNGI EMŐKE: Személyes rítus vagy közösségi cselekvés? (Utam az apahiánytól a Gyászfeldolgozás Módszerig); 2019 (XXVII) 3/76–87.
SASSATELLI, ROBERTA: A szabadidő és a fogyasztás helyei; 2007 (XV) 2/40–44.
SCHAFFER, SIMON: Felvilágosult automaták; 2006 (XIV) 2/14––26.
SCHEIN GÁBOR: A proscholus komédiája (A metafora metaforája Jean Paul Az esztétika előiskolája című munkájában); 2000 (VIII) 1/41–53.
SCHEIN GÁBOR: A szintaxisok szétbontása: remény? (Pilinszky, Beckett, Kurtág); 2021 (XXIX) 2/77–93.
SCHEIN GÁBOR: Az eltűnés lassúsága; 2007 (XV) 2/54–57.
SCHEIN GÁBOR: Panasz és dicséret; 2003 (XI) 4/40–42.
SCHELL GERGELY: Aki nem gyűlöli meg apját és anyját? (A szülők iránti harag és annak lehetséges megoldásai pszichológiai folyamatokban); 2022 (XXX) 3/77–89.
SCHELL GERGELY: Csend-trend: a mindfulness (Mit keres a pszichológus a csendben?); 2019 (XXVII) 1/46-57.
SCHELL GERGELY: Emberek együtt a vadonban (Élményalapú kontemplatív séták a természetben); 2023 (XXXI) 2/38–49.
SCHILLEBEECKX, EDWARD: Teológiai gondolkodásom fokozatosan felismerhető alapszerkezete (Teológiai végrendelet); 2018 (XXVI) 3/11–18.
SCHLIER, HEINRICH: A szeretetről (1Korintusi 13); 1994 (II) 3/7-14.
SCHMAL DÁNIEL: A tipológiától a tipográfiáig (A katolikus egzegézis dilemmái a kora újkorban); 2014 (XXII) 2/22-35. pdf
SCHMAL DÁNIEL: „Gondolkodom, de miként?” (Az önreprezentáció problémája a kora újkorban); 2011 (XIX) 2/20–32. pdf
SCHMAL DÁNIEL: Szent Ágoston és az imádság nyelve (Megjegyzések Augustinus 130. leveléhez); 1998 (VI) 3/31-48.
SCHMAL DÁNIEL: Természettörvény és gondviselés (Egy filozófiai-teológiai probléma Malebranche gondolkodásában); 2002 (X) 3/40-54.
SCHMEISER, LEONHARD: A szárnyas tekintet; 2003 (XI) 3/20–35.
SCHMITHALS, WALTER: A szinoptikus evangéliumok példabeszédei; 1998 (VI) 1/31-56.
SCHÖNBORN, CHRISTOPH: Krisztus ikonja; 1996 (IV) 4/58-66.
SCHRAGE, WOLFGANG: Az Újszövetség etikája; 2001 (IX) 3/6-29.
SEEWALD, MICHAEL: Az egyházi tanítás azonossága és változása (Hogyan gondoljuk el a reformot?); 2022 (XXX) 4/22–31.
SERRES, MICHEL: Ego Credo; 2022 (XXX) 2/23–34.
SIK DOMONKOS: A hiány identitása; 2022 (XXX) 4/58–67.
SIMON BALÁZS: Ádám Kolonoszban; 1999 (VII) 2/74-82.
SIMON RÓBERT: Muhammad és a dzsihád; 2002 (X) 1/33-41.
SIMON T. LÁSZLÓ: Ahol a menny a földet éri (Adalékok a Jn 1,51 értelmezéséhez); 2011 (XIX) 4/18–33. pdf
SIMON T. LÁSZLÓ: Apostoli identitás és a mindennapok kultikus tere (Adalékok a rómaiaknak írt levél néhány kultikus metaforája értelmezéséhez); 2019 (XXVII) 3/6–25.
SIMON T. LÁSZLÓ: Az erőtlenség lendülete (Pál mennyei utazása a 2Kor 10-13 kontextusában); 2009 (XVII) 3/7–19. pdf
SIMON T. LÁSZLÓ: „Ha valaki Krisztusban van…” (Az „új teremtés/teremtmény” kérdése Szent Pál teológiájában); 2006 (XIV)  4/13–34.
SIMON T. LÁSZLÓ: Dávid és Ricpá (Nemzedék- és nézőpontváltás a 2Sám 21,1-14 kapcsán); 2004 (XII) 4/28–54.
SIMON T. LÁSZLÓ: Életet adni csak az tud, aki odaadja az életét; 2022 (XXX) 3/90–93.
SIMON T. LÁSZLÓ: Emlékezés a Jelenvalóra (A feltámadás az Újszövetség narratív hagyományában); 2004 (XII) 1/5–35.
SIMON T. LÁSZLÓ: „Ha az égbe hág is fel Babilon” (Identitáskeresés világbirodalmak árnyékában: adalékok a Ter 11,1-9 értelmezéséhez); 2012 (XX) 4/6-28. pdf
SIMON T. LÁSZLÓ: Letisztult szívvel (Dávid király metamorfózisa a 2Sám 24-ben); 2008 (XVI) 4/6–18. pdf
SIMON T. LÁSZLÓ: Mindenki azon legyen, hogy józanul gondolkozzék! (Adalékok a Róm 12,3–8 értelmezéséhez); 2020 (XXVIII) 4/19–39.
SIMON T. LÁSZLÓ: Mindenki pótolhatatlan (Adalékok a Róm 11,25-32 értelmezéséhez); 2018 (XXVI) 4/8–29.
SIMON T. LÁSZLÓ: Rejtek és ragyogás (A tanítvány életének erőtere a Máté-evangéliumban); 2013 (XXI) 4/6−19. pdf

SIMON T. LÁSZLÓ: Senki sem születik kereszténynek (Adalékok a Róm 3,21–26 értelmezéséhez); 2015 (XXIII) 3/4–24.
SIMON T. LÁSZLÓ: Szavad feltárulkozása fény (Adalékok Simeon éneke [Lk 2,29-32] értelmezéséhez); 2017 (XXV) 4/10–30.
SIMON T. LÁSZLÓ: Termékeny többértelműség (Adalékok a Jn 7,37–39 értelmezéséhez); 2022 (XXX) 4/12–21.
SIMON T. LÁSZLÓ: Utalás nélkül (Sulyok Elemér 70 éves); 2011 (XIX) 2/51–54. pdf

SINGER, PETER: A zene, az istenség és a teremtett világmindenség hasonlatosságáról; 1999 (VII) 4/85-90.
SKA, JEAN LOUIS: Az élet mint áldás; 2001 (IX) 2/7-21.
SOLYMÁRI DÁNIEL: A migráció lelkipásztori teológiájának forrása (Az Apostoli Szentszék küldetése a menekültek és üldözöttek irányába); 2023 (XXXI) 3/54–61.
SOMORJAI ÁDÁM: Békés Gellért pályaképéhez; 1995 (III) 1/59-64.
SÖVEGES DÁVID: Egy magyar teológus a két háború között (Száz éve született, ötven éve halt meg Kühár Flóris, a Pannonhalmi Szemle első felelős szerkesztője); 1993 (I) 4/48-55.
STANDAERT, BENOIT: Ki volt Jézus? (Jézus feltámadása és az első tanítványok hite); 2011 (XIX) 1/8–19. pdf
STEIGER KORNÉL: Marcus Aurelius Antoninus Philosophus; 2015 (XXIII) 3/25–45.
STEINHARDT, NICOLAE: Chevetogne tanulsága; 2011 (XIX) 1/42–45. pdf
SULYOK ELEMÉR: „…a mi követőinkké lettetek és az Úréi” (1Tessz 1,6) (Imitáció Pál leveleiben); 2007 (XV) 3/18–30. pdf
SULYOK ELEMÉR: A testvéri közösség áldása (Zsolt 133: A diakróntól a szinkrón olvasat felé); 2006 (XIV) 1/20–33.
SULYOK ELEMÉR: Az egyház egyetemessége és a szentek közössége; 2001 (IX) 4/27-36.
SULYOK ELEMÉR: Édentől keletre; 1996 (IV) 2/6-13.
SULYOK ELEMÉR: Elsőszülött a holtak közül; 1993 (I) 1/23-31.
SULYOK ELEMÉR: Paradicsomkert a Bibliában; 1995 (III) 2/5-14.
SULYOK ELEMÉR: Túl a keresztény egység felé vezető út felén; 2000 (VIII) 3/35–44.
SURÁNYI LÁSZLÓ: Az üdv matematikája? (Kísérlet Pascal "fogadásának" nyelvmatematikai értékelésére, 2. rész); 2018 (XXVI) 3/60–73.
SÜLI ÁGOTA: Érezni túl az érzékeken (Zen és pszichoterápia) 2009 (XVII) 4/47–55. pdf
SZABÓ ATTILA: Menekülté válni, menekültnek lenni; 2014 (XXII) 1/44-60. pdf
SZABÓ GÁBOR: A valószínűség interpretációi 2010 (XVIII) 3/28–41. pdf
SZABÓ MIKLÓS XAVÉR: Fátylat rá! (Biblikus megfontolások a megbékélés témájához); 2018 (XXVI) 1/23–33.
SZALAGYI CSILLA: Szintéziskísérlet és jelenlétmegosztás (Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal); 2021 (XXIX) 2/94–98.
SZAMUELY TAMÁS: Heisenberg Goethéről; 1993 (I) 3/75-80.
SZATMÁRI GYÖRGYI: A „nincs” lehetősége (Az élet peremén); 2019 (XXVII) 4/6–17.
SZATMÁRI GYÖRGYI: Hatalmas tenger – tengernyi hatalom (A tenger átlényegülése a 69. zsoltárban); 2010 (XVIII) 2/10–20. pdf
SZÉCSI JÓZSEF: Bálványimádás és képimádat az ókori Izraelben; 2007 (XV)  3/5–17. pdf
SZEGEDI NÓRA: Rahner és a teodícea problémája; 2013 (XXI) 2/66−73. pdf
SZÉKELY JÁNOS: A Márk Passió; 2003 (XI) 1/9–31.
SZÉKELY LÁSZLÓ: A fizikai megismerés határairól és határtalanságáról (A Higgs-bozon és a fizika „végső elmélet”-e); 2013 (XXI) 4/20−34. pdf
SZÉKELY LÁSZLÓ: Csillagsors (A csillagvilág jövője az újkori természetfilozófiában és a modern asztrofizikában); 2016 (XXIV) 4/28–43.
SZÉKELY LÁSZLÓ: Egyszerű vagy bonyolult? – avagy a „relativitás relativitása” (A relativitáselmélet és recepciója filozófiai kontextusban); 2008 (XVI) 4/48–52. pdf
SZÉKELY LÁSZLÓ: Kockázik-e Isten? (A kvantummechanikai véletlen kérdése a filozófia kontextusában); 2010 (XVIII) 3/55–69. pdf
SZÉKELY LÁSZLÓ: Kozmológia és természettudomány: a fizikai kozmológia ismeretelméletei határairól; 2006 (XIV) 4/63–80.
SZEMELYÁCZ JÁNOS: Internetaddikció (Az addiktív online-működés – AOM); 2019 (XXVII) 2/53–63.
SZENNAY ANDRÁS: A szent és bűnös egyház; 1994 (II) 1/16-22.
SZENNAY ANDRÁS: Sok út vezet Istenhez? (Helyes és hamis tolerancia a hiben); 1994 (II) 3/15-27.
SZENNAY ANDRÁS: Tekintély és szabadság az egyház életében; 2001 (IX) 1/79-88.
Szent Kinga krakkói hercegnő élete és csodái (részletek); 1999 (VII) 3/63-73. pdf
Szent Klára első levele csehországi Szent Ágneshez; 1993 (I) 2/26-29.
SZENTESI PÉTER: Szenvedélybetegség és az önmagunkról való gondoskodás; 2010 (XVIII) 1/32–37. pdf
SZERT KÁROLY: Panasz könyv – avagy hogy jövök én ahhoz, hogy ide-oda rohangáljak az időben!? 2010 (XVIII) 1/53–61. pdf
SZILÁGYI ÁKOS: A megváltó nevetés; 1998 (VI) 2/17-28.
SZILÁGYI KLÁRA: Labirintusjárás; 2009 (XVII) 2/52–62. pdf
SZILÁGYI PÁL: Boldog szegények; 1993 (I) 2/35-40.
SZUMMER CSABA: Trauma és emlékezés; 2021 (XXIX) 1/50–61.
SZŰCS KINGA: A megújulás növényi modelljei a Bibliában; 2022 (XXX) 1/24–32.
SZŰCS TERI: A személyes archívumon túl, személyként (Demencia és közös emlékezés); 2021 (XXIX) 1/62–67.
TÁBOR BÉLA: Anselmus istenbizonyítéka és Nietzsche istenkísértése; 2010 (XVIII) 4/25–38. pdf
TAFT, ROBERT: A keleti liturgiák hozzájárulása a keresztény kultusz megértéséhez; 2001 (IX) 1/62-78.
TAKÁCS IMRE: A kolostor kertje; 1995 (III) 2/21-27.
TAKÁCS ZSUZSA: Én, boldog, messze jártam; 1999 (VII) 1/47-48.
TAKÁCS ZSUZSA: Háló és hal (Halálversek a magyar költészetben); 1997 (V) 3/43-51.
TAKÁCSY MÁRTA: „a szépség / fűszere és forrása – a hiba”; 2021 (XXIX) 3/26–34.
TALLÁR FERENC: …és…; 2000 (VIII) 1/27–40.
TALLÁR FERENC: A felvilágosodás egyetemességétől a globális világig; 2017 (XXV) 4/78–84.
TALLÁR FERENC: A szónak meghallói (A "személy"-ről és az "önmagában jó"-ról I.); 1998 (VI) 4/69-78.
TALLÁR FERENC: A szónak meghallói (A "személy"-ről és az "önmagában jó"-ról II.); 1999 (VII) 1/68-79.
TARNAY BRUNÓ: A teológia nem ideológia; 1993 (I) 3/ 8-22.
TATÁR GYÖRGY: A kivételes állapot; 1999 (VII) 2/34-44.
TATÁR GYÖRGY: A Létkérdés végső megoldása (Megjegyzések Martin Heidegger léttörténeti antijudaizmusához); 2015 (XXIII) 1/33–41.
TATÁR GYÖRGY: A „másik oldal”; 2012 (XX) 4/37-48. pdf
TATÁR GYÖRGY: „Egy gyűrű mind fölött”; 2008 (XVI) 1/66–72. pdf
TAUBES, JACOB: A csúf igazolása az őskeresztény hagyományban; 1999 (VII) 3/23-41. pdf
TAUBES, JACOB: Messiási logika; 1995 (III) 3/63-73.
TELEGDI-CSETRI ÁRON: Generáció; 2023 (XXXI) 3/46–53.
TELEGDI-CSETRI ÁRON: Ki a nagyobb?; 2017 (XXV) 3/12–23.
TERENYI ZOLTÁN: A boldogság kék madara - vagy csak egy szajkó? 2014 (XXII) 3/49-56. pdf
TERENYI ZOLTÁN – HARDY JÚLIA: Nagycsoportos demokrácia (A Civil Csoport Hétvége); 2016 (XXIV) 2/24–36.
THOMKA BEÁTA: Mirabilia urbis; 1996 (IV) 2/14-20.
TORMA KÁLMÁN: Van-e lelke a szervezetnek? 2013 (XXI) 1/48−59.
TIFFON, VINCENT: A hangfelvételek interpretációja és az interpretációk hangfelvételei: mediológiai megközelítés; 2006 (XIV)  2/56–75.
TILLMANN J. A.: A bennünk rejlő rituális lény (Az ölés őstörténetétől az angyalok táncáig); 2019 (XXVII) 3/30–39.
TILLMANN J. A.: "...Ilyen kert és ilyen tó."; 1995 (III) 2/28-34.
TILLMANN J. A.: Körvonalaink kirajzolódása; 2015 (XXIII) 2/7–8.
TILLMANN J. A.: Mediator Dei et hominum (The medium is the message) 2011 (XIX) 4/43–47. pdf
TILLMANN J. A.: Mysterium mundi (Az ég értelmezési mintázatainak változásairól); 2018 (XXVI) 4/36–45.
TILLMANN J. A.: „Valami van a fényben” (Burke és Turrell, avagy a fenséges a mai művészetekben) 2008 (XVI) 4/41–47. pdf
TOLNAI OTTÓ: Hálás rágondolás Balassa Péterre; 2003 (XI) 3/54–59.
TORMA KÁLMÁN: A Janus-arcú semmittevés; 2007 (XV) 2/45–53.
TORMA KÁLMÁN: Van-e lelke a szervezetnek? 2013 (XX) 1/48-59. pdf
TÓTA PÉTER BENEDEK: Hozzávalók mérlegen (Mértékadó freskók mérlegelése a pannonhalmi barokk refektóriumban); 2020 (XXVIII) 4/48–59.
TÓTA PÉTER BENEDEK: Ismétlés (Kísérlet Kierkegaard nyomán); 1993 (I) 1/54-59.
TÓTH JUDIT: Menekültek Magyarországon a jogi szabályozás tükrében; 2004 (XII) 3/53–70.
TÓTH GÁBOR: Mi a város? (A nagyvárosi lét filozófiai és irodalmi jelentésrétegei); 2018 (XXVI) 3/46–59.
TÓTH PÉTER: Megújuló energiaforrások; 2022 (XXX) 1/41–45.
TÓTH SÁRA: Nőszimbólumok a Bibliában (Irodalomelméleti felismerések gyakorlati alkalmazása az írásértelmezésben); 2008 (XVI) 2/24–39. pdf
TÖRÖK ENDRE: "Az igaz eltávozik, de fénye megmarad"; 1996 (IV) 1/30-35.
TÖRÖK ENDRE: A "lázadó és hívő szabadgondolkodó" (Nyikolaj Bergyajev és az "orosz eszme"); 1993 (I) 3/44-60.
TÖRÖK ENDRE: Kierkegaard és Dosztojevszkij (Istennel szemben soha sincs igazunk); 1993 (I) 1/43-45.
TÖRÖK ZSOLT: Társak az Úton (Keresztény zarándoktérképek az ókortól a 16. századig); 2004 (XII) 3/86–96.
TRILLING, WOLFGANG: Jézus, a Messiás és Dávid fia (Mt 1,18-25); 2002 (X) 4/44-50.
VAJDA KÁROLY: Az ima mint irodalmi létmód (1Sám 1,1–20); 2021 (XXIX) 2/10–18.
VAJDA KÁROLY: Paul Celan, a Soá traumájának zarándoka; 2023 (XXXI) 1/21–28.
VAJDA MIHÁLY: Hibát hibára halmozok; 2021 (XXIX) 3/35–38.
VALASTYÁN TAMÁS: Cum grano salis – a rekonstrukció mint dekonstrukció (Szempontok Vajda Mihály és a Budapesti Iskola viszonyának értelmezéséhez); 2021 (XXIX) 3/39–54.
VAN PARYS, MICHEL: Mit értünk manapság monasztikus kultúrán? 2002 (X) 2/50-58.
VANHOYE, ALBERT: Az egyetemes krisztusi üdvösség és az Ószövetség érvénye; 1995 (III) 3/16-33.
VARGA DÓRA: „Mint Jónás a halban…” (Élet fedél nélkül); 2016 (XXIV) 1/40–48.
VARGA MÁTYÁS: Búcsú Szőts Istvántól; 1999 (VII) 1/80-82.
VÁRI GYÖRGY: A kísértetről (Marxtól Mózesig); 2001 (IX) 3/51-63.
VÁRNAI JAKAB: A Szegény Úrnő; 1993 (I) 2/30-34.
VÁRSZEGI ASZTRIK: A szerzetesség szerepe az egyházak egységének munkálásában; 2000 (VIII) 3/60–61.
VASSÁNYI MIKLÓS: A törvénytől az istenszeretetig (A misztika etikája Hitvalló Maximosz Ambiguáiban); 2012 (XX) 4/29-36. pdf
VASZILJEV, ANATOLIJ: A fizikai cselekvésről és más titkokról (Második előadás, amely az első előtt és... a második után hangzott el); 2002 (X) 2/VLA40-47.
VERMES KATALIN: Vad észlelés (Forráskeresés a fenomenológiában és a posztmodern táncban); 2012 (XX) 2/39-52. pdf
VISKY ANDRÁS: Mi történt Mariánnal? – avagy A Jób-kísérlet leírása (felolvasás); 2010 (XVIII) 4/50–56.  pdf
VISKY ANDRÁS: „nem úgy adom"; 2023 (XXXI) 4/7–14.
VIZKELETY ANDRÁS: A kert a középkori irodalomban; 1995 (III) 2/15-20.
VLADÁR GÁBOR: A keresztény szabadság Szent Pál leveleiben; 2020 (XXVIII) 3/42–59.
VLADÁR GÁBOR: Christus Mediator; 2011 (XIX) 4/34–42. pdf
VLADÁR GÁBOR: “Ne csinálj magadnak faragott képet…” (Az ószövetségi képtilalom és a keresztény ikonográfia kezdetei); 2003 (XI) 3/6–19.
VLADÁR GÁBOR: „Az Úr pászkája ez” (Kiv 12,11) (Egy ünnep változásai); 2005 (XIII) 1/27–36.
VLADÁR GÁBOR: A felkent haragja (A „harag” motívuma Jézus igehirdetésében és az evangéliumok Jézus-ábrázolásában); 2002 (X) 1/5-19.
VLADÁR GÁBOR: Az újszövetségi „test”-fogalom néhány aspektusa; 2006 (XIV) 1/5–19.
VOGELS, WALTER: Az ember a földhöz tartozik (Gen 2,4b - 3,24); 1997 (V) 3/10-28.
VOGELS, WALTER: Káin: Az ember, aki „senkivé” lesz (Ter 4,1-16); 2000 (VIII) 3/6–22.
VOGELS, WALTER: Nem lesz többé próféta! 1999 (VII) 1/10-24.
VOLKAN, VAMIK D.: Ha ellenségek beszélnek: az arab-izraeli tárgyalások pszichoanalitikus megfontolásai; 2002 (X) 1/42-53.
VOLKAN, VAMIK D.: Haláleset a családban; 2003 (XI) 1/48–61.
WALDENFELS, BERNHARD: Idegen helyek; 2004 (XII)  3/27–41.
WEBER KATALIN: Köróra a glaviatúrán (Gyermeknyelv); 2005 (XIII) 4/54–59.
WEDER, HANS: Bibliai és irodalmi hermeneutika; 1998 (VI) 1/21-30.
WEDER, HANS: Evangéliumi emlékezet (Újszövetségi megfontolások az elmúlt dolgok jelenvalóságáról); 2000 (VIII) 2/7–19.
WEIZSÄCKER, CARL FRIEDRICH VON: Ismeret, kétely, hit; 2000 (VIII) 4/52–60.
WILLIAMS, PETER: A keresztény orgona eredete; 1999 (VII) 4/43-50.
WILLIAMS, ROWAN: Isten érintése (Jelenések 2,18–29); 2022 (XXX) 3/36–40.
WILLIAMS, ROWAN: John Wesley; 2017 (XXV) 1/40–44.
WILLIAMS, ROWAN: Krisztus szépirodalmi ábrázolása; 2021 (XXIX) 2/19–31.
WIORA, WALTER: Lex és gratia a zenében; 1999 (VII) 4/64-76.
WYSS, BEAT: A láthatatlan ikonológiája (A modern titkos tanai); 2005 (XIII) 2/59–73.
XERAVITS GÉZA: Megjegyzések az "Emberfia" alakjának egyes korai zsidó értelmezéseihez; 2002 (X) 4/34-43.
XERAVITS GÉZA–ANDORKA ESZTER: Qumrân messianisztikus elképzelései és a korai kereszténység; 2000 (VIII) 2/20–42.

YUZWA ZACHARY: Úgy élni, mint az angyalok (Dialógus, imitáció és identitás Sulpicius Severus Gallusában); 2016 (XXIV) 2/42–49.

ZAMFIR KORINNA: A korintusi eucharisztikus lakoma az önkéntes egyesületek közös étkezéseinek tükrében; 2012 (XX) 1/12-36. pdf
ZAMFIR KORINNA: A pasztorális levelek szerzőségének és szolgálat-értelmezésének ökumenikus vonzatai; 2005 (XIII) 3/6–15.
ZAMFIR KORINNA: Biblia és környezetvédelem (Hermeneutikai és biblikus-teológiai megközelítés); 2009 (XVII) 4/5–20. pdf
ZAMFIR KORINNA: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! (Emlékezés és rituális újragondolás az eucharisztikus ünneplés alap-vető szövegeiben); 2020 (XXVIII) 2/6-21.
ZARLINO, GIOSEFFO: Harmóniai alapismeretek (Istitutioni harmoniche, 1558); 1999 (VII) 4/26-42.
ZENGER, ERICH: „Áldjon meg téged az Úr Sionból” (Megjegyzések a zarándokzsoltárok [Zsolt 120–134] teológiájához – 1. rész); 2008 (XVI) 3/12–22. pdf
ZENGER, ERICH: „Áldjon meg téged az Úr Sionból” (Megjegyzések a zarándokzsoltárok [Zsolt 120–134] teológiájához – 2. rész); 2008 (XVI) 4/19–40. pdf
ZOHÁR Könyve (részlet); 2009 (XVII) 4/56–62. pdf
ZOLTÁN GÁBOR: Mészöly az Emkénél; 2021 (XXIX) 2/68–76.
ZSENGELLÉR JÓZSEF: A topográfia mint teológia (Teológiai premisszák Tóbiás könyvének földrajzi utalásai mögött); 2004 (XII) 3/17–26.
ZSENGELLÉR JÓZSEF: Az írásbeliség hatása az istenkép változására az Ószövetség-kori Izraelben; 2014 (XXII) 2/11-21. pdf
ZSENGELLÉR JÓZSEF: Hatástörténet mint vallástörténet: a Bálám-szöveg az ókori zsidóságban és kereszténységben (Hatástörténeti áttekintés I.); 2002 (X) 3/13-39.
ZSENGELLÉR JÓZSEF: Hatástörténet mint vallástörténet: a Bálám-szöveg az ókori zsidóságban és kereszténységben (Hatástörténeti áttekintés II.); 2002 (X) 4/10-33.
ZSENGELLÉR JÓZSEF: Júda és József (A közös ház, Izráel lakói a perzsa és a hellenisztikus korban); 2017 (XXV) 1/5–14.

NACSINÁK GERGELY ANDRÁS: Pammakarisztosz, avagy az emlékezet; 2021 (XXIX) 1/7–15.­

A bocsánatkérésnyelve,avagyahamis

bocsánatkérés; 2022 (XXX) 1/61–70.

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!

2024. phszemle.hu Minden jog fenntartva!