Aktuális tartalom

A Pannonhalmi Szemle 2021/2. teremtés-hasonlatok számának tartalomjegyzéke
TARTALOM

John Milton: Elveszett Paradicsom (részlet a IV. énekből) 

 

TANULMÁNYOK

Vajda Károly: Az ima mint irodalmi létmód (1Sám 1,1–20)
Rowan Williams: Krisztus szépirodalmi ábrázolása
„Az egyház a művészet magaslatain szembesül kihívásaival" (Andreas Mertinnel Horst Schwebel beszélget)
Kocziszky Éva: A barátság, a tűz és a másik érintése (Három poszttheológiai diskurzus)
Nádas Péter: Két önjáró misztikus
Bazsányi Sándor: Nyomorúság, szomorúság, szépség (Mészöly Miklós Megbocsátás [1983] című kisregényének térideje)
Zoltán Gábor: Mészöly az Emkénél
Schein Gábor: A szintaxisok szétbontása: remény? (Pilinszky, Beckett, Kurtág)
Szalagyi Csilla: Szintéziskísérlet és jelenlétmegosztás (Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal)

 

VERSEK

Adam Zagajewski: Santiago de Compostella
   Cordoba, verebekkel
Jász Attila: A kudarc haszna
Vörös István: Hegel Heidelbergben (1816)
   Roncsok között
   Székelhagyóbeszéd
   Nem azért
   Menedék

 

MŰVEKRŐL

Németh Eszter: Gregorián és pszeudogregorián (A Jeney Zoltán Halotti szertartásában szereplő Weöres Sándor-sirató értelmezése)
Veres Bálint: Charles Ives, egy modern zenei prédikátorFIGYELŐ

Komálovics Zoltán: Aura versus média (Weiss János: A modernség esztétikai programja)
Kamarás István: Asperján apokrif Jézusa (Asperján György: Jézus és Júdás aktája)
Majoros Nóra: Jézuska és a tízemeletes (Kamarás István OJD: Karácsonyi zengedelem)

 

A REGULA ÖSVÉNYÉN

Közösségi tapasztalat (Dejcsics Konrád atyával Mélyi József beszélget)

 

 

NAPLÓ

 

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!

2021. phszemle.hu Minden jog fenntartva!