Tanulmányok repertóriuma (1993-2014)

ABAELARDUS, PETRUS: Sic et non (Prológus); 2000 (VIII) 4/40–51.
Ablakok egy másik valóságra (BUGÁR M. ISTVÁN vallástörténésszel FERENCZI ANDREA beszélget) 2007 (XV) 3/31–40.
ACSILGYIJEV, IGOR: Bálvány (Templomok leomlása vagy istenek alkonya?); 2004 (XII) 4/55–62.
ADONIS – Ghallale, Nadzsib: Költészet és szúfizmus (Beszélgetés Adonisszal); 1996 (IV) 4/49-57.
ADORJÁNI ZOLTÁN: Isten emlékezése és felejtése a zsoltárok alapján, 2005 (XIII) 2/22–33.
ADRIGÁN ERZSÉBET: Hõseink és önmagunk, 2006 (XIV) 3/38–49.
ALEKSZANDROWICZ, DARIUSZ: A katolikus vallás és a közép-kelet-európai nacionalizmusok; 2004 (XII) 2/24–38.
ANDORKA ESZTER–XERAVITS GÉZA: Qumrân messianisztikus elképzelései és a korai kereszténység; 2000 (VIII) 2/20–42.
APHRAHAT: Elõadás az imádságról; 2003 (XI) 4/43–55.
ARISZTOTELÉSZ: "A véletlenrõl és a spontaneitásról" (Phys II.46. fej.) 2010 (XVIII) 3/20-27.
ÁRKOVITS AMARYL: „Esti fényben le kell írnom nevemet” 2009 (XVII)  2/63–70.
ASAF, URI: Hang vagy kép? (Képtilalom a zsidó mûvészetben); 2007 (XV) 3/41–45.
ASSMANN, JAN: Narratív inverzió (Az elbeszélt ellenidentitás bibliai és biblián kívüli exodustörténetek példáján); 2005 (XIII) 2/6–21.
ASZALÓS JÁNOS: A megidézett Éden; 1995 (III) 2/35-41.
ASZALÓS JÁNOS: A szellemi térélmény; 1993 (I) 4/31-38.
ASZALÓS JÁNOS: Idegenlétünk gyökerei; 1993 (I) 3/41-46.
AUGUSTINUS, AURELIUS: Az imádságról (130. levél); 1998 (VI) 3/11-30.
B. GÁSPÁR JUDIT: A félreértéstõl a megértés küszöbéig; 1994 (II) 1/37-42.
BACSÓ BÉLA: Romantikus mû és fragmentum; 1999 (VII) 1/41-46.
BAGDY EMÕKE: „Múlttá lett jövõm” (Az öregedéshez vezetõ lelki folyamat néhány jellemzõjérõl); 2005 (XIII) 3/58–73.
BAGDY EMÕKE: Lélekderûnk tükre: a nevetés; 2007 (XV)  4/46–59.
BALASSA PÉTER: Kierkegaard és Bergman; 1993 (I) 1/46-53.
BALASSA PÉTER: Szabadság, kommunikáció, katolicitás; 1994 (II) 2/60-69.
BALÁZS GÁBOR: Gyakorlat, ész, kritika a zsidó vallásfilozófiában   2011 (XIX) 3/17–32.
BALOGH KLÁRA: Elektronikus kommunikáció és a család (Változó család, változó kommunikációs eszközök és módok), 2006 (XIV) 2/76–83. 
BARÁT J. KATALIN: Erõszak a családban; 2007 (XV)  1/58–65.
BARRETT, C. K.: Krisztus vagy Isten áll a középppontban?
(Észrevételek a negyedik evangélium teológiájáról); 1993 (I) 4/11-21.
BARTHOLOMAIOSZ (I.) – Õszentsége Konstantinápoly egyetemes pátriárkája I. Bartholomaiosz beszéde a pannonhalmi monostorban tett látogatása alkalmából (2000. augusztus 21.); 2000 (VIII) 3/62–63.
BAZSÁNYI SÁNDOR: „Hajjaj (…) mérnök úr!” (A romantikus iróniáról); 2007 (XV)  4/37–45.
BAZSÁNYI SÁNDOR: A legvalóságosabban valóságos valóságról; 2006 (XIV)  3/66–68.
BAZSÁNYI SÁNDOR: Alkibiadész szereti Szókratészt, Szókratész szereti Alkibiadészt (Egy lemaradt félmondat kapcsán); 2006 (XIV) 3/50–49.
BEAUCHAMP, PAUL: A zsoltárok és mi; 1996 (IV) 3/6-19.
BEINERT, WOLFGANG: Isten a kereszténységben; 2001 (IX) 3/30-50.
BÉKÉS GELLÉRT: A szukcesszió kérdése az apostoli hagyományban; 1995 (III) 1/65-74.
BÉKÉSI BEÁTA: "Családot kell születni" (Várandósság és szülés a lélektani változások tükrében) 2010 (VIII) 4/39-49.
BENCZE LÓRÁNT: Cotidie clamans (Ökoszemiotikus képiség a pannonhalmi Bencés Fõapátság barokk ebédlõjében); 1996 (IV) 4/29-42.
BENEY ZSUZSA: Az ember és az Isten szenvedése; 2003 (XI) 1/42–47.
BENYIK GYÖRGY: A Biblia elterjedésének története (A papírgyártástól az internetig); 2006 (XIV) 2/45–55.
BENYIK GYÖRGY: Tánc a Bibliában; 2003 (XI) 2/7–13.
BERGER, PETER L.: A bõsz teológusokról; 2007 (XV)  4/29–36.
BERGYAJEV, NYIKOLAJ: A gonoszság; 1993 (I) 3/31-43.
BÉTHUNE, PIERRE-FRANÇOIS DE: A vallások közötti párbeszéd spirituális tapasztalata; 2003 (XI) 4/25–35.
BEUGNOT, BERNARD: Távol a világ zajától (A magányba vonulás diskurzusa a 17. században); 2007 (XV) 2/29–39.
BIERITZ, CARL-HEINRICH: Eucharisztia és életstílus; 1994 (II) 2/47-59.
BIRO ESZTER: "Belsõ tenger" (Az élet utolsó szakaszának ellentmondásai és lehetõségei a hospice pszichológus szemével) 2010 (XVIII) 2/21-31.
BÍRÓ BÉLA: Dráma és játéktér; 2005 (XIII)  1/59–79.
BLAUMANN EDIT: Extázis (A technoünnep); 2005 (XIII) 1/80–89.
BLAZOVICH JÁKÓ: Krisztus hegyein; 1996 (IV) 1/73-78.
BOLDIZSÁR ILDIKÓ: A mese mint beavatás; 2005 (XIII)  4/60–68.
BOLYKI JÁNOS: János evangéliumának iróniája; 2007 (XV)  4/9–20.
BOROS GÁBOR: A bûn hermeneutikai stuktúrája a Lét és idõben; 1994 (II) 4/58-72.
BOSELLI, GOFFREDO: A koncelebrációról szóló viták a II. vatikáni zsinat után; 2003 (XI) 2/47–64.
BOYLE, MARJORIE O'ROURKE: Sermo; 1996 (IV) 1/64-72.
BÖHRINGER, HANNES: Állványzat vagy építmény? (Wittgenstein és Heidegger a nyelvet gondolja) 2009 (XVII) 3/46–52.
BÖHRINGER, HANNES: Kiszólíttatás; 2007 (XV)  1/75–76.
BÖHRINGER, HANNES: Minden egyes mechané észrevétlenül egy új amechaniába veti (Gépekrõl és a szokások gépiességérõl); 2006 (XIV) 2/27–33.
BÖHRINGER, HANNES: Szinte semmi (Az egyszerûség keresése); 2000 (VIII) 4/86–91.
BRAME, PHILIPPE: Mûvészi munka és spiritualitás; 2003 (XI) 3/36–39.
BRAULIK, GEORG: A Második Törvénykönyv "konzervatív reformja" tudásszociológiai szempontból; 1998 (VI) 4/28-43.
BRAULIK, GEORG: Az ünnep politikai ereje (A Biblia tanítása); 1993 (I) 2/ 8-19.
BRAULIK, GEORG: Befogadásesztétika, kánoni intertextualitás és zsoltármeditáció; 2003 (XI) 4/4–24.
BRAULIK, GEORG: Gondolatok az Ószövetség húsvéti tipológiájához; 1995 (III) 1/9-20.
BRAULIK, GEORG: Izrael öröme az Úr színe elõtt (Miért élteti az egyházat az ünnep?); 2001 (IX) 1/32-47.
BRAULIK, GEORG: Krisztológiai zsoltárértelmzés az Ószövetségben?; 1996 (IV) 3/20-40.
BRAULIK, GEORG: Nép, ünnep, szeretet (Ószövetségi lelkiség); 2005 (XIII) 1/11–26.
BROOKS, DAVID: Fiatal hõseink; 2006 (XIV)  3/28–37.
BROWN, RAYMOND E.: A Messiás születése (A pásztoroknak szóló híradás [Lk 2,8-14]); 1997 (V) 4/9-15.
BUCH, ALOIS J.: Isten - az ember kérdése; 1995 (III) 4/22-32.
BUERGEOIS, HENRI: Keresztényként élni egy szekularizálódott világban; 1994 (II) 2/32-46.
BUNGE, GABRIEL: A „dél démona” (A kedvetlenség, lelki szárazság [akédia] értelmezése Evagriosz Pontikosz szerint); 2007 (XV)  2/19–28.
BUZÁSI GÁBOR: Dániel és a vének (A Zsuzsanna-történet ókori hányattatásai); 2005 (XIII) 3/16–36.
CAFFIN, GILBERT: Pedagógia és megtestesülés (A keresztény tanító- és nevelõmunka lelkiségéhez); 1993 (I) 3/23-30.
CAMPOS JIMÉNEZ ANNA: Az utánzás, mintakövetés, azonosulás kisgyermekkori gyökerei; 2007 (XV)  3/46–54.
CARETTE, RAYMOND-OELLETTE, PIERRE: Krisztus ma is kopog a monostor kapuján, de vajon milyen álarcot visel? (A vendégek profilja Saint-Benoît-du-Lac apátságában) 2008 (XVI) 3/59–77.
CASETTI, PIERRE: A zene szerepe a Bibliában; 1999 (VII) 4/6-25.
CHAGALL, MARC – De megmaradt a félelem (Marc Chagall-lal beszélget Jean Clay); 1993 (I) 2/67-74.
CHAUVET, LOUIS-MARIE: Jézus kiáltása a kereszten: a krisztológia csúcspontja; 2000 (VIII) 1/13–16.
CHENNATTU, REKHA: Nõk az egyház küldetésében (A Jn 4 értelmezése) 2008 (XVI) 2/12–23.
Chevetogne-i Csoport [A]; 2002 (X) 2/48-49.
CHOURAQUI, ANDRÉ: Levél egy keresztény barátomhoz; 1995 (III) 3/8-15.
CHRISTIANES, JEAN-MARIE: A személy tisztelete a nevelésben; 2002 (X) 4/70-73.
CLERCK, PAUL DE: Liturgia és test; 2006 (XIV)  1/44–49.
COHEN, HERMANN: ,,Szeresd felebarátodat, mint magadat'' (3Móz 19,18); 1997 (V) 1/6-12.
COLLINS, JOHN J.: A feminizmus és a nemek szerinti kutatás [gender studies] hatása a bibliatudományra 2008 (XVI) 2/40–62.
CORNELISON, ROBERT: Tér, teológia és az amerikai politika; 2004 (XII) 2/39–47.
CRAIG, WILLIAM LANE: Hová tegyük a Teremtõt? (Stephen Hawking Istenrõl és a Teremtésrõl); 2006 (XIV) 4/35–45.
CSÁNYI VILMOS: Szokások, szabályok, rítusok 2011 (XIX) 3/69–77.
CSEKE ÁKOS: Én magam (Jegyzetek Ágoston Vallomásaihoz) 2011 (XIX) 1/20–41.
CZAKÓ ISTVÁN: Søren Kierkegaard hitkoncepciója a fundamentálteológia tükrében; 2000 (VIII) 1/17–26.
CSEKE ÁKOS: Kísérlet a messzeségrõl (Kant és a megismerés határai) 2009 (XVII) 1/28–45
CSIGÓ KATALIN:  Döntéshozási folyamatok (A tudatos stratégiáktól a véletlenre hagyatkozás képességéig) 2010 (XVIII) 3/70-76.
DALAI LÁMA (XIV.) köszöntése a pannonhalmi bazilikában, a látogatás alkalmával elmondott ima és beszéd (2000. október 14.); 2000 (VIII) 4/95–98.
DALFERT, INGOLF U.: Vallás és megvallás (A hit és a teológia nyilvánosságáról); 2001 (IX) 4/37-52.
DANTE ALIGHIERI: Paradicsom (II. ének: A Hold anyaga és foltjai) 2009 (XVII) 4/63–69.
DÁNIEL ABBÁ történeteibõl; 1998 (VI) 2/29-49.
DEJCSICS KONRÁD: „Virtutis iter agere volentibus…” (A szereplõk, az elbeszélõ és a befogadó útjai Historia monachorumban) 2009 (XVII) 2/16–35.
DELFOSSE, ANNICK: Szûz Mária alakja a nõk és a feminizmus történetében 2008 (XVI) 2/63–68. 
DELGADO, MARIANO: Elhúzódó búcsú a kereszténység középkori formájától, avagy a katolicizmus nehézségei a modernséggel; 2004 (XII) 1/36–51.
DÉVÉNY ISTVÁN: Egy humanista két front között; 1998 (VI) 4/13-27.
DÉVÉNY ISTVÁN: Petrus Abaelardus és a vitatkozás mûvészete; 2000 (VIII) 4/34–39.
DIÓSI ÁGNES: Hontalan állampolgárok; 2004 (XII) 3/71–85.
DOLINSZKY MIKLÓS: Amphion hárfája; 1999 (VII) 4/77-84.
DOLINSZKY MIKLÓS: Régi zene – új zene; 2005 (XIII) 1/53–58.
DONNELLY, MICHAEL: A gyerekek testi fenyítésének történeti perspektívái; 2005 (XIII) 4/24–38.
DUPONT, JACQUES: Hogyan keletkezett a Jézus pusztai megkísértésérõl szóló elbeszélés?; 1999 (VII) 3/8-22.
DURST JUDIT: Legdrágább kincsünk...?; 1997 (V) 4/23-29.
ECO, UMBERTO: Növényi és ásványi emlékezet: a könyvek jövõje; 2005 (XIII) 2/34–46.
ELLUL, JACQUES: A dhimmi helyzete a muzulmán társadalomban; 2007 (XV) 1/49–57.
ENDREFFY ZOLTÁN: ...és helyezte az embert Éden kertjébe, hogy mûvelje és õrizze (Gondolatok az ökológiáról és a spiritualitás politikai vonatkozásairól); 1994 (II) 1/43-49.
ENGBERG-PEDERSEN, T.: Evangélium a társadalomban a Korintusiakhoz írt elsõ levél alapján; 1996 (IV) 1/36-63.
ENOMIYA-LASALLE, HUGO M.: Keresztény misztika; 2003 (XI) 4/36–39.
EÖRSI ANNA: Deus in figura pueri (A gyermek Jézus a középkori és a reneszánsz mûvészetben); 1997 (V) 4/35-45.
ERASMUS, ROTTERDAMI: A keresztény katona kézikönyve (részlet); 4/7-12.
ÉRDI PÉTER: Az agy dinamikája; 2000 (VIII) 2/60–68.
És aztán igent mondani arra, ami éppen adódik… (Beszélgetés Enzo Bianchival a szerzetességrõl)4/36–46.
EVDOKIMOV, PAUL: A halálból az életre; 2003 (XI) 1/32–41.
FABINYI TIBOR: A szem és a fül; 1995 (III) 1/39-51.
FARKASFALVY DÉNES: János evangéliumának világa; 1994 (II) 2/6-14.
FARKASFALVY DÉNES: Jézus szelídsége a Máté-evangéliumban; 1997 (V) 1/13-20.
FEBVRE, MICHÈLE: A modern tánc: másként táncoló test; 2006 (XIV) 1/50–54.
FEHÉRVÁRY JÁKÓ: Néhány gondolat a Pannonhalmi Bazilikáról mint a liturgia terérõl; 2003 (XI) 3/40–51.
FERKAI ANDRÁS: Ûr vagy megélt tér? (Gondolatok az építészeti térrõl); 2002 (X) 2/19-27.
FICHOU, JEAN-CHRISTOPHE: Hogyan lesz egy elfoglaltságból szakma? (A világítótorony-õrök képzése Franciaországban, 1839-1960) 2010 (XVIII) 2/32-47.
FLUSSER, VILÉM: A város: hullámvölgy a képözönben; 2004 (XII) 2/19–23.
FORGÁCS ÉVA: Lágy, fényes és megfoghatatlan; 1996 (IV) 2/21-27.
FORTE, BRUNO: Dia-logosz (Exodus és Ádvent találkozása); 1993 (I) 4/22-30.
FRENKL SYLVIA-HARDY JÚLIA: Önismeret és pszichodráma 2011 (XIX) 2/45–50.
FRYE, NORTHROP: A nagy kód (Részletek a könyv zárófejezetébõl); 1994 (II) 4/6-23.
FRYE, NORTHROP: A nyelv kettõs látomása (A kettõs látomás I.); 1995 (III) 1/27-38.
FRYE, NORTHROP: A természet kettõs látomása (A kettõs látomás II.); 1995 (III) 2/56-70.
FRYE, NORTHROP: Az idõ kettõs látomása (A kettõs látomás III.); 1995 (III) 3/48-62.
FRYE, NORTHROP: Isten kettõs látomása (A kettõs látomás IV.); 1995 (III) 4/33-53.
GÁNÓCZY SÁNDOR: A Szentháromság teremtõ szinergiája; 2002 (X) 4/51-69.
GÁNÓCZY SÁNDOR: Agy, ön-tudat, meditáció, boldogság; 2004 (XII) 1/52–63.
GÁNÓCZY SÁNDOR: Káoszelmélet - kihívás a teológia számára; 2001 (IX) 2/22-38.
GÁNÓCZY SÁNDOR: Mi az ember? (Határkérdések az agykutatás, a teológia és a filozófia között); 2005 (XIII) 2/74–87.
GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ: Hit és világ; 1994 (II) 4/42-47. 
GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ: Isten – ember – személy (Gondolatok az elgondolhatatlan Istenrõl) 2008 (XVI) 1/56–65. 
GASTON, LLOYD: Pál és a Tóra a 2. Korintusi levél 3. fejezetében; 2000 (VIII) 4/18–33.
GEFFRÉ, CLAUDE: A szekularizáció – filozófiai és teológiai dimenzióban; 1994 (II) 2/15-31.
GENUYT, FRANÇOIS: Az ajtó és a pásztor (Jn 10,1-21) (Szemiotikai tanulmány); 1998 (VI) 1/57-66.
GEORGI, DIETER: A mennyei Jeruzsálem látomásai a Jelenések könyvének 21. és 22. fejezetében; 2002 (X) 2/6-18.
GERÉBY GYÖRGY: A Szentháromságról; 2006 (XIV) 1/34–43. 
GERÉBY GYÖRGY: A népek angyalai, avagy lehetséges-e nemzeti kereszténység? 2008 (XVI)  1/35–55.
GHALLALE, NADZSIB: Költészet és szúfizmus (Beszélgetés Adonisszal); 1996 (IV) 4/49-57.
GRILLO, ANDREA: A keresztény liturgia beavatás-dimenziója (A liturgikus mozgalom harmadik szakasza?); 2006 (XIV) 2/84–106.
GROSJEAN, JEAN: A krisztusi irónia; 1998 (VI) 2/10-16.
GY, PIERRE-MARIE: A liturgia és könyvei (Történeti, teológiai és liturgikus reflexiók); 1999 (VII) 2/45-53.
GYÁNI GÁBOR: A látható és a láthatatlan erõszak; 2007 (XV)  1/39–48.
HADEWIJCH: Elsõ látomás; 2003 (XI) 4/56–64.
HADOT, PIERRE: Az antik lelkigyakorlatok és a „keresztény filozófia”2009 (XVII) 4/21–35.
HAERS, JACQUES: Érthetõ-e ma a keresztény nyelvezet? (A meghívottak megfelelõ nyelvet keresnek); 2004 (XII) 4/72–79.
HAFENSCHER KÁROLY teológus, evangélikus lelkész búcsúztató beszéde Békés Gellért temetésén; 1999 (VII) 4/100-102.
HALÁSZ ANNA: Az ember lelki születése; 2005 (XIII) 4/39–53.
HALMOS ÁBEL: Búcsú Balassa Pétertõl; 2003 (XI) 3/52–53.
HARDY JÚLIA: „Egy másik világmindenségben e ház helyén gejzírek törnek fel” (Szokások és lelki egészség)2011 (XIX) 3/78–89.
HARDY JÚLIA: Erõszak és árulás (Egy pszichodrámajáték Ukrajnában); 2007 (XV)  1/66–74.
HÄRING, HERMANN: Az erõszak öröksége az iszlámban és a kereszténységben; 2000 (VIII) 3/69–80.
HARSÁNYI PÁL OTTÓ: Gondos sáfárok vagy rövidlátó haszonélvezõk? (Tájékozódás az ökoteológiai és ökofilozófiai irányzatok sokaságában); 2001 (IX) 2/39-54.
HARTMAN, GEOFFREY H.: Küzdelem a szövegért ; 1995 (III) 4/6-21.
HAVELKA JUDIT: Szörnyûségek túlélõje (Egy traumafeldolgozási technikáról) 2009 (XVII) 1/15–21.
HAUSMANN JUTTA: „Keressétek a város javát!” (Gondolatok Jeremiás 29-hez); 2004 (XII) 2/12–18.
HEIDEGGER, MARTIN: Állomások (Görögországi útinapló I.); 1993 (I) 2/47-52.
HEIDEGGER, MARTIN: Állomások (Görögországi útinapló II.); 1993 (I) 3/81-85.
HEIDEGGER, MARTIN: Állomások (Görögországi útinapló III.); 1993 (I) 4/59-64.
HEIDEGGER, MARTIN: Állomások (Görögországi útinapló IV.); 1994 (II) 1/68-74.
HEISENBERG, WERNER: Goethe természetképe és a tudományos-technikai világ; 1993 (I) 3/61-74.
HIDAS ZOLTÁN: Az egyes és az õhozzá intézett kérdés; 1996 (IV) 3/41-47. 
HIDAS ZOLTÁN: Megváltó identitás (Fogalomszociológiai vázlat) 2008 (XVI)1/73–85
HIRKA ANTAL: Valóban áldott éj (Húsvét vigiliájának ünneplésérõl); 1993 (I) 1/32-34.
HOHNJEC, NIKOLA: Az ítélkezés tilalma és felszólítás a megjavulásra; (Mt 7,1-5), 2007 (XV) 1/22–38.
HURTADO, LARRY W.: Vallási tapasztalat és újítás az Újszövetségben 2008 (XVI) 1/20–34. 
JÁNOS PÁL (II.) PÁPA – A Szentatya üdvözlõ beszéde a bencés apátok, perjelek, apátnõk és Szent Benedek Rendjének képviselõi római találkozóján (2000. szeptember 8.); 2000 (VIII) 4/92–94.
JÁNOS PÁL (II.) PÁPA beszéde 1992. október 31-én a Pápai Tudományos Akadémián; 2006 (XIV)  4/5–12.
JÁNOS PÁL (II.) PÁPA beszéde az American Psychiatric Association tagjaihoz; 1994 (II) 1/35-36.
JÁNOS PÁL (II.) PÁPA pannonhalmi beszéde; 1996 (IV) 4/67-72.
JELENITS ISTVÁN: Jézus és a szegények; 1993 (I) 2/20-25.
JONAS, HANS: Halhatatlanság és mai exisztencia; 2006 (XIV) 4/46–62.
JULLIEN, FRANÇOIS: A meztelen test ábrázolása az európai és a kínai hagyományban; 2006 (XIV)  1/55–59.
JULLIEN, FRANÇOIS: Jelentésváltozás; 2002 (X) 3/64-68.
JÜNGEL, EBERHARD: Az evangélium: analóg beszéd Istenrõl; 1998 (VI) 1/9-20.
KARDOS GÁBOR: Az írásmagyarázat paradoxona (A történeti-kritikai interpretáció és az evangéliumi igemagyarázat ellentétességének okairól I.); 1997 (V) 2/37-46.
KARDOS GÁBOR: Az írásmagyarázat paradoxona (A történeti-kritikai interpretáció és az evangéliumi igemagyarázat ellentétességének okairól II.); 1997 (V) 3/52-77.
KERESZTES SZENT JÁNOS: A Kármel hegyére vezetõ út; 1999 (VII) 1/49-50.
KERESZTES SZENT JÁNOS: A lélek sötét éjszakája (Részlet a Második Könyvbõl); 1999 (VII) 1/51-67.
KERÉNYI KÁROLY: A labirünthosztól a szirtoszig (Gondolatok a görög táncról) 2009 (XVII) 2/36–46.A tánc  2009 (XVII) 2/47–51.
KIERKEGAARD, SØREN: A kereszténység elsajátítása; 1993 (I) 1/35-42.
KIERKEGAARD, SØREN: Két beszéd pénteki úrvacsorára; 1996 (IV) 3/48-62.
KIERKEGAARD, SØREN: Szerzõi tevékenységemrõl; 1998 (VI) 2/50-60.
KITTLER, FRIEDRICH: Egyetemek az információs korszakban; 2005 (XIII) 2/52–58.
KITTSTEINER, HEINZ-DIETER: Emlékezés – felejtés – tájékozódás (A „elrejtõ õrület” nietzschei fogalma mint történelemfilozófiai kategória); 2000 (VIII) 2/43–59.
KOCSI GYÖRGY: A pusztai vándorlás mint az Ószövetség labirintusa 2009 (XVII) 2/5–15.
KOCSI GYÖRGY: A szombat ünneplése az Ószövetségben, az Újszövetségben és a zsidóságban; 2007 (XV)  2/8–18.
KOCSI GYÖRGY: Ideje van a vált(oz)ásnak (Paradigmaváltások az Ószövetségben) 2010 (XVIII) 4/12-24.
KOCSI GYÖRGY: Hogyan lett a szombatból ünnep? (A szokás, a törvény és az ünnep kapcsolata az Ószövetségben) 2011 (XIX) 3/7–16.
KOCSI GYÖRGY: Miként lett Jahvéból, Izrael Istenébõl a népek Istene 2008 (XVI) 1/7–19.
KOCSIS IMRE: Én-mondások(Jézus küldetése és küldetéstudata a szinoptikus evangéliumok néhány jellegzetes mondata tükrében) 2011 (XIX) 2/10–19.
KOMORJAI LÁSZLÓ: Az ego dialektikája 2011 (XIX) 2/30–44.
KORCSOG BALÁZS: Tizenkét szent éj (Karácsonytól Vízkeresztig); 2003 (XI) 4/69–75.
KOVÁCS BODOR SÁNDOR: Oláh Jolán-portrék; 2003 (XI) 4/65–68.
KOVÁTS ANDRÁS: Bevándorlás és letelepedés az Európai Unióban; 2004 (XII) 3/42–52.
KOZMA ZSOLT: A megkísértett; 1996 (IV) 1/5-13.
KOZMA ZSOLT: Az erõszaktól a megbocsátásig (Testvértörténetek a Teremtés könyvében); 2007 (XV) 1/8–21.
KOZMA ZSOLT: Gratia praevenius a szívtelen szolgáról szóló példabeszédében
(Mt 18,21-35); 1994 (II) 1/6-15.
KOZMA ZSOLT: Az út bennünk van (Zarándokútjaink Jézus Krisztussal) 2008 (XVI) 3/23–31.
KOZMA ZSOLT: Sorsfordító véletlenek (Exegetikai töredékek a véletlenrõl és az ösztönrõl a Kivonulás könyve elsõ részeiben) 2010 (XVIII) 3/7-19.
KÖHLER, THOMAS: Fiatal nemzedékek összehasonlítása ([Non-]konformizmusok konjunktúrája); 2004 (XII) 4/63–71.
KÕSZEGHY MIKLÓS: Góliát a legenda és a történelem határán; 2006 (XIV)  3/9–27.
KÕSZEGHY MIKLÓS: "Te vagy az az ember!" (Dávid és a morál határai - megjegyzések a 2Sám 11-12 szövegéhez) 2010 (XVIII) 1/5-24.
KOVÁCS ANDRÁS BÁLINT: A kiszámíthatatlanság nevei 2010 (XVIII)3/42-54.
KÜHÁR FLÓRIS írásaiból; 1993 (I) 4/56-58.
LA POTTERIE, IGNACE DE: A "maradni" ige szerepe a jánosi misztikában; 1996 (IV) 4/15-28.
LADÁNYI JÁNOS: A magyar jóléti állam szükségességérõl 2009 (XVII) 1/22–27.
LAFONT, GHISLAIN: Az egy halála a többiek halála 2009 (XVII) 1/5–14.
LAFONT, GHISLAIN: 2000 (VIII) A bûnbánó egyház (Tûnõdés egy esemény és annak jelentése kapcsán); 3/23–34.
LAFONT, GHISLAIN: A krisztológia útjai; 1993 (I) 1/15-22.
LAFONT, GHISLAIN: A vágy és az Isten; 1994 (II) 4/24-41.
LAFONT, GHISLAIN: Az igazság helye a teológiai gondolkodásban; 1995 (III) 4/54-73.
LÁNYI ANDRÁS: Önkorlátozás vagy önmegvalósítás? (A szelídség értelme az ökológiai eszmerendszerben); 1997 (V) 1 /21-25.
LAPOINTE, ROGER: Hagyomány és nyelv: a szóbeliség jelentése; 1997 (V) 2/8-21.
LEHMANN, HANS-THIES: Tér és idõ a posztdramatikus színházban 2009 (XVII) 3/20–35.
LEHMANN, HANS-THIES: Posztdramatikus testképek; 2003 (XI) 2/14–33.
LENSSEN, GILBERT: Menedzsment, tanulás és csodák; 2002 (X) 2/59-71.
LÉVINAS – "Ahol a végtelen belép a nyelvbe" (Beszélgetés Emmanuel LÉVINASszal); 1995 (III) 1/75-82.
LÉVINAS, EMMANUEL: Mit tudunk a halálról?; 1997 (V) 3 /29-34.
LÉVINAS, EMMANUEL: Nevelés és imádság; 1997 (V) 4/30-34.
LINKE, DETLEF B.: Az öregek ifjonti lelke; 2005 (XIII)  3/37–42.
LINKE, DETLEF: A személyen túli, a transzcendentális, az érzékfölötti, az átszellemült agy; 2002 (X) 3/55-63.
LOHFINK, GERHARD: Amirõl felismerszik Izrael; 2001 (IX) 4/6-26.
LOHFINK, GERHARD: Emberölés Isten nevében? (Tények és gondolatok a Szent Háború ideológiájához); 2002 (X) 1/20-32.
LOHFINK, GERHARD: Miért van szüksége Istennek egy népre?; 2001 (IX) 1/12-31.
LOSONCZI ÁGNES: Az öregségrõl; 2005 (XIII)  3/43–57.
LOUF, ANDRÉ: Közösségben élni; 1996 (IV) 1/14-29.
LOVAS ZSUZSA: Egyszer szólok, kétszer szólok, harmadszorra kiküldelek a terembõl (Kortárs mediátor program az iskolákban) 2011 (XIX) 4/71–79.
LUKÁCSI MÁRK: "Árkon kívül hegymesterkedem" (Vajda Sámuel-breviárium I.); 1996 (IV) 2/57-70.
LUKÁCSI MÁRK: "Árkon kívül hegymesterkedem" (Vajda Sámuel-breviárium II.); 1996 (IV) 3/68-83.
MARÓTH MIKLÓS: Angyalok az iszlám tanításában; 1996 (IV) 4/43-48.
MARQUARD, ODO: A mûvészet mint antifikció; 1998 (VI) 3/83-100.
MARSAI VIKTOR: Európa félelme az iszlámtól – szekurizáció, tévhitek és valós kihívások  2011(XIX) 3/42–68.
MARTINOV, VLAGYIMIR: Opus posth. zóna és az új szakrális tér I.; 2002 (X) 2/28-39.
MARTINOV, VLAGYIMIR: Opus posth. zóna és az új szakrális tér II.; 2002 (X) 3/69-81.
MARTOS LEVENTE BALÁZS: Isten vonzásában (A szenvedélyes Pál apostolról) 2010 (XVIII) 1/25-31.
MÁTHÉ ANDREA: Befogadni; 1999 (VII) 1/25-40.
MÁTHÉ ANDREA: Csendes befogadás; 2000 (VIII) 4/61–69.
MÁTHÉ ANDREA: Hallani, hallgatni; 2001 (IX) 4/53-61.
MAYER FARKAS: Jedlik Ányos és a gépek; 2006 (XIV)  2/34–44.
MERÉNYI MÁRTA: Mozgásmûvészet-terápia; 2003 (XI) 2/34–39.
MESTYÁN ÁDÁM: Muszlim zarándoklat 2008 (XVI)  3/32–44.
METZ, JOHANN BAPTIST: Megváltás és emancipáció; 1995 (III) 2/42-55.
MEYENDORFF, JEAN: Krisztus alakja a bizánci teológiában (Krisztológiai kérdések az 5. században); 1999 (VII) 4/91-99.
MEYER, DAVID: Európa jelene és jövõje zsidó szempontból; 2000 (VIII) 3/64–68.
MEZEI BALÁZS: A hang metamorfózisa (Filozófia, költészet, vallás); 2000 (VIII) 4/70–85.
MEZEI BALÁZS: Filozófia és teológia (Filozófiai problémavázlat); 1999 (VII) 3/42-62.
MISZOGLÁD GÁBOR: Rendszer – refrén – aforizmák; 1996 (IV) 3/63-67.
MOHAY TAMÁS: Gyermekségtõl emberségig (Töredékek a falusi nevelõdésrõl); 1997 (V) 4/16-22.
MOHAY TAMÁS: Megszenteltessék áldott szent neved... (Magyar imádságok Moldvából); 1993 (I) 2/53-66.
MOLTMANN, JÜRGEN: Minden kezdetben varázslat rejtezik; 2005 (XIII) 4/5–23.
MORETTI MAGDOLNA: Változó világunk – változó nõi szerepeink (Szerepproblémákról a családterapeuta szemével) 2008 (XVI) 2/69–88.
MÓSER ZOLTÁN: Az emlékek templomába térve (Aranyról, Petõfirõl, Czuczor Gergelyrõl és két népballadáról); 1994 (II) 3/49-54.
MOUBARAC, YVES: A hallgatás; A magány; 2003 (XI) 1/62–67.
MÜLLNER ANDRÁS: Új törzsiség (Marshall McLuhan az Oedipus-mítoszról) 2011 (XIX) 4/48–60.
NÁDAS PÉTER: Mikor mi lenne; 2006 (XIV)  3/60–65.
NÁDASDY ÁDÁM: A szavakon innen és túl 2009 (XVII) 3/36–45.
NÁDORI LÍDIA: Kisgyermek a nagyvárosban (Fenomenológiai kísérlet); 2005 (XIII) 4/69–74.
NAGY ENDRE: A dialógus mint várakozás (Értelmezés Polányi Mihály tudáselmélete alapján); 1994 (II) 3/40-48.
NÉMETH ATTILA: Az ünnep pszichológiai jelentõsége; 2005 (XIII)  1/37–52.
NÉMETH CSABA: "Per visibilia" (Az érzékelhetõ világ elméletei Hugo de Sancto Victore teológiájában); 1998 (VI) 3/65-82.
NÉMETH CSABA: Liber a liberando; 1999 (VII) 2/20-33.
NOCKE, FRANZ-JOSEF: Elbocsátás szeretetben (A haldoklás és a halál kérdése a mai teológiában); 1997 (V) 3/35-42.
NOSOW, ROBERT: Az ének és az ars moriendi; 1999 (VII) 4/51-63.
NOUZILLE, PHILIPPE: Megenni a könyvet; 1999 (VII) 2/6-19.
NOUZILLE, PHILIPPE: Traditio és consuetudo 2011(XIX) 3/33–41.
NYIREDY MAURUS: Miért lett Isten emberré?; 1993 (I) 4/5-10.
NYÍRI TAMÁS: Bûn és vétek; 1994 (II) 1/23-34.
OROSZ ATHANÁZ: Az elsõ szerzetesek viszonya a helyi egyházakhoz; 2001 (IX) 1/48-61.
PANCSENKO, A. M.: A nevetés mint színjáték (Szent félkegyelmûség [jurodsztvo] a középkori Oroszországban I.); 1997 (V) 1/26-44.
PANCSENKO, A. M.: A nevetés mint színjáték (Szent félkegyelmûség [jurodsztvo] a középkori Oroszországban II.); 1997 (V) 2/47-65.
PELLETIER, ANNE MARIE: A hermeneutika hatása a bibliai egzegézisre; 1995 (III) 3/34-47.
PERCZEL ISTVÁN: Merrefelé tekintett a bizánci teológia a 11. században?; 2000 (VIII) 3/45–59.
PERCZEL ISTVÁN: Új Theológus Szent Simeon és az isteni lényeg filozófiája; 1998 (VI) 3/49-64.
PESOVÁR ERNÕ: A tavasz-böjti karikázó; 2003 (XI) 2/40–46.
PFITZNER RUDOLD: Az idegen önmagunkban (Pszichoanalitikus megfontolások) 2008 (XVI) 1/86–94.
PIERRE ABBÉ: Legyen a Föld az embereké 2008 (XVI)  4/53–56. 
PINTÉR AMBRUS: ...ebben a rossz idõben is elengedték; 1994 (II) 3/28-39.
PINTÉR JUDIT: Elfeledett közvetítõk (Francia és olasz munkáspapok) 2011 (XIX) 4/61–70.
PÓCS ÉVA: Látás és érintés (Szakrális kommunikáció egy alakuló kegyhelyen) 2008 (XVI) 3/45–58. 
POPKIN, RICHARD H.: Szkepticizmus, teológia és tudományos forradalom a 17. században; 1998 (VI) 4/44-68.
PRZYBYLSKI, RYSZARD: Mandelstam Rómája; 1996 (IV) 2/28-56.
PUSZTOUTOV, JOSZIF: A világi és a lelki tekintély kapcsolata Oroszországban; 2002 (X) 2/72-74.
RADNÓTI SÁNDOR: A könyvember; 1999 (VII) 2/54-73.
RADNÓTI SÁNDOR: Múzeum – emlékezet és felejtés; 2005 (XIII) 2/47–51.
RAHNER, HUGO: Deus ludens – a játszó Isten; 2007 (XV) 4/21–28.
RAKUSA ILMA: Ráérõ idõ (Mesék) 2008 (XVI) 4/57–61
REGNAULT, LUCIEN: A vendégek befogadása; 1996 (IV) 4/7-14.
RICHTER, KLEMENS: Térforma és hittartalom; 1993 (I) 4/39-47.
RICOEUR, PAUL – Olvasás, hagyomány, fordítás (Beszélgetés Paul Ricoeurrel); 1994 (II) 2/70-76.
RICOEUR, PAUL: A rossz: kihívás a filozófia és a teológia számára; 1994 (II) 1/50-67.
RISKÓ ÁGNES: Szavakkal és szavak nélkül (Onkológiai napló) 2009 (XVII) 3/53–62.
RITOÓK ZSIGMOND: Így látták görögök; 1995 (III) 1/21-26.
ROCHLITZ KYRA: A test méltósága (Szent Pál és a gnózis); 1994 (II) 4/48-57.
ROCHLITZ KYRA: Szimbólum, metafora és interpretáció Paul Ricour hermeneutikájában; 1997 (V) 2/22-36.
ROTTERDAMI ERASMUS: A keresztény katona kézikönyve (részlet); 1997 (V) 4/7-12.
SALAMON JÁNOS: Szenvedélyeink 2010 (XVIII) 1/38-52.
SASSATELLI, ROBERTA: A szabadidõ és a fogyasztás helyei; 2007 (XV)  2/40–44.
SCHAFFER, SIMON: Felvilágosult automaták; 2006 (XIV) 2/14––26.
SCHEIN GÁBOR: A proscholus komédiája (A metafora metaforája Jean Paul Az esztétika elõiskolája címû munkájában); 2000 (VIII) 1/41–53.
SCHEIN GÁBOR: Az eltûnés lassúsága; 2007 (XV) 2/54–57.
SCHEIN GÁBOR: Panasz és dicséret; 2003 (XI) 4/40–42.
SCHLIER, HEINRICH: A szeretetrõl (1Korintusi 13); 1994 (II) 3/7-14.
SCHMAL DÁNIEL: „Gondolkodom, de miként?” (Az önreprezentáció problémája a kora újkorban) 2011 (XIX) 2/20–32.
SCHMAL DÁNIEL: Szent Ágoston és az imádság nyelve (Megjegyzések Augustinus 130. leveléhez); 1998 (VI) 3/31-48.
SCHMAL DÁNIEL: Természettörvény és gondviselés (Egy filozófiai-teológiai probléma Malebranche gondolkodásában); 2002 (X) 3/40-54.
SCHMEISER, LEONHARD: A szárnyas tekintet; 2003 (XI) 3/20–35.
SCHMITHALS, WALTER: A szinoptikus evangéliumok példabeszédei; 1998 (VI) 1/31-56.
SCHÖNBORN, CHRISTOPH: Krisztus ikonja; 1996 (IV) 4/58-66.
SCHRAGE, WOLFGANG: Az Újszövetség etikája; 2001 (IX) 3/6-29.
SIMON BALÁZS: Ádám Kolonoszban; 1999 (VII) 2/74-82.
SIMON RÓBERT: Muhammad és a dzsihád; 2002 (X) 1/33-41.
SIMON T. LÁSZLÓ: Ahol a menny a földet éri (Adalékok a Jn 1,51 értelmezéséhez) 2011 (XIX) 4/18–33.
SIMON T. LÁSZLÓ: Az erõtlenség lendülete (Pál mennyei utazása a 2Kor 10-13 kontextusában) 2009 (XVII) 3/7–19.
SIMON T. LÁSZLÓ: „Ha valaki Krisztusban van…” (Az „új teremtés/teremtmény” kérdése Szent Pál teológiájában); 2006 (XIV)  4/13–34.
SIMON T. LÁSZLÓ: Dávid és Ricpá (Nemzedék- és nézõpontváltás a 2Sám 21,1-14 kapcsán); 2004 (XII) 4/28–54.
SIMON T. LÁSZLÓ: Emlékezés a Jelenvalóra (A feltámadás az Újszövetség narratív hagyományában); 2004 (XII) 1/5–35. 
SIMON T. LÁSZLÓ: Letisztult szívvel (Dávid király metamorfózisa a 2Sám 24-ben) 2008 (XVI) 4/6–18.
SIMON T. LÁSZLÓ: Utalás nélkül (Sulyok Elemér 70 éves) 2011 (XIX) 2/51–54.
SINGER, PETER: A zene, az istenség és a teremtett világmindenség hasonlatosságáról; 1999 (VII) 4/85-90.
SKA, JEAN LOUIS: Az élet mint áldás; 2001 (IX) 2/7-21.
SOMORJAI ÁDÁM: Békés Gellért pályaképéhez; 1995 (III) 1/59-64.
SÖVEGES DÁVID: Egy magyar teológus a két háború között (Száz éve született, ötven éve halt meg Kühár Flóris, a Pannonhalmi Szemle elsõ felelõs szerkesztõje); 1993 (I) 4/48-55.
STANDAERT, BENOIT: Ki volt Jézus? (Jézus feltámadása és az elsõ tanítványok hite) 2011 (XIX) 1/8–19.
STEINHARDT, NICOLAE: Chevetogne tanulsága 2011 (XIX) 1/42–45.
SULYOK ELEMÉR: „…a mi követõinkké lettetek és az Úréi” (1Tessz 1,6) (Imitáció Pál leveleiben); 2007 (XV) 3/18–30.
SULYOK ELEMÉR: A testvéri közösség áldása (Zsolt 133: A diakróntól a szinkrón olvasat felé); 2006 (XIV) 1/20–33.
SULYOK ELEMÉR: Az egyház egyetemessége és a szentek közössége; 2001 (IX) 4/27-36.
SULYOK ELEMÉR: Édentõl keletre; 1996 (IV) 2/6-13.
SULYOK ELEMÉR: Elsõszülött a holtak közül; 1993 (I) 1/23-31.
SULYOK ELEMÉR: Paradicsomkert a Bibliában; 1995 (III) 2/5-14.
SULYOK ELEMÉR: Túl a keresztény egység felé vezetõ út felén; 2000 (VIII) 3/35–44.
SÜLI ÁGOTA: Érezni túl az érzékeken (Zen és pszichoterápia) 2009 (XVII) 4/47–55.
SZABÓ GÁBOR: A valószínûség interpretációi 2010 (XVIII) 3/28–41.
SZAMUELY TAMÁS: Heisenberg Goethérõl; 1993 (I) 3/75-80.
SZATMÁRI GYÖRGYI: Hatalmas tenger – tengernyi hatalom (A tenger átlényegülése a 69. zsoltárban) 2010 (XVIII) 2/10–20.
SZÉCSI JÓZSEF: Bálványimádás és képimádat az ókori Izraelben; 2007 (XV)  3/5–17.
SZÉKELY JÁNOS: A Márk Passió; 2003 (XI) 1/9–31.
SZÉKELY LÁSZLÓ: Kockázik-e Isten? (A kvantummechanikai véletlen kérdése a filozófia kontextusában) 2010 (XVIII) 3/55–69.
SZÉKELY LÁSZLÓ: Kozmológia és természettudomány: a fizikai kozmológia ismeretelméletei határairól; 2006 (XIV) 4/63–80.
SZÉKELY LÁSZLÓ:  Egyszerû vagy bonyolult? – avagy a „relativitás relativitása” (A relativitáselmélet és recepciója filozófiai kontextusban) 2008 (XVI) 4/48–52. 
SZENNAY ANDRÁS: A szent és bûnös egyház; 1994 (II) 1/16-22.
SZENNAY ANDRÁS: Sok út vezet Istenhez? (Helyes és hamis tolerancia a hiben); 1994 (II) 3/15-27.
SZENNAY ANDRÁS: Tekintély és szabadság az egyház életében; 2001 (IX) 1/79-88.
SZENT KÁROLY: Panasz könyv – avagy hogy jövök én ahhoz, hogy ide-oda rohangáljak az idõben!? 2010 (XVIII) 1/53–61.
SZENT KINGA krakkói hercegnõ élete és csodái (részletek); 1999 (VII) 3/63-73.
SZENT KLÁRA elsõ levele csehországi Szent Ágneshez; 1993 (I) 2/26-29.
SZENTESI PÉTER: Szenvedélybetegség és az önmagunkról való gondoskodás 2010 (XVIII) 1/32–37.
SZILÁGYI ÁKOS: A megváltó nevetés; 1998 (VI) 2/17-28.
SZILÁGYI KLÁRA: Labirintusjárás 2009 (XVII) 2/52–62.
SZILÁGYI PÁL: Boldog szegények; 1993 (I) 2/35-40.
TAFT, ROBERT: A keleti liturgiák hozzájárulása a keresztény kultusz megértéséhez; 2001 (IX) 1/62-78.
TAKÁCS IMRE: A kolostor kertje; 1995 (III) 2/21-27.
TAKÁCS ZSUZSA: Én, boldog, messze jártam; 1999 (VII) 1/47-48.
TAKÁCS ZSUZSA: Háló és hal (Halálversek a magyar költészetben); 1997 (V) 3/43-51.
TALLÁR FERENC: …és…; 2000 (VIII) 1/27–40.
TALLÁR FERENC: A szónak meghallói (A "személy"-rõl és az "önmagában jó"-ról I.); 1998 (VI) 4/69-78.
TALLÁR FERENC: A szónak meghallói (A "személy"-rõl és az "önmagában jó"-ról II.); 1999 (VII) 1/68-79.
TARNAY BRUNÓ: A teológia nem ideológia; 1993 (I) 3/ 8-22.
TATÁR GYÖRGY: A kivételes állapot; 1999 (VII) 2/34-44.
TATÁR GYÖRGY: Tatár György: „Egy gyûrû mind fölött”2008 (XVI)  1/66–72.
TAUBES, JACOB: A csúf igazolása az õskeresztény hagyományban; 1999 (VII) 3/23-41.
TAUBES, JACOB: Messiási logika; 1995 (III) 3/63-73.
TÁBOR BÉLA: Anselmus istenbizonyítéka és Nietzsche istenkísértése 2010 (XVIII) 4/25–38.
THOMKA BEÁTA: Mirabilia urbis; 1996 (IV) 2/14-20.
TIFFON, VINCENT: A hangfelvételek interpretációja és az interpretációk hangfelvételei: mediológiai megközelítés; 2006 (XIV)  2/56–75.
TILLMANN J. A.: "...Ilyen kert és ilyen tó."; 1995 (III) 2/28-34. Tillmann J. A.: „Valami van a fényben” (Burke és Turrell, avagy a fenséges a mai mûvészetekben) 2008 (XVI) 4/41–47.
TILLMANN J.A.: Mediator Dei et hominum (The medium is the message) 2011 (XIX) 4/43–47.
TILLMANN J.A.: „Valami van a fényben” (Burke és Turrell, avagy a fenséges a mai mûvészetekben) 2008 (XVI) 4/41–47.
TOLNAI OTTÓ: Hálás rágondolás Balassa Péterre; 2003 (XI) 3/54–59.
TORMA KÁLMÁN: A Janus-arcú semmittevés; 2007 (XV)  2/45–53.
TÓTA BENEDEK: Ismétlés (Kísérlet Kierkegaard nyomán); 1993 (I) 1/54-59.
TÓTH JUDIT: Menekültek Magyarországon a jogi szabályozás tükrében; 2004 (XII) 3/53–70.Tóth Sára: Nõszimbólumok a Bibliában (Irodalomelméleti felismerések gyakorlati alkalmazása az írásértelmezésben) 2008 (XVI) 2/24–39. 
TÓTH SÁRA: Nõszimbólumok a Bibliában (Irodalomelméleti felismerések gyakorlati alkalmazása az írásértelmezésben) 2008 (XVI) 2/24–39
TÖRÖK ENDRE: "Az igaz eltávozik, de fénye megmarad"; 1996 (IV) 1/30-35.
TÖRÖK ENDRE: A "lázadó és hívõ szabadgondolkodó" (Nyikolaj Bergyajev és az "orosz eszme"); 1993 (I) 3/44-60.
TÖRÖK ENDRE: Kierkegaard és Dosztojevszkij (Istennel szemben soha sincs igazunk); 1993 (I) 1/43-45.
TÖRÖK ZSOLT: Társak az Úton (Keresztény zarándoktérképek az ókortól a 16. századig); 2004 (XII) 3/86–96.
TRILLING, WOLFGANG: Jézus, a Messiás és Dávid fia (Mt 1,18-25); 2002 (X) 4/44-50.
VAN PARYS, MICHEL: Mit értünk manapság monasztikus kultúrán?; 2002 (X) 2/50-58.
VANHOYE, ALBERT: Az egyetemes krisztusi üdvösség és az Ószövetség érvénye; 1995 (III) 3/16-33.
VARGA MÁTYÁS: Búcsú Szõts Istvántól; 1999 (VII) 1/80-82.
VÁRI GYÖRGY: A kísértetrõl (Marxtól Mózesig); 2001 (IX) 3/51-63.
VÁRNAI JAKAB: A Szegény Úrnõ; 1993 (I) 2/30-34.
VÁRSZEGI ASZTRIK: A szerzetesség szerepe az egyházak egységének munkálásában; 2000 (VIII) 3/60–61.
VASZILJEV, ANATOLIJ: A fizikai cselekvésrõl és más titkokról (Második elõadás, amely az elsõ elõtt és... a második után hangzott el); 2002 (X) 2/40-47.
VISKY ANDRÁS: Mi történt Mariánnal? – avagy A Jób-kísérlet leírása (felolvasás) 2010 (XVIII) 4/50–56.
VIZKELETY ANDRÁS: A kert a középkori irodalomban; 1995 (III) 2/15-20.
VLADÁR GÁBOR: Christus Mediator 2011 (XIX) 4/34–42.
VLADÁR GÁBOR: “Ne csinálj magadnak faragott képet…” (Az ószövetségi képtilalom és a keresztény ikonográfia kezdetei); 2003 (XI)  3/6–19.
VLADÁR GÁBOR: „Az Úr pászkája ez” (Kiv 12,11) (Egy ünnep változásai); 2005 (XIII) 1/27–36.
VLADÁR GÁBOR: A felkent haragja (A „harag” motívuma Jézus igehirdetésében és az evangéliumok Jézus-ábrázolásában); 2002 (X) 1/5-19.
VLADÁR GÁBOR: Az újszövetségi „test”-fogalom néhány aspektusa; 2006 (XIV) 1/5–19.
VOGELS, WALTER: Az ember a földhöz tartozik (Gen 2,4b - 3,24); 1997 (V) 3/10-28.
VOGELS, WALTER: Káin: Az ember, aki „senkivé” lesz (Ter 4,1-16); 2000 (VIII) 3/6–22.
VOGELS, WALTER: Nem lesz többé próféta!; 1999 (VII) 1/10-24.
VOLKAN, VAMIK D.: Ha ellenségek beszélnek: az arab-izraeli tárgyalások pszichoanalitikus megfontolásai; 2002 (X) 1/42-53.
VOLKAN, VAMIK D.: Haláleset a családban; 2003 (XI) 1/48–61.
WALDENFELS, BERNHARD: Idegen helyek; 2004 (XII)  3/27–41.
WEBER KATALIN: Köróra a glaviatúrán (Gyermeknyelv); 2005 (XIII) 4/54–59.
WEDER, HANS: Bibliai és irodalmi hermeneutika; 1998 (VI) 1/21-30.
WEDER, HANS: Evangéliumi emlékezet (Újszövetségi megfontolások az elmúlt dolgok jelenvalóságáról); 2000 (VIII) 2/7–19.
WEIZSÄCKER, CARL FRIEDRICH VON: Ismeret, kétely, hit; 2000 (VIII) 4/52–60.
WILLIAMS, PETER: A keresztény orgona eredete; 1999 (VII) 4/43-50.
WIORA, WALTER: Lex és gratia a zenében; 1999 (VII) 4/64-76.
WYSS, BEAT: A láthatatlan ikonológiája (A modern titkos tanai); 2005 (XIII)  2/59–73.
XERAVITS GÉZA: Megjegyzések az "Emberfia" alakjának egyes korai zsidó értelmezéseihez; 2002 (X) 4/34-43.
XERAVITS GÉZA–ANDORKA ESZTER: Qumrân messianisztikus elképzelései és a korai kereszténység; 2000 (VIII) 2/20–42.
ZAMFIR KORINNA: Biblia és környezetvédelem (Hermeneutikai és biblikus-teológiai megközelítés) 2009 (XVII) 4/5–20.
ZAMFIR KORINNA: A pasztorális levelek szerzõségének és szolgálat-értelmezésének ökumenikus vonzatai; 2005 (XIII) 3/6–15.
ZARLINO, GIOSEFFO: Harmóniai alapismeretek (Istitutioni harmoniche,1558); 1999 (VII) 4/26-42.
ZENGER, ERICH: „Áldjon meg téged az Úr Sionból” (Megjegyzések a zarándokzsoltárok [Zsolt 120–134] teológiájához – 1. rész) 2008 (XVI) 3/12–22.
ZENGER, ERICH: „Áldjon meg téged az Úr Sionból” (Megjegyzések a zarándokzsoltárok [Zsolt 120–134] teológiájához – 2. rész) 2008 (XVI) 4/19–40.
ZOHÁR Könyve (részlet) 2009 (XVII) 4/56–62.
ZSENGELLÉR JÓZSEF: A topográfia mint teológia (Teológiai premisszák Tóbiás könyvének földrajzi utalásai mögött); 2004 (XII) 3/17–26.
ZSENGELLÉR JÓZSEF: Hatástörténet mint vallástörténet: a Bálám-szöveg az ókori zsidóságban és kereszténységben (Hatástörténeti áttekintés I.); 2002 (X) 3/13-39.
ZSENGELLÉR JÓZSEF: Hatástörténet mint vallástörténet: a Bálám-szöveg az ókori zsidóságban és kereszténységben (Hatástörténeti áttekintés II.); 2002 (X) 4/10-33.

The parts marked with ’*’ are obligatory!

2021. phszemle.hu All rights reserved!