Bevezetők repertóriuma (1993-2014)

AUGUSTINUS, AURELIUS: Hogyan tanítsuk hitre a kezdõket? 2011 (XIX) 2/3-5.
ÁGOSTON – SZENT ÁGOSTON püspök homíliája Róma városának pusztulásáról; 2004 (XII) 2/3–11.
ATHENAGORÁSZ – CLÉMENT, OLIVIER beszélgetése ATHENAGORÁSZ pátriárkával; 2002 (X) 4/4-9.
BALLA ZSÓFIA: Angyalnak lenni; 1995 (III) 4/3-5.
BALTHUS, 2007 (XV) 3/3–4.
BEKE DOROTTYA: „Ha jövevény lakik földeteken…” (Menekültsorsok); 2004 (XII) 3/3–16.
BENEY ZSUZSA: Túl a várakozáson; 1994 (II) 4/3-5.
BENEY ZSUZSA: Az emlékezés lelke; 2005 (XIII) 3/3–5.
BINGENI SZENT HILDEGÁRD: Látomás a nyári hónapokról; 2001 (IX) 2/3-6.
BOLDIZSÁR ILDIKÓ: A mesemondó és a gyermek, avagy kik lakhatnak a Meselényi utcában; 1997 (V) 4/3-8.
BORBÉLY SZILÁRD: Míg alszik szívünk Jézuskája (Betlehemi misztériumjáték); 2004 (XII) 4/3–27.
BÖHRINGER, HANNES: Szokás szerint 2011 (XIX) 3/3-6.
BÖHRINGER, HANNES: Véletlenül; 2010 (XVIII) 3/3-6.
BRIGITTA – [SVÉDORSZÁGI SZENT] BRIGITTA látomása Jézus születésérõl; 1998 (VI) 4/3-6.
BUBER, MARTIN: Hasszid történetek; 1995 (III) 3/3-7.
CLÉMENT, OLIVIER beszélgetése Athenagorász pátriárkával; 2002 (X) 4/4-9.
DAMIANI, PETRUS: Levél Cluny bencés szerzeteseinek; 2001 (IX) (1063) 1/3-11.
DARVASI LÁSZLÓ: Tündérdomb; 2010 (XVIII) 4/3-11.
DEBUYST, FRÉDÉRIC: A séta filozófiája; 2007 (XV) 2/3–7.
DERRIDA, JACQUES: A megbocsátásról; 2002 (X) 1/3-4.
DIMITRI: Száraz szavak a humorról; 2007 (XV) 4/3–4.
ELRÉD – RIEVAULX-I BOLDOG ELRÉD: A lelki barátságról (részletek); 1994 (II) 3/3-6.
ESTERHÁZY PÉTER: A teve följegyzéseibõl; 1993 (I) 2/3-7.; Van, nincs; 1997 (V) 1/3-5.
ESTERHÁZY PÉTER: Esti; 2010 (A végtelen tomato)  (XVIII) 2/3-5.
G. ISTVÁN LÁSZLÓ: Édes oltár; 2010 (XVIII) 1/3-4.
GARRIGUES, JEAN-MIGUEL: A szeretet megújító tekintete; 1994 (II) 1/4-5.
GASPAR, LORNAD 2009 (XVII) 3/3–6.
GASPAR, LORAND: Útban egy élõ sivataghoz; 1999 (VII) 3/3-7.; Õ; 2003 (XI) 4/3.
GASPAR, LORAND, 2006 (XIV) 1/3–4.
GASPAR, LORAND, 2006 (XIV) 4/3–4.
HALBWACHS, MAURICE: Kollektív emlékezet; 2005 (XIII) 2/3–5.
HESSE, HERMANN: Az üveggyöngyjáték (részlet); 1996 (IV) 1/3-4.
HÉLOĬS második levele Abélard-nak 2008 (XVI) 2/3-11.
HILDEGÁRD – [BINGENI SZENT] HILDEGÁRD: Látomás a nyári hónapokról; 2001 (IX) 2/3-6.
JABÈS, EDMOND: Olvasás; 1999 (VII) 2/3-5.
JACOTTET, PHILIPPE: Beszélni; 1997 (V) 2/3-7.; Az üres loggia; 2001 (IX) 4/3-5.
JANKÉLÉVITCH, VLADIMIR: Elõször és utoljára; 2000 (VIII) 2/3–6.
JÁNOS PÁL (II.) PÁPA – Megbocsátás és bocsánatkérés (Bûnvallomás és bocsánatkérés egyetemes könyörgések keretében 2000 nagyböjtjének elsõ vasárnapján a Szent Péter bazilikában II. JÁNOS PÁL PÁPA vezetésével); 2000 (VIII) 1/3–9.
JELES ANDRÁS: Büntetõ század (noteszlapok); 1999 (VII)  1/3-9.
JELES ANDRÁS: Füzetek; 2007 (XV) 1/3–7.
KARÁCSONYI KÁNON – Az Ortodox Egyház karácsonyi kánonja; 2000 (VIII) 4/3–17.
KERTÉSZ IMRE: Kaddis a meg nem született gyermekért (részlet); 2002 (X) 4/3.
KIERKEGAARD, SØREN: Imák 2008 (XVI)  1/3-6.
KLEE, PAUL: Gyerekkori emlékek (Részletek a Naplóból); 2005 (XIII) 4/3–4.
KORNIS MIHÁLY: Mire jó nevetni; 2007 (XV) 4/5–8.
KRSTIÆ, BO©KO: “Mirna” Rovinj; 2000 (VIII) 1/10–12.
KURTÁG GYÖRGY: Hérakleitosz-töredék; Bozay Attila emlékére; 1999 (VII) 4/3-5.
LÉVINAS, EMMANUEL: Jegyzetek az értelemrõl; 2001 (IX) 3/3-5.
MALEBRANCHE, NICOLAS: Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról (részlet); 2006 (XIV) 2/3–13.
MANDIÆ, MIROSLAV: A mûvészet 144 definíciója, avagy a teremtõ szeretet neveivel végzett zarándoklat tizenkét napja (A Miroslav Mandiæ negyedik könyvébõl) 2008 (XVI) 3/3-11.
MÁNDY IVÁN: Isten; 1993 (I) 4/3-4.
MÁRTON LÁSZLÓ: Például...; 1998 (VI) 1/3-8.; Az út és a rózsabimbó; 2002 (X) 2/3-5.
MÉHES KÁROLY: Hegymenet 2011 (XIX) 2/6-9.
NÁDAS PÉTER: Egyetlen embert egyetlen emberig; 1996 (IV) 3/3-5.
NÉMETH G. BÉLA: Az új Szemle indulásakor az egykori Szemlérõl; 1993 (I) 1/3-4.
Orosz vallásos népénekek; 2003 (XI) 1/3–8.
Ortodox – [Az] Ortodox Egyház karácsonyi kánonja; 2000 (VIII) 4/3–17.
PAWSON, JOHN: Az egyszerûség manifesztuma 2008 (XVI) 4/3-5.
POPOVIÆ, JUSTIN: Õz az elveszett Paradicsomban (Vallomás); 1998 (VI) 2/3-9.
RIEVAULX-I BOLDOG ELRÉD: A lelki barátságról (részletek); 1994 (II) 3/3-6.
SHAW, BERNARD: Szent Johanna (Részletek) 2011 (XIX) 4/3-17.
SIMON BALÁZS: Saul papagája; 1998 (VI) 3/3-10.
SISKIND, AARON: A tárgyak drámája; 2003 (XI) 3/3–5.
SOLNIT, REBECCA: Kagylót a fülhöz; 2010 (XVIII) 2/6-9.
STEINHARDT, NICOLAE: Napló a boldogságról (1962. február); 2006 (XIV) 3/3–8.
SULYOK ELEMÉR: Marana tha; 2004 (XII) 1/3–4.
SZOLOVJOV, VLAGYIMIR SZERGEJEVICS: A középkori világszemlélet hanyatlásáról; 2002 (X) 3/3-12.
TANAKA MIN versei; 2003 (XI) 2/3–5.
TARKOVSZKIJ, ANDREJ: Alexander imája (Az Áldozathozatal címû filmbõl); 1994 (II) 1/3.
TOLNAI OTTÓ: Jonathán avagy az azúr bazedov; 1997 (V) 3/3-9.
TOLNAI OTTÓ: Öreg alkimista; 1996 (IV) 2/3-5.;
Torinói Szent Maximus püspök 50. homíliája (PL 57, 341) 2009 (XVII)1/3–4.
TÖRÖK ENDRE: A bûnbánat ideje; 2000 (VIII) 3/3–5.
VÁRSZEGI ASZTRIK: Pannonhalma millenniuma - a találkozások éve; 1996 (IV) 4/3-6.
VENERABILIS, Petrus: A csodákról (Gerardusról, a tiszta és egyszerû életû szerzetesrõl); 2005 (XIII) 1/3–10.
VILLÁNYI LÁSZLÓ: A kertben; 1995 (III) 2/3-4.
VISKY ANDRÁS: A krízis éjszakája; 1993 (I) 3/3-7.; Prófétai dramaturgia; 1995 (III) 1/3-8.
WEIL, SIMONE: Szeretet (A Jegyzetlapokból); 1994 (II) 2/3-5.

The parts marked with ’*’ are obligatory!

2022. phszemle.hu All rights reserved!