Az Eucharisztia és az Egyház online teréről - A kerekasztal-beszélgetés jegyzetei

Fabiny Katalin, Csiszár Klára, Görföl Tibor és Dejcsics Konrád beszélgetésének olvasmánylistája

A beszélgetés résztvevői Fabiny Katalin, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium német-angol szakos tanára, Csiszár Klára pasztorálteológus, a linzi katolikus egyetem professzora, Görföl Tibor teológus, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a Vigília főszerkesztője és Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára, a Pannonhalmi Szemle szerkesztője. A beszélgetés a Pannonhalmi Szemle 2020/2 eucharisztia számában olvasható. A beszélgetést megelőzően a résztvevők a témába bevezető olvasmánylistát készítettek, amelyet az alábbiakban közlünk.

 

Fabiny Katalin

Fazakas Sándor: Távistentiszteletek gyülekezet nélkül?
http://szocialetika.drhe.hu/index.php/velemeny/etikai-reflexiok/77-tavistentiszteletek-gyulekezet-nelkul  
Legutolsó letöltés: 2020. május 17.

 

Bogárdi Szabó István: Vita arról, ami nincs?
http://regi.reformatus.hu/mutat/vita-arrol-ami-nincs/?flavour=full
Legutolsó letöltés: 2020. május 17.

 

Dirk G. Lange: Digitális istentisztelet és a szentségek kiszolgáltatása járvány idején
https://www.evangelikus.hu/digitalis-istentisztelet-es-szentsegek-kiszolgaltatasa-jarvany-idejen
Legutolsó letöltés: 2020. május 17.

 

Pécsi Rita: Zűrzavaros napjaink pedagógusszemmel
https://www.magyarkurir.hu/hirek/pecsi-rita-zurzavaros-napjaink-pedagogusszemmel
Legutolsó letöltés: 2020. május 17.

 

José Manuel Ballester: The Last Supper (Leonardo da Vinci, 1498)

 

Csiszár Klára

Gerhard Feige: Sind unsere Gottesdienstausfälle nicht fast Luxusprobleme?
https://www.katholisch.de/artikel/25237-feige-sind-unsere-gottesdienstausfaelle-nicht-fast-luxusprobleme
Legutolsó letöltés: 2020. május 17.

 

Gerhard Feige: Gottesdienst-Lockerung nicht nur ein Pyrrhussieg?
https://www.katholisch.de/artikel/25312-feige-gottesdienst-lockerung-nicht-nur-ein-pyrrhussieg
Legutolsó letöltés: 2020. május 17.

 

Görföl Tibor

Nekem elsősorban a sokrétű polaritás volt érdekes az elmúlt hetek folyamán. Ilyesmikkel lehetett találkozni: 

  1. az eucharisztia közös ünneplésének "premodern" igénye vs. a járványhelyzet elfogadásának "modern" magatartása;
  2. az online követhető liturgiák kínálta pneumatológiai tapasztalat vs. a fizikailag ünnepelt liturgia egyoldalú krisztomonizmusa;
  3. a "lelki áldozás" fontossága vs. a "lelki áldozás" üressége;
  4. a családi körben tartott eucharisztia valóságos jellege vs. kizárólag a papi bemutatás valóságossága;
  5. a járványhelyzetben tapasztalható egyházi tanácstalanság vs. az egyházi kreativitás sokrétű formái;
  6. korszakváltás vs. a társadalmak tehetetlenségével járó változásképtelenség;
  7. az egyházak jelentéktelensége a nyilvános vitákban vs. az egyházak tevékeny jelenléte a rászorulók között;
  8. a járvány mint az emberiség saját vétkeinek következménye vs. a járvány mint természeti csapás;
  9. a járványhelyzet spirituális/humánus lehetőségei vs. a járványhelyzet dehumanizáló ereje.

Dejcsics Konrád

 

Homília nagycsütörtökön

Ezen a mai szent estén, amikor az utolsó vacsorára emlékezünk – a legtöbben otthonaikban, mi pedig itt a bazilikában – hadd mutassak nektek egy fotót. A március 21-én járványügyi okokból meg nem nyílt kiállításunkon látható, itt a könyvtár alatti főmonostori kiállítótérben. Itt a kezemben a katalógusból – azzal nem mertem próbálkozni, hogy a youtube-on leközvetítem. Egy szürke csíkos rövidujjú ingbe öltözött férfi torzóját látjuk, illetőleg a kezeit. Arcát, testének többi részét nem. A kéz munkás ember keze, törődött. Az ujjak is megviseltek, a körömágyak kicsit koszosak. A jobb kéz egy darab kenyérbelet tart hüvelyk és mutatóujja között, a bal kézben pedig egy gyűszű méretű műanyagpohárban vörösbor. A két barnabőrű kéz egymás mellett tartja a falat kenyérbelet és a pálinkáspohárnyi bort. Stiller Ákos fotója ez, Roma Biblia című sorozatából a kiállításunkról.

Mi van a képen? Egy kisegyház szektás liturgiája Kelet-Magyarországon? Vagy egy modern nagycsütörtök-illusztráció? Egy instagram-gyanús kép az idei Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz? Esetleg egy kortárs Jézus-ábrázolás?

Nos, a kép keletkezésének a története objektíven leírható: egy olyan tárlat darabja ez, amelynek fotográfusai azért indultak el a világba, hogy rögzítsék, miként lép kapcsolatba a keresztény hit világa az emberek valóságával. Látunk garázskaput nagy kereszttel, látunk műanyag bárányt az étkezőasztalon, látunk jóképű papos naptárat egy női ágyon. És látunk ikoncsókoló kisfiút műanyag fegyverrel a kezében és ezt a képet a kézzel, a kenyérbéllel és a vörösborral. Az lehet a benyomásunk, hogy a világ tele van olyan helyekkel, ahol a hitünk szimbólumai a világ szimbólumaival találkoznak, keverednek. Egy Mária-ábrázolás tetoválás formájában egy nő hátán. Leginkább groteszk, furcsa módon, semmiképpen sem liturgikus emelkedettséggel, teológiai fogalmi precizitással, jól definiált erkölcstani bizonyossággal. És el tudjuk képzelni, milyen volna ennek a képnek a korrigált változata: egy fotó egy ünnepélyesen végzett főpapi liturgiáról; esetleg egy 19. századi festmény az utolsó vacsora Jézusáról.

Egy hónappal ezelőtt még ezt gondolhattuk volna. Aztán az elmúlt napok eseményei újraértelmeznek mindent. Mintha ennek a kiállításnak a fényképei egyszerre csak prófétai szavakká válnának. Jövendölésekké arról, hogy milyen a világ akkor, amikor nem érhető el a liturgikus emelkedettség, amikor nehezen közvetíthető a teológiai fogalmi precizitás, amikor az élet megkérdőjelezi a jól definiált erkölcstani bizonyosságokat. És bizony, kedves testvérek, mi magunk is kiegészíthetnénk ezt a sorozatot egy-egy újonnan készült képpel. Ahogy egy szobában egy asztalt körülvesz egy család: gyertya az asztalon, a falon pedig nagy kivetítőn egy bencés képe, amint a diákkápolnában esti imát tart – az ideális „szép” kép helyett, amelyen 36 fiatalember ül körbe a diákkápolnában. Vagy egy nagycsütörtök, amikor a pannonhalmi bazilikában csak a szerzetesközösség van együtt – ahelyett a fotó helyett, amelyen 300 húsvéti vendég ünnepli az utolsó vacsora emlékmiséjét. Vagy éppen egy másik nagycsütörtök, amelyen egy halálra szánt ember még egyszer utoljára együtt van azokkal, akiket szeret. Úgy, hogy még kapaszkodik a szent hagyomány rítusaiba és szavaiba, de tudja, hogy másnap meg fog halni, és ezért át meri értelmezni a hagyomány szent szavait – egy annak rendje és módja szerint elvégzett pészach-este helyett.

Testvéreim, nem ijesztőek és nem groteszkek ezek a képek. Hanem valóságosak. És mindegyik arról tanúskodik, hogy hogyan várjuk az Istent. Hogy merítkezzék bele teljesen a mi valóságunkba. Hogy lépjen be az otthonunkba. Hogy bízza rá magát a mi megviselt, kicsit koszos kezeinkre. Testvéreim, a kép a koszos kézzel és a falat kenyérbéllel, a kép a számítógép képernyője előtt ülő családokkal, a kép a karanténlakásban imádkozó emberekkel azt mutatja, milyen az, amikor az ember vendégségbe várja az Istent.

Ez a nagycsütörtök, testvéreim, arról tanúskodik, hogy hogy ő pedig megy. Ő vendégségbe megy. Vendégségbe jön hozzánk. Függetlenül attól, hogy koszos-e a kezünk, vagy hogy interneten keresztül imádkozunk-e. Esetleg hogy bűnösök vagyunk-e, avagy fertőzöttek. Ő jön. Isten vendégségbe jön az emberhez.

Kedves Testvéreim, ha igaz, hogy Krisztus értünk adta az életét, ha igaz, hogy annyira fontos volt neki az ember, hogy meghalt érte, akkor tudhatjuk, hogy semmi sem választ el bennünket őtőle most sem. Hiszem, hogy neki nem akadály sem a járvány, sem a karantén, a kijárási korlátozás és az internet sem – ahogy nem akadály a bűn és a halál . Erre nyitogatja a szemünket a mai nagycsütörtökön.

Nem mondtam a kiállítás címét. A kurátor találta ki, nem tudtam, hogy ez is prófétai lesz. Vendégmeglátás, ez a címe a tárlatnak. Ez a mai nagycsütörtök. Vendégmeglátás. Annak meglátása, hogy az Úr ott van veled, ahol éppen vagy. És nem is csak egy futó vendégség erejéig, hanem otthonosan, mindvégig. Még a halálban is.

 

Stiller Ákos: Roma Biblia https://pannonhalmifoapatsag.hu/kreativ-nagycsutortok/

 

Józef Niewiadomski: Az eucharisztia a társas távolságtartás idején.
Vigilia 2020/5. 374–375.

 

Sz. R.: A szentségi logika az egyetlen szempont? Kritikai kérdések Józef Niewiadomskihoz.
Vigilia 2020/5. 375–376.

 

Puskás Attila: Az eucharisztia ünneplésének közvetítése. Határok — részesedés — közösség.
Vigilia 2020/5. 376–377.

 

 

 

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!

2020. phszemle.hu Minden jog fenntartva!